Skip to main content
Agriculture and rural development

Střednědobý výhled

Střednědobý výhled perspektiv vývoje zemědělských trhů a příjmů

V Bruselu dne 8.–9. prosince 2022

Přehled

Výhled EU v oblasti zemědělství, který je zveřejňován jednou za rok, prezentuje perspektivy vývoje nejdůležitějších zemědělských trhů Unie, zemědělských příjmů a prostředí od nynějška do roku 2031. Vychází ze souboru předpokladů týkajících se makroekonomických podmínek, dané situace v zemědělské a obchodní politice a vývoje na mezinárodním trhu.

Tyto předpoklady naznačují relativně hladký průběh vývoje na trhu – ve skutečnosti jsou ovšem trhy obvykle mnohem proměnlivější. Výhled proto není prognózou. Přesněji řečeno, prognózy odpovídají průměrným trendům, které budou na zemědělských trzích v daném makroekonomickém prostředí pravděpodobně panovat za předpokladu, že nedojde ke změně politik.

Nejnovější vydání

Report: EU agricultural outlook 2021-31
English
(12.51 MB - PDF)
Stáhnout
Executive summary: EU agricultural outlook 2021-31
English
(2.55 MB - PDF)
Stáhnout

Související informace

Vizualizace dat Společného výzkumného střediska Evropské komise

Figures (PDF)
English
(1.1 MB - PDF)
Stáhnout
Figures (Excel)
English
(215.25 KB - XLSX)
Stáhnout

O zprávě

Image showing farm animals and agricultural crops

Zpráva se týká EU v současném složení (EU-27). Představuje střednědobý výhled pro zemědělské trhy, příjmy a prostředí v EU od nynějška do roku 2031, který vychází ze souboru ucelených makroekonomických předpokladů, jež se v době analýzy považovaly za nejvíce odpovídající. Dne 11. listopadu 2021 byly aktualizovány tyto prvky:

  • ceny ropy
  • demografické projekce (na základě údajů společnosti IHS Markit)
  • kurz USD vůči EUR
  • prognózy HDP (na základě prognózy Komise)

Vzhledem k tomu, že mnoho zemí EU dosud nepředložilo své strategické plány společné zemědělské politiky v rámci nové SZP (jež má začít fungovat v roce 2023), předpokládají prognózy pokračování stávající zemědělské a obchodní politiky. Ve stejném duchu je třeba ve strategických plánech SZP ještě zohlednit úroveň ambicí vyplývající z politických iniciativ, jako je Zelená dohoda pro Evropu, a zejména cíle strategie „Od zemědělce ke spotřebiteli“ a Strategie v oblasti biologické rozmanitosti. K těm se v důsledku toho nepřihlíží. Aktualizovány byly rozpočtové údaje týkající se víceletého finančního rámce na období 2021–2027.

Od loňského roku nebyly přidány žádné nové dohody o volném obchodu. Vztah mezi EU-27 a Spojeným královstvím je založen na dohodě o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím, která se prozatímně uplatňuje od 1. ledna 2021. Předpokládá se vztah bezcelního a bezkvótového obchodu, přičemž některá krátkodobá narušení obchodu v důsledku dodatečných hraničních kontrol a logistických otázek jsou zohledněna pouze v prognóze na rok 2022. Celní kvóty Světové obchodní organizace byly přepočítány po jejich rozdělení mezi EU-27 a Spojené království.

Ke zprávě je připojena analýza vybraného souboru tržních nejistot za účelem vyčíslení případných odchylek ve výsledcích. Ty vyplývají zejména z výkyvů makroekonomického prostředí a výnosů z hlavních plodin a mléka. Prezentovány jsou rovněž specifické scénáře v případě snižování obsahu tuku ve stravě (na základě doporučení Světové zdravotnické organizace) a soběstačnosti Číny v oblasti živočišných produktů.

V rámci přípravného procesu byl na předběžném online pracovním semináři ve dnech 20.–21. října 2021 proveden externí přezkum základního scénáře a scénářů týkajících se tržních nejistoty. Na tomto semináři byla získána řada cenných informací od:

  • vysoce postavených tvůrců politik
  • evropských a mezinárodních odborníků na modelování a trh
  • soukromých společností
  • mezinárodních organizací, jako je OECD a FAO
  • dalších zúčastněných stran

Tuto zprávu Komise společně vypracovaly Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova a Společné výzkumné středisko (JRC). Za její obsah odpovídá GŘ AGRI.

Vzhledem k tomu, že nejistota ohledně makroekonomického vývoje a obchodních vztahů v příštích deseti letech je nadále značná, je důležité zdůraznit, že tento střednědobý výhled představuje základ pro jakoukoli budoucí analytickou práci a práci na scénářích. Díky tomu lze otestovat vliv různých variant vývoje.

Documents

 

Report: EU agricultural outlook 2020-30
English
(8.68 MB - PDF)
Stáhnout

 

Report: EU agricultural outlook 2019-30
English
(13.12 MB - PDF)
Stáhnout

 

Report: EU agricultural outlook 2018-30
English
(12.37 MB - PDF)
Stáhnout

 

Report: EU agricultural outlook 2017-30
English
(5.37 MB - PDF)
Stáhnout

 

Report: EU agricultural outlook 2016-26
English
(7.04 MB - PDF)
Stáhnout

 

Report: EU agricultural outlook 2015-25
English
(3.23 MB - PDF)
Stáhnout

 

Report: EU agricultural outlook 2014-24
English
(5.34 MB - PDF)
Stáhnout

 

Impact of lower oil prices on the EU agricultural market outlook – 2014-24
English
(158.37 KB - PDF)
Stáhnout

 

Report: EU agricultural outlook 2013-23
English
(4.67 MB - PDF)
Stáhnout

 

Report: EU agricultural outlook 2012-22
English
(3.11 MB - PDF)
Stáhnout

 

Report: EU agricultural outlook 2011-21
English
(1.1 MB - PDF)
Stáhnout

 

Report: EU agricultural outlook 2010-20
English
(855.76 KB - PDF)
Stáhnout

Akce