Skip to main content
Agriculture and rural development

Srednjeročni

Srednjeročni obeti za kmetijske trge in dohodke.

Pregled

Letni kmetijski obeti EU predstavljajo obete za glavne kmetijske trge v EU, dohodke in okolje do leta 2030. Temeljijo na vrsti predpostavk glede makroekonomskih razmer, kmetijske in trgovinske politike in razvoja na mednarodnem trgu.

Iz teh predpostavk izhaja relativno nemoten razvoj trga, medtem ko so trgi v resnici precej bolj nestanovitni. Obeti torej niso napovedi. Natančneje, projekcije so v skladu s pričakovanim povprečnim gibanjem kmetijskih trgov v danem makroekonomskem okolju, če politike ostanejo nespremenjene.

Zadnja številka

Report: EU agricultural outlook 2020-30
English
(8.68 MB - PDF)
Prenesi
Executive summary: EU agricultural outlook 2020-30
English
(2.55 MB - PDF)
Prenesi

Sorodne informacije

Figures (PDF)
English
(1.1 MB - PDF)
Prenesi
Figures (Excel)
English
(215.25 KB - XLSX)
Prenesi

O poročilu

Poročilo zajema EU v trenutni sestavi (EU-27) po brexitu, ki se je zgodil 31. januarja 2020. Predstavlja srednjeročne obete za kmetijske trge v EU, dohodke in okolje do leta 2030 na podlagi sklopa skladnih makroekonomskih predpostavk, ki so se v času analize štele za najverjetnejše. Napovedi za cene nafte in prebivalstvo (na podlagi IHS Markit) so bile posodobljene 16. oktobra 2020, napoved menjalnega tečaja in BDP-ja (na podlagi napovedi Evropske komisije) pa 5. novembra 2020.

Analiza kmetijskih trgov temelji na informacijah, ki so bile septembra 2020 na voljo za kmetijsko proizvodnjo in trgovino, ter na kmetijsko-gospodarskem modelu, ki ga uporablja Evropska komisija. Projekcije izhajajo iz nadaljevanja trenutne kmetijske in trgovinske politike, ne pa iz politike, o kateri trenutno potekajo razprave, kot so SKP po letu 2020, naslednji večletni finančni okvir ali evropski zeleni dogovor. Upoštevani so samo prostotrgovinski sporazumi, ki so bili ratificirani konec septembra 2020.

Poročilo spremlja analiza izbranega sklopa tržnih negotovosti, na podlagi katerih je mogoče opredeliti odstopanja od rezultatov. Možne spremembe so zlasti posledica nihanj v makroekonomskem okolju ter donosu glavnih pridelkov in mleka. Posebni scenariji so predstavljeni tudi v zvezi z možnostmi okrevanja po koronavirusni krizi ter insekti kot virom beljakovin za krmo.

V okviru pripravljalnega procesa je bil na spletni delavnici 21. in 22. oktobra 2020 izveden zunanji pregled izhodišča in scenarijev negotovosti na trgu. Med dogodkom so bili zbrani dragoceni prispevki snovalcev politik na visoki ravni, evropskih in mednarodnih strokovnjakov za modeliranje in trg, zasebnih podjetij in drugih deležnikov ter mednarodnih organizacij, kot sta OECD in FAO.

Poročilo Evropske komisije je rezultat skupnega dela med Generalnim direktorata za kmetijstvo in razvoj podeželja (GD AGRI) in Skupnim raziskovalnim središčem (JRC), pri čemer je GD AGRI zagotovil vsebinski prispevek. Kljub prizadevanjem za zagotovitev trdnih obetov za kmetijske trge, dohodke in okolje ostajajo velike negotovosti, ki jih je treba zlasti zaradi obdobja po koronavirusni krizi skrbno analizirati.

Documents

Report: EU agricultural outlook 2020-30
English
(8.68 MB - PDF)
Prenesi

Report: EU agricultural outlook 2019-30
English
(13.12 MB - PDF)
Prenesi

Report: EU agricultural outlook 2018-30
English
(12.37 MB - PDF)
Prenesi

Report: EU agricultural outlook 2017-30
English
(5.37 MB - PDF)
Prenesi

Report: EU agricultural outlook 2016-26
English
(7.04 MB - PDF)
Prenesi

Report: EU agricultural outlook 2015-25
English
(3.23 MB - PDF)
Prenesi

Report: EU agricultural outlook 2014-24
English
(5.34 MB - PDF)
Prenesi

Impact of lower oil prices on the EU agricultural market outlook – 2014-24
English
(158.37 KB - PDF)
Prenesi

Report: EU agricultural outlook 2013-23
English
(4.67 MB - PDF)
Prenesi

Report: EU agricultural outlook 2012-22
English
(3.11 MB - PDF)
Prenesi

Report: EU agricultural outlook 2011-21
English
(1.1 MB - PDF)
Prenesi

Report: EU agricultural outlook 2010-20
English
(855.76 KB - PDF)
Prenesi