Preskoči na glavno vsebino
Agriculture and rural development

Srednjeročni obeti

Srednjeročni obeti za kmetijske trge in dohodke.

Pregled

Letni kmetijski obeti EU predstavljajo obete za glavne kmetijske trge v EU, dohodke in okolje do leta 2032. Temeljijo na vrsti predpostavk glede makroekonomskih razmer, fiksne kmetijske in trgovinske politike in razvoja na mednarodnem trgu glede na napovedi OECD in FAO.

Iz teh predpostavk izhaja relativno nemoten razvoj trga, medtem ko so trgi v resnici precej bolj nestanovitni. Obeti torej niso napovedi. Natančneje, projekcije so v skladu s pričakovanim povprečnim gibanjem kmetijskih trgov v danem makroekonomskem okolju, če bi politike ostale nespremenjene.

Zadnja številka

Splošne publikacije17. januar 2023
Report: EU agricultural outlook 2022-32

The Medium-term outlook report provides an overview of the medium-term prospects for major EU agricultural markets, income and environment until 2032.

agricultural outlook report front cover
English
(9.7 MB - PDF)
Prenesi
17. JANUAR 2023
Executive summary: EU agricultural outlook 2022-32
English
(1.28 MB - PDF)
Prenesi

Sorodne informacije

Vizualizacija podatkov Skupnega raziskovalnega središča Evropske komisije

8. DECEMBER 2022
Figures (Excel)
English
(229.02 KB - XLSX)
Prenesi

O poročilu

agricultural fields

Poročilo predstavlja srednjeročne obete za kmetijske trge v EU, dohodke in okolje do leta 2032 na podlagi sklopa skladnih makroekonomskih predpostavk, ki so se v času analize štele za najverjetnejše.

Okoliščine, v katerih je bilo poročilo pripravljeno, so se zelo spreminjale:

 • v začetku leta 2022 je okrevanje po pandemiji covida-19 povzročilo motnje v oskrbi in trgovini ter zvišalo cene primarnih surovin in vhodnih stroškov
 • z rusko invazijo na Ukrajino je prišlo do novih hudih pretresov, ki so povzročili dodatno negotovost na kmetijskih trgih in na področju svetovne prehranske varnosti
 • navedene težave so se pojavile poleg že obstoječih sprememb zaradi škodljivih vremenskih dogodkov, povezanih s podnebnimi spremembami, in izbruhov živalskih bolezni

V poročilu so upoštevani strateški načrti SKP posameznih držav EU in morebitne posledice v povezavi z razvojem na trgu. Poročilo navaja tudi ugotovitve v zvezi s posledicami glede:

 • specifičnih ciljev SKP
 • širših sprememb, povezanih z izvajanjem trajnostnih načinov proizvodnje
 • zmanjšanja energetske odvisnosti
 • krepitve odpornosti sektorja
 • spreminjanja načinov prehranjevanja

Na splošno ostaja trajnostna rast ključni dejavnik, ki vpliva na prihodnji razvoj kmetijstva EU. Ukrepi, ki izhajajo iz strategije Od vil do vilic in strategije za biotsko raznovrstnost, se upoštevajo pri odobritvi in izvajanju ustrezne zakonodaje. V nasprotnem primeru se spremembe, povezane s temi ukrepi, upoštevajo le v obsegu, ki smo ga lahko doslej opazili na posameznih trgih.

Poročilo spremlja analiza izbranega sklopa tržnih negotovosti, na podlagi katerih je mogoče izmeriti odstopanja od rezultatov. Možne spremembe so zlasti posledica nihanj v makroekonomskem okolju ter donosu glavnih pridelkov in mleka. Posebni scenariji so predstavljeni tudi v zvezi z ekstremnimi vremenskimi pojavi in morebitno manjšo gostoto živine v primerjavi s sedanjimi ravnmi na regionalni ravni.

Poročilo Komisije je rezultat skupnega dela med Generalnim direktorata za kmetijstvo in razvoj podeželja (AGRI) in Skupnim raziskovalnim središčem, pri čemer je GD AGRI zagotovil vsebinski prispevek.

Dokumenti

18. JANUAR 2023
Report: EU agricultural outlook 2021-31
English
(15.04 MB - PDF)
Prenesi
18. JANUAR 2023
Report: EU agricultural outlook 2020-30
English
(7.74 MB - PDF)
Prenesi
11. AVGUST 2021
Report: EU agricultural outlook 2019-30
English
(13.12 MB - PDF)
Prenesi
6. DECEMBER 2018
Report: EU agricultural outlook 2018-30
English
(12.37 MB - PDF)
Prenesi
18. DECEMBER 2017
Report: EU agricultural outlook 2017-30
English
(5.37 MB - PDF)
Prenesi
1. OKTOBER 2019
Report: EU agricultural outlook 2016-26
English
(7.04 MB - PDF)
Prenesi
1. OKTOBER 2019
Report: EU agricultural outlook 2015-25
English
(3.23 MB - PDF)
Prenesi
1. OKTOBER 2019
Report: EU agricultural outlook 2014-24
English
(5.34 MB - PDF)
Prenesi
1. APRIL 2015
Impact of lower oil prices on the EU agricultural market outlook – 2014-24
English
(158.37 KB - PDF)
Prenesi
1. OKTOBER 2019
Report: EU agricultural outlook 2013-23
English
(4.67 MB - PDF)
Prenesi
1. OKTOBER 2019
Report: EU agricultural outlook 2012-22
English
(3.11 MB - PDF)
Prenesi
1. OKTOBER 2019
Report: EU agricultural outlook 2011-21
English
(1.1 MB - PDF)
Prenesi
1. OKTOBER 2019
Report: EU agricultural outlook 2010-20
English
(855.76 KB - PDF)
Prenesi

Dogodki

 • Konference in srečanja na vrhu

EU Agri-Food Days

 • torek, 5. december 2023, 09.30 - petek, 8. december 2023, 15.30 (CET)
 • Prenos v živo je na voljo