Skip to main content
Agriculture and rural development

Keskipitkän aikavälin näkymät

Maatalousmarkkinoiden ja -tulojen tulevaisuudennäkymät keskipitkällä aikavälillä

Yleistä

Kerran vuodessa julkaistavissa EU:n maatalouden tulevaisuudennäkymissä esitellään EU:n tärkeimpien maatalousmarkkinoiden, -tulojen ja -ympäristön näkymät vuoteen 2031 asti. Katsaus perustuu makrotaloudellisia olosuhteita, maatalous- ja kauppapoliittista ympäristöä ja kansainvälisten markkinoiden kehitystä koskeviin oletuksiin.

Näissä oletuksissa markkinakehitys on suhteellisen tasaista, mutta todellisuudessa markkinat ovat yleensä paljon epävakaammat. Näkymät eivät siis ole tarkkoja ennusteita. Esitetyt arviot vastaavat keskimääräistä suuntausta, jota maatalousmarkkinoiden odotetaan noudattavan tietyssä makrotaloudellisessa ympäristössä, jos politiikka säilyy ennallaan.

Viimeisin katsaus

Report: EU agricultural outlook 2021-31
English
(12.51 MB - PDF)
Lataa
Executive summary: EU agricultural outlook 2021-31
English
(2.55 MB - PDF)
Lataa

Lisätietoa

Kaaviot (Euroopan komission Yhteinen tutkimuskeskus)

Figures (PDF)
English
(1.1 MB - PDF)
Lataa
Figures (Excel)
English
(215.25 KB - XLSX)
Lataa

Tietoa katsauksesta

Kuva tuotantoeläimistä ja maatalouskasveista

Katsaus kattaa EU:n nykyiset 27 jäsenmaata. Katsauksessa esitetään EU:n maatalousmarkkinoiden, -tulojen ja -ympäristön keskipitkän aikavälin näkymät vuoteen 2031 asti. Se perustuu johdonmukaisiin makrotalouden oletuksiin, joita on analyysin tekohetkellä pidetty tarkimpina arvioina. Seuraavia osa-alueita päivitettiin 11.11.2021:

  • öljyn hinnat
  • IHS Markitin tietoihin perustuvat väestöä koskevat ennusteet
  • Yhdysvaltain dollarin ja euron vaihtokurssi
  • Euroopan komission ennusteeseen perustuvat BKT-ennusteet.

Koska monet EU-maat eivät ole vielä toimittaneet uuden yhteisen maatalouspolitiikan mukaisia strategiasuunnitelmiaan, ennusteissa oletetaan nykyisen maatalous- ja kauppapolitiikan jatkuvan. Uuden YMP:n soveltamisen on määrä alkaa vuonna 2023. Samaan tapaan Euroopan vihreän kehityksen ohjelman kaltaisten politiikka-aloitteiden ja erityisesti biodiversiteetti- ja Pellolta pöytään -strategioiden painopisteet ja tavoitteet on vielä sisällytettävä YMP:n strategiasuunnitelmiin. Tämän vuoksi näitä ei ole otettu huomioon. Monivuotiseen rahoituskehykseen 2021–2027 liittyvät talousarvioluvut on päivitetty.

Viime vuoden jälkeen ei ole tehty uusia vapaakauppasopimuksia. EU-27:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan suhteet perustuvat niiden väliseen kauppa- ja yhteistyösopimukseen, jota on sovellettu väliaikaisesti 1.1.2021 alkaen. Oletuksena on tulliton ja kiintiötön kauppasuhde. Joitakin lyhytaikaisia kaupan häiriöitä, jotka johtuvat rajoilla tehtävistä lisätarkastuksista ja logistisista ongelmista, on otettu huomioon vain vuoden 2022 ennusteessa. WTO:n tariffikiintiöt on laskettu uudelleen niiden jakamisen (EU-27:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan kiintiöt) jälkeen.

Katsauksen liitteenä on valikoiduista markkinoiden epävarmuustekijöistä laadittu analyysi, jotta tulosten mahdollisen vaihtelun määrää voidaan arvioida. Tulosten mahdolliset vaihtelut johtuvat erityisesti makrotaloudellisen ympäristön sekä tärkeimpien viljelykasvien satojen ja maidontuotannon vaihteluista. Lisäksi esitetään erityisiä skenaarioita rasvan vähentämisestä ruokavalioissa (WHO:n suositusten mukaisesti) sekä Kiinan omavaraisuusasteesta eläintuotteissa.

Osana valmisteluprosessia toteutettiin ulkoinen arvio lähtötilanteesta ja markkinoiden epävarmuustekijöitä koskevista skenaarioista. Arvio toteutettiin 20.–21.10.2021 järjestetyssä tulevaisuudennäkymiin keskittyvässä verkkotyöpajassa. Sen aikana saatiin arvokasta palautetta

  • korkean tason päätöksentekijöiltä
  • eurooppalaisilta ja kansainvälisiltä mallintamisen ja markkinoiden asiantuntijoilta
  • yksityisiltä yrityksiltä
  • kansainvälisiltä järjestöiltä, kuten OECD:ltä ja FAO:lta
  • muilta sidosryhmiltä.

Tämä Euroopan komission kertomus on maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston (AGRI) ja Yhteisen tutkimuskeskuksen yhteishanke. Sen sisällöstä vastaa AGRI-pääosasto.

Koska makrotalouden ja kauppasuhteiden kehitys seuraavan kymmenen vuoden aikana on edelleen erittäin epävarmaa, on tärkeää huomata, että nämä keskipitkän aikavälin näkymät muodostavat lähtökohdan tuleville analyyseille ja skenaarioille, jotka mahdollistavat erilaisten kehityspolkujen testaamisen.

Documents

Report: EU agricultural outlook 2020-30
English
(8.68 MB - PDF)
Lataa

Report: EU agricultural outlook 2019-30
English
(13.12 MB - PDF)
Lataa

Report: EU agricultural outlook 2018-30
English
(12.37 MB - PDF)
Lataa

Report: EU agricultural outlook 2017-30
English
(5.37 MB - PDF)
Lataa

Report: EU agricultural outlook 2016-26
English
(7.04 MB - PDF)
Lataa

Report: EU agricultural outlook 2015-25
English
(3.23 MB - PDF)
Lataa

Report: EU agricultural outlook 2014-24
English
(5.34 MB - PDF)
Lataa

Impact of lower oil prices on the EU agricultural market outlook – 2014-24
English
(158.37 KB - PDF)
Lataa

Report: EU agricultural outlook 2013-23
English
(4.67 MB - PDF)
Lataa

Report: EU agricultural outlook 2012-22
English
(3.11 MB - PDF)
Lataa

Report: EU agricultural outlook 2011-21
English
(1.1 MB - PDF)
Lataa

Report: EU agricultural outlook 2010-20
English
(855.76 KB - PDF)
Lataa