Skip to main content
Agriculture and rural development

Middellange termijn

Een vooruitblik op de landbouwmarkten en -inkomens op de middellange termijn.

Overzicht

De jaarlijkse EU-landbouwvooruitzichten zijn een vooruitblik op de belangrijkste landbouwmarkten, het landbouwinkomen en het milieu in de EU vanaf nu tot 2032. Ze zijn gebaseerd op veronderstellingen over de macro-economische omstandigheden, het vastgestelde landbouw- en handelsbeleid en de internationale marktontwikkelingen op basis van de laatste vooruitzichten van de Oeso en de FAO.

Daarbij wordt meestal uitgegaan van relatief stabiele ontwikkelingen, terwijl de markt in werkelijkheid vaak juist onstabiel is. De vooruitzichten zijn dus geen prognose. De projecties komen overeen met de verwachte gemiddelde trends van de landbouwmarkten in een vast macro-economisch klimaat bij ongewijzigd beleid.

Laatste editie

Algemene publicaties17 januari 2023
Report: EU agricultural outlook 2022-32

The Medium-term outlook report provides an overview of the medium-term prospects for major EU agricultural markets, income and environment until 2032.

EU agricultural outlook 2022-32 report cover image
English
(9.95 MB - PDF)
Downloaden
17 JANUARI 2023
Executive summary: EU agricultural outlook 2022-32
English
(1.28 MB - PDF)
Downloaden

Meer informatie

Datavisualisaties van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (JRC) van de Europese Commissie

8 DECEMBER 2022
Figures (Excel)
English
(229.02 KB - XLSX)
Downloaden

Over het verslag

agricultural fields

Het verslag bevat de vooruitzichten op middellange termijn voor de landbouwmarkten, het landbouwinkomen en het milieu in de EU tot 2032, op basis van een reeks coherente macro-economische hypothesen die ten tijde van de analyse het meest accuraat leken.

Deze editie werd opgesteld in een sterk veranderende omgeving:

  • Begin 2022 leidde het herstel na de COVID-19-pandemie tot verstoringen van de aanvoer en de handel en tot stijgende grondstoffenprijzen en inputkosten.
  • Door de Russische invasie van Oekraïne zijn nieuwe ernstige schokken ontstaan, waardoor de landbouwmarkten nog onzekerder werden en de wereldvoedselzekerheid verder afnam.
  • Dit alles kwam boven op de veranderingen die werden waargenomen als gevolg van disruptieve weersgebeurtenissen die verband houden met klimaatverandering, en uitbraken van dierziekten.

In het verslag wordt rekening gehouden met de strategische GLB-plannen van afzonderlijke EU-landen en mogelijke daaruit voortvloeiende marktontwikkelingen. Het bevat ook observaties met betrekking tot de gevolgen van:

  • specifieke GLB-doelstellingen;
  • bredere veranderingen in verband met de toepassing van duurzame productiemethoden;
  • de vermindering van de energieafhankelijkheid;
  • de versterking van de veerkracht van de sector;
  • veranderende eetpatronen.

Al met al blijft duurzame groei een belangrijke factor die van invloed is op toekomstige ontwikkelingen in de landbouw in de EU. Maatregelen die voortvloeien uit de “van boer tot bord”-strategie en de biodiversiteitsstrategie worden in aanmerking genomen wanneer de desbetreffende wetgeving wordt goedgekeurd en uitgevoerd. Voor het overige worden aan deze maatregelen gerelateerde ontwikkelingen slechts in aanmerking genomen voor zover ze reeds op individuele markten waarneembaar zijn.

Voor het verslag zijn een aantal marktonzekerheden geanalyseerd om na te gaan in hoeverre de resultaten kunnen variëren. Variaties zijn mogelijk door macro-economische schommelingen en wisselende gewas- en melkopbrengsten. Er worden ook specifieke scenario’s gepresenteerd voor extreme weersomstandigheden en een mogelijke lagere veedichtheid in vergelijking met de huidige niveaus op regionaal niveau.

Dit verslag van de Commissie is het gezamenlijke werk van het directoraat-generaal Landbouw en Plattelandsontwikkeling en het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (JRC), waarbij het directoraat-generaal verantwoordelijk is voor de inhoud.

Documenten

18 JANUARI 2023
Report: EU agricultural outlook 2021-31
English
(15.04 MB - PDF)
Downloaden
18 JANUARI 2023
Report: EU agricultural outlook 2020-30
English
(7.74 MB - PDF)
Downloaden
11 AUGUSTUS 2021
Report: EU agricultural outlook 2019-30
English
(13.12 MB - PDF)
Downloaden
6 DECEMBER 2018
Report: EU agricultural outlook 2018-30
English
(12.37 MB - PDF)
Downloaden
18 DECEMBER 2017
Report: EU agricultural outlook 2017-30
English
(5.37 MB - PDF)
Downloaden
1 OKTOBER 2019
Report: EU agricultural outlook 2016-26
English
(7.04 MB - PDF)
Downloaden
1 OKTOBER 2019
Report: EU agricultural outlook 2015-25
English
(3.23 MB - PDF)
Downloaden
1 OKTOBER 2019
Report: EU agricultural outlook 2014-24
English
(5.34 MB - PDF)
Downloaden
1 APRIL 2015
Impact of lower oil prices on the EU agricultural market outlook – 2014-24
English
(158.37 KB - PDF)
Downloaden
1 OKTOBER 2019
Report: EU agricultural outlook 2013-23
English
(4.67 MB - PDF)
Downloaden
1 OKTOBER 2019
Report: EU agricultural outlook 2012-22
English
(3.11 MB - PDF)
Downloaden
1 OKTOBER 2019
Report: EU agricultural outlook 2011-21
English
(1.1 MB - PDF)
Downloaden
1 OKTOBER 2019
Report: EU agricultural outlook 2010-20
English
(855.76 KB - PDF)
Downloaden