Skip to main content
Agriculture and rural development

Medellång sikt

Utsikter på medellång sikt för jordbruksmarknaderna och jordbruksinkomsterna.

Vad handlar det om?

En gång om året publiceras framtidsutsikterna för EU:s större jordbruksmarknader, jordbruksinkomster och jordbrukets förutsättningar fram till 2031. De bygger på antaganden om makroekonomiska förhållanden, en oförändrad jordbruks- och handelspolitik och utvecklingen på den internationella marknaden.

Antagandena utgår från en relativt jämn marknadsutveckling, trots att marknaderna i praktiken ofta förändras väldigt snabbt. Utsikterna är därför inte prognoser. Det handlar mer om att förutse de genomsnittliga trender som jordbruksmarknaderna väntas följa i en viss makroekonomisk miljö om förhållandena förblir desamma.

Senaste utgåvan

Report: EU agricultural outlook 2021-31
English
(12.51 MB - PDF)
Ladda ner
Executive summary: EU agricultural outlook 2021-31
English
(2.55 MB - PDF)
Ladda ner

Läs mer

Datavisualiseringar från EU-kommissionens gemensamma forskningscentrum

Figures (PDF)
English
(1.1 MB - PDF)
Ladda ner
Figures (Excel)
English
(215.25 KB - XLSX)
Ladda ner

Om rapporten

Rapporten avser EU i sin nuvarande omfattning (EU-27). Den beskriver utsikterna för jordbruksmarknaderna, jordbruksinkomsterna och jordbrukets förutsättningar i EU på medellång sikt fram till 2031 och bygger på en rad sammanhängande makroekonomiska antaganden som betraktades som de mest sannolika när analysen gjordes. Följande faktorer uppdaterades den 11 november 2021:

  • Oljepriserna
  • Befolkningsprognoserna (enligt IHS Markit)
  • Växelkursen mellan US-dollarn och euron
  • BNP-prognoserna (enligt EU-kommissionens prognos)

Prognoserna utgår från en oförändrad jordbruks- och handelspolitik, eftersom många EU-länder ännu inte har lämnat in sina strategiska planer som en del av EU:s nya jordbrukspolitik (som inleds 2023). Det betyder också att de strategiska planerna ännu inte återspeglar ambitionsnivån i policyinitiativ som EU:s gröna giv och inte heller målen i Från jord till bord-strategin och strategin för biologisk mångfald. Dessa initiativ beaktas därför inte. Uppgifterna om långtidsbudgeten för 2021–2027 har uppdaterats.

Inga nya frihandelsavtal har tillkommit sedan i fjol. Förbindelserna mellan EU-27 och Storbritannien bygger på handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Storbritannien, som tillämpas provisoriskt sedan den 1 januari 2021. Prognoserna utgår från tull- och kvotfria handelsförbindelser med vissa störningar på kort sikt till följd av ytterligare gränskontroller och logistiska problem, som bara beaktas i prognosen för 2022. WTO-tullkvoterna har beräknats på nytt efter fördelningen till EU-27 respektive Storbritannien.

Rapporten åtföljs av en analys av utvalda marknadsosäkerheter för att mäta eventuella variationer i resultaten. De möjliga variationerna beror framför allt på fluktuationer i den makroekonomiska miljön och på avkastningen av mjölk och de viktigaste grödorna. Specifika scenarier läggs också fram för mindre fett i mat (enligt WTO:s rekommendationer) och Kinas självförsörjning med animalieprodukter.

Som en del av förberedelserna gjordes en extern översyn av referensscenariot och scenarierna kring marknadsosäkerheterna vid en webbworkshop den 20–21 oktober 2021. De framförda synpunkterna kom från

  • politiska beslutsfattare på hög nivå
  • europeiska och internationella modellerings- och marknadsexperter
  • privata företag
  • internationella organisationer som OECD och FAO
  • andra intressenter.

Den här rapporten från kommissionen är ett samarbete mellan generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling och det gemensamma forskningscentrumet. Generaldirektoratet ansvarar för innehållet.

Eftersom det fortfarande råder stor osäkerhet om den makroekonomiska utvecklingen och handelsförbindelserna de kommande tio åren, bör man tänka på att de här utsikterna på medellång sikt bara utgör grunden för framtida analyser och scenarier, där man kan testa andra utvecklingsbanor.

Documents

Report: EU agricultural outlook 2020-30
English
(8.68 MB - PDF)
Ladda ner

Report: EU agricultural outlook 2019-30
English
(13.12 MB - PDF)
Ladda ner

Report: EU agricultural outlook 2018-30
English
(12.37 MB - PDF)
Ladda ner

Report: EU agricultural outlook 2017-30
English
(5.37 MB - PDF)
Ladda ner

Report: EU agricultural outlook 2016-26
English
(7.04 MB - PDF)
Ladda ner

Report: EU agricultural outlook 2015-25
English
(3.23 MB - PDF)
Ladda ner

Report: EU agricultural outlook 2014-24
English
(5.34 MB - PDF)
Ladda ner

Impact of lower oil prices on the EU agricultural market outlook – 2014-24
English
(158.37 KB - PDF)
Ladda ner

Report: EU agricultural outlook 2013-23
English
(4.67 MB - PDF)
Ladda ner

Report: EU agricultural outlook 2012-22
English
(3.11 MB - PDF)
Ladda ner

Report: EU agricultural outlook 2011-21
English
(1.1 MB - PDF)
Ladda ner

Report: EU agricultural outlook 2010-20
English
(855.76 KB - PDF)
Ladda ner