Gå direkt till innehållet
Agriculture and rural development

Medellång sikt

Utsikter på medellång sikt för jordbruksmarknaderna och jordbruksinkomsterna.

Översikt

En gång om året publiceras EU:s rapport om framtidsutsikterna för de större jordbruksmarknaderna, jordbruksinkomsterna och förutsättningarna för jordbruk i EU fram till 2032. Rapporten bygger på antaganden om makroekonomisk förhållanden, en oförändrad jordbruks- och handelspolitik och en utveckling av den internationella marknaden i enlighet med den senaste gemensamma rapporten från OECD och FAO.

Antagandena utgår från en relativt jämn marknadsutveckling, men i praktiken förändras marknaden ofta väldigt snabbt. Rapporten är därför ingen regelrätt prognos. Den beskriver snarare vilka genomsnittliga trender som jordbruksmarknaderna väntas följa i en viss makroekonomisk miljö om förhållandena förblir desamma.

Senaste utgåvan

Publikationer av allmän karaktär17 januari 2023
Report: EU agricultural outlook 2022-32

The Medium-term outlook report provides an overview of the medium-term prospects for major EU agricultural markets, income and environment until 2032.

agricultural outlook report front cover
English
(9.7 MB - PDF)
Ladda ner
17 JANUARI 2023
Executive summary: EU agricultural outlook 2022-32
English
(1.28 MB - PDF)
Ladda ner

Läs mer

Datavisualiseringar från EU-kommissionens gemensamma forskningscentrum

8 DECEMBER 2022
Figures (Excel)
English
(229.02 KB - XLSX)
Ladda ner

Om rapporten

agricultural fields

I rapporten beskrivs utsikterna för jordbruksmarknaderna, jordbruksinkomsterna och jordbrukets förutsättningar i EU på medellång sikt fram till 2032. Rapporten bygger på en rad sammanhängande makroekonomiska antaganden som betraktades som de mest sannolika när analysen gjordes.

Denna upplaga sammanställdes under mycket föränderliga förhållanden:

 • Efter covid-19-krisen ledde återhämtningen i början av 2022 till störningar i leverans- och handelskedjorna samt förhöjda råvarupriser och insatskostnader.
 • Rysslands invasion av Ukraina medförde nya allvarliga störningar för jordbruksmarknaderna och den globala livsmedelsförsörjningen.
 • Allt detta måste läggas till förändringar som utbrott av djursjukdomar och svåra oväder kopplade till klimatförändringar.

I rapporten beaktas medlemsländernas nationella strategiska GJP-planer och deras möjliga påverkan på marknadsutvecklingen. Rapporten tar även upp betydelsen av följande punkter:

 • Specifika mål inom jordbrukspolitiken
 • Större förändringar kopplade till genomförandet av hållbara produktionsmetoder
 • Mindre energiberoende
 • Förstärkt resiliens hos jordbrukssektorn
 • Förändrade kostvanor

Sammantaget fortsätter hållbar tillväxt att vara avgörande för hur EU:s jordbruk kommer att utvecklas i framtiden. Rapporten beaktar åtgärder som ingår i från jord till bord-strategin och strategin för biologisk mångfald i de fall motsvarande lagstiftning har hunnit godkännas och genomföras. I övrigt beaktar rapporten bara ändringarnas dynamik hos dessa åtgärder i den utsträckning som förändringar sker på de enskilda marknaderna.

Rapporten åtföljs av en analys av utvalda marknadsosäkerheter för att uppskatta eventuella variationer i resultaten. De möjliga variationerna beror främst på fluktuationer i den makroekonomiska miljön och på avkastningen av mjölk och de viktigaste grödorna. Dessutom presenteras särskilda scenarier med svåra oväder och eventuellt lägre djurtäthet jämfört med nuvarande regionala nivåer.

Rapporten från kommissionen är ett samarbete mellan generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling och det gemensamma forskningscentrumet. Generaldirektoratet ansvarar för innehållet.

Dokument

18 JANUARI 2023
Report: EU agricultural outlook 2021-31
English
(15.04 MB - PDF)
Ladda ner
18 JANUARI 2023
Report: EU agricultural outlook 2020-30
English
(7.74 MB - PDF)
Ladda ner
11 AUGUSTI 2021
Report: EU agricultural outlook 2019-30
English
(13.12 MB - PDF)
Ladda ner
6 DECEMBER 2018
Report: EU agricultural outlook 2018-30
English
(12.37 MB - PDF)
Ladda ner
18 DECEMBER 2017
Report: EU agricultural outlook 2017-30
English
(5.37 MB - PDF)
Ladda ner
1 OKTOBER 2019
Report: EU agricultural outlook 2016-26
English
(7.04 MB - PDF)
Ladda ner
1 OKTOBER 2019
Report: EU agricultural outlook 2015-25
English
(3.23 MB - PDF)
Ladda ner
1 OKTOBER 2019
Report: EU agricultural outlook 2014-24
English
(5.34 MB - PDF)
Ladda ner
1 APRIL 2015
Impact of lower oil prices on the EU agricultural market outlook – 2014-24
English
(158.37 KB - PDF)
Ladda ner
1 OKTOBER 2019
Report: EU agricultural outlook 2013-23
English
(4.67 MB - PDF)
Ladda ner
1 OKTOBER 2019
Report: EU agricultural outlook 2012-22
English
(3.11 MB - PDF)
Ladda ner
1 OKTOBER 2019
Report: EU agricultural outlook 2011-21
English
(1.1 MB - PDF)
Ladda ner
1 OKTOBER 2019
Report: EU agricultural outlook 2010-20
English
(855.76 KB - PDF)
Ladda ner

Evenemang

 • Konferenser och toppmöten

EU Agri-Food Days

 • tisdag 5 december 2023, kl. 09.30 - fredag 8 december 2023, kl. 15.30 (CET)
 • Direktsänds