Skip to main content
Agriculture and rural development

På mellemlang sigt

De forventede udsigter på mellemlang sigt for landbrugsmarkederne og landbrugets indtjening.

Oversigt

I EU's rapport "Agricultural Outlook", der offentliggøres en gang om året, gennemgås udsigterne for EU's vigtigste landbrugsmarkeder, landbrugets indtjening og miljøet frem til 2032. Rapporten er baseret på en række antagelser vedrørende de makroøkonomiske forhold, det faste landbrugs- og handelspolitiske miljø samt udviklingen på de internationale markeder på baggrund af den seneste rapport fra OECD og FAO om udsigterne for landbruget

Disse antagelser forudsætter, at der vil være en forholdsvis stabil markedsudvikling, mens markederne i virkeligheden har en tendens til at være mere svingende. Derfor er udsigterne ikke en prognose. Fremskrivningerne forventes med andre ord at følge den gennemsnitlige udvikling på landbrugsmarkederne i et givet makroøkonomisk miljø, hvis politikkerne forbliver uændrede.

Seneste udgave

Generelle publikationer17 Januar 2023
Report: EU agricultural outlook 2022-32

The Medium-term outlook report provides an overview of the medium-term prospects for major EU agricultural markets, income and environment until 2032.

EU agricultural outlook 2022-32 report cover image
English
(9.95 MB - PDF)
Download
17 JANUAR 2023
Executive summary: EU agricultural outlook 2022-32
English
(1.28 MB - PDF)
Download

Se også

Datavisualiseringer fra Europa-Kommissionens Fælles Forskningscenter

8 DECEMBER 2022
Figures (Excel)
English
(229.02 KB - XLSX)
Download

Oplysninger om rapporten

agricultural fields

I rapporten beskrives udsigterne på mellemlang sigt for EU's landbrugsmarkeder, landbrugets indtjening og miljøet frem til 2032 på baggrund af en række sammenhængende makroøkonomiske antagelser, der ansås for de mest nøjagtige på tidspunktet for analysen.

Denne udgave er udarbejdet i en situation, der er under hastig forandring:

  • I begyndelsen af 2022 førte genopretningen af økonomien efter covid-19 til forsynings- og handelsforstyrrelser og stigende råvarepriser og inputomkostninger.
  • Med Ruslands invasion af Ukraine kom det næste alvorlige chok og med det yderligere usikkerhed på landbrugsmarkederne og i den globale fødevareforsyning.
  • Alt dette er kommet oven i de forandringer, der skyldes ekstreme vejrforhold, som klimaændringerne har forårsaget, og udbrud af dyresygdomme.

Rapporten tager hensyn til de enkelte EU-landes strategiske planer under den fælles landbrugspolitik og de dermed forbundne mulige markedsudviklinger. Den opstiller også virkningerne af følgende faktorer:

  • Den fælles landbrugspolitiks specifikke målsætninger
  • Omfattende ændringer i forbindelse med indførelsen af bæredygtige produktionsmetoder
  • Mindskelse af energiafhængigheden
  • Styrkelse af sektorens modstandsdygtighed
  • Ændrede kostvaner.

Samlet set er bæredygtig vækst fortsat en nøglefaktor, der påvirker den fremtidige udvikling i EU's landbrug. Foranstaltninger, der udspringer af jord til bord-strategien og biodiversitetsstrategien tages i betragtning, når den tilhørende lovgivning vedtages og gennemføres. I modsat fald vil ændringer i forbindelse med disse foranstaltninger kun blive taget i betragtning, hvis de kan observeres på de enkelte markeder.

Rapporten ledsages af en analyse af udvalgte markedsusikkerhedsfaktorer for at kunne kvantificere potentialet for variationer i resultaterne. Eventuelle variationer kan navnlig skyldes udsving i det makroøkonomiske miljø og i udbytterne for hovedafgrøderne og mælk. Særlige situationer som følge af ekstreme vejrforhold og en mulig lavere husdyrtæthed opstilles også på regionalt plan i forhold til den nuværende situation.

Denne rapport fra Kommissionen er resultatet af en fælles indsats mellem generaldirektoratet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter og Det Fælles Forskningscenter, hvor generaldirektoratet er ansvarlig for indholdet.

Nyhedsbrev

Dokumenter

18 JANUAR 2023
Report: EU agricultural outlook 2021-31
English
(15.04 MB - PDF)
Download
18 JANUAR 2023
Report: EU agricultural outlook 2020-30
English
(7.74 MB - PDF)
Download
11 AUGUST 2021
Report: EU agricultural outlook 2019-30
English
(13.12 MB - PDF)
Download
6 DECEMBER 2018
Report: EU agricultural outlook 2018-30
English
(12.37 MB - PDF)
Download
18 DECEMBER 2017
Report: EU agricultural outlook 2017-30
English
(5.37 MB - PDF)
Download
1 OKTOBER 2019
Report: EU agricultural outlook 2016-26
English
(7.04 MB - PDF)
Download
1 OKTOBER 2019
Report: EU agricultural outlook 2015-25
English
(3.23 MB - PDF)
Download
1 OKTOBER 2019
Report: EU agricultural outlook 2014-24
English
(5.34 MB - PDF)
Download
1 APRIL 2015
Impact of lower oil prices on the EU agricultural market outlook – 2014-24
English
(158.37 KB - PDF)
Download
1 OKTOBER 2019
Report: EU agricultural outlook 2013-23
English
(4.67 MB - PDF)
Download
1 OKTOBER 2019
Report: EU agricultural outlook 2012-22
English
(3.11 MB - PDF)
Download
1 OKTOBER 2019
Report: EU agricultural outlook 2011-21
English
(1.1 MB - PDF)
Download
1 OKTOBER 2019
Report: EU agricultural outlook 2010-20
English
(855.76 KB - PDF)
Download