Skip to main content
Agriculture and rural development

Aitas gaļa

Informācija par tirdzniecību

Kvota

Valstīm piešķirtās samazinātās tarifa kvotas

Visas kvotas pārvalda Eiropas Komisijas Nodokļu politikas un muitas savienības ģenerāldirektorāts (rindas kārtības princips)

Statistika

Cenas, ražošana, aptaujas, prognozes, dzīvnieku barība un tirdzniecība:

Eiropas Komisijas publiskie statistikas dati par aitām un kazām