Skip to main content
Agriculture and rural development

Střednědobý výhled

Střednědobý výhled perspektiv vývoje zemědělských trhů a příjmů

Přehled

Výhled EU v oblasti zemědělství, který je zveřejňován jednou za rok, prezentuje perspektivy vývoje nejdůležitějších zemědělských trhů Unie, zemědělských příjmů a prostředí od nynějška do roku 2032. Vychází ze souboru předpokladů týkajících se makroekonomických podmínek, dané situace v zemědělské a obchodní politice a vývoje na mezinárodním trhu podle výhledu OECD a FAO.

Tyto předpoklady naznačují relativně hladký průběh vývoje na trhu – ve skutečnosti jsou ovšem trhy obvykle mnohem proměnlivější. Výhled proto není prognózou. Přesněji řečeno, prognózy odpovídají průměrným trendům, které budou na zemědělských trzích v daném makroekonomickém prostředí pravděpodobně panovat za předpokladu, že nedojde ke změně politik.

Nejnovější vydání

Všeobecné publikace17. ledna 2023
Report: EU agricultural outlook 2022-32

The Medium-term outlook report provides an overview of the medium-term prospects for major EU agricultural markets, income and environment until 2032.

agricultural outlook report front cover
English
(9.7 MB - PDF)
Stáhnout
17. LEDNA 2023
Executive summary: EU agricultural outlook 2022-32
English
(1.28 MB - PDF)
Stáhnout

Související informace

Vizualizace dat Společného výzkumného střediska Evropské komise

8. PROSINCE 2022
Figures (Excel)
English
(229.02 KB - XLSX)
Stáhnout

O zprávě

agricultural fields

Zpráva obsahuje střednědobý výhled pro zemědělské trhy, příjmy a prostředí v EU od nynějška do roku 2032, který vychází ze souboru ucelených makroekonomických předpokladů, jež se v době analýzy považovaly za nejvíce odpovídající.

Toto vydání bylo připraveno za výrazně se měnící situace:

  • Počátkem roku 2022 vedlo oživení po covidové pandemii k narušení dodávek a obchodu a ke zvýšení cen komodit a vstupních nákladů.
  • Nové závažné otřesy přinesla ruská invaze na Ukrajinu, což přineslo další nejistotu na zemědělských trzích a do celosvětového potravinového zabezpečení.
  • K tomu všemu ještě přistoupily změny pozorované kvůli povětrnostním jevům s ničivými následky, souvisejícím se změnou klimatu, a kvůli ohniskům nákaz zvířat.

Zpráva zohledňuje strategické plány SZP jednotlivých zemí EU a možný následný vývoj na trhu. Obsahuje rovněž poznámky týkající se důsledků:

  • specifických cílů SZP
  • širších změn souvisejících s prováděním udržitelných metod produkce
  • snižování energetické závislosti
  • posilování odolnosti odvětví
  • změn ve skladbě stravy

Celkově zůstává udržitelný růst klíčovým faktorem ovlivňujícím budoucí vývoj zemědělství EU. Opatření vyplývající ze strategie „Od zemědělce ke spotřebiteli“ a Strategie v oblasti biologické rozmanitosti jsou zohledněna při schvalování a provádění odpovídajících právních předpisů. Jinak se směr, jakým se změny související s těmito opatřeními vyvíjejí, posuzuje pouze v rozsahu, který je dosud pozorovatelný na jednotlivých trzích.

Ke zprávě je připojena analýza vybraného souboru tržních nejistot za účelem vyčíslení případných odchylek ve výsledcích. Ty vyplývají zejména z výkyvů makroekonomického prostředí a výnosů z hlavních plodin a mléka. Představeny jsou rovněž konkrétní scénáře extrémních povětrnostních jevů a možné nižší intenzity hospodářských zvířat ve srovnání se současnými úrovněmi na regionální úrovni.

Tuto zprávu Komise společně vypracovaly Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova a Společné výzkumné středisko (JRC). Za její obsah odpovídá GŘ AGRI.

Dokumenty

18. LEDNA 2023
Report: EU agricultural outlook 2021-31
English
(15.04 MB - PDF)
Stáhnout
18. LEDNA 2023
Report: EU agricultural outlook 2020-30
English
(7.74 MB - PDF)
Stáhnout
11. SRPNA 2021
Report: EU agricultural outlook 2019-30
English
(13.12 MB - PDF)
Stáhnout
6. PROSINCE 2018
Report: EU agricultural outlook 2018-30
English
(12.37 MB - PDF)
Stáhnout
18. PROSINCE 2017
Report: EU agricultural outlook 2017-30
English
(5.37 MB - PDF)
Stáhnout
1. ŘÍJNA 2019
Report: EU agricultural outlook 2016-26
English
(7.04 MB - PDF)
Stáhnout
1. ŘÍJNA 2019
Report: EU agricultural outlook 2015-25
English
(3.23 MB - PDF)
Stáhnout
1. ŘÍJNA 2019
Report: EU agricultural outlook 2014-24
English
(5.34 MB - PDF)
Stáhnout
1. DUBNA 2015
Impact of lower oil prices on the EU agricultural market outlook – 2014-24
English
(158.37 KB - PDF)
Stáhnout
1. ŘÍJNA 2019
Report: EU agricultural outlook 2013-23
English
(4.67 MB - PDF)
Stáhnout
1. ŘÍJNA 2019
Report: EU agricultural outlook 2012-22
English
(3.11 MB - PDF)
Stáhnout
1. ŘÍJNA 2019
Report: EU agricultural outlook 2011-21
English
(1.1 MB - PDF)
Stáhnout
1. ŘÍJNA 2019
Report: EU agricultural outlook 2010-20
English
(855.76 KB - PDF)
Stáhnout

Akce

  • Konference a summity

EU Agri-Food Days

  • úterý 5. prosince 2023, 09:30 - pátek 8. prosince 2023, 15:30 (CET)