Skip to main content
Agriculture and rural development

Keskipitkän aikavälin näkymät

Maatalousmarkkinoiden ja -tulojen tulevaisuudennäkymät keskipitkällä aikavälillä

Yleistä

Kerran vuodessa julkaistavissa EU:n maatalouden tulevaisuudennäkymissä esitellään EU:n tärkeimpien maatalousmarkkinoiden, -tulojen ja -ympäristön näkymät vuoteen 2032 asti. Katsaus perustuu olettamiin makrotaloudellisista olosuhteista, maatalous- ja kauppapoliittisesta ympäristöstä ja kansainvälisten markkinoiden kehityksestä. Niiden taustalla ovat OECD:n/FAO:n viimeisimmät tulevaisuudennäkymät.

Näissä olettamissa markkinakehitys vaikuttaa suhteellisen tasaiselta, mutta todellisuudessa markkinat ovat yleensä paljon epävakaammat. Näkymät eivät siis ole tarkkoja ennusteita. Esitetyt arviot vastaavat keskimääräistä suuntausta, jota maatalousmarkkinoiden odotetaan noudattavan tietyssä makrotaloudellisessa ympäristössä, jos politiikka säilyy ennallaan.

Viimeisin katsaus

Yleisluonteiset julkaisut17 tammikuu 2023
Report: EU agricultural outlook 2022-32

The Medium-term outlook report provides an overview of the medium-term prospects for major EU agricultural markets, income and environment until 2032.

EU agricultural outlook 2022-32 report cover image
English
(9.95 MB - PDF)
Lataa
17 TAMMIKUU 2023
Executive summary: EU agricultural outlook 2022-32
English
(1.28 MB - PDF)
Lataa

Lisätietoa

Kaaviot (Euroopan komission Yhteinen tutkimuskeskus)

8 JOULUKUU 2022
Figures (Excel)
English
(229.02 KB - XLSX)
Lataa

Tietoa katsauksesta

agricultural fields

Katsauksessa esitetään EU:n maatalousmarkkinoiden, -tulojen ja -ympäristön keskipitkän aikavälin näkymät vuoteen 2032 asti. Se perustuu johdonmukaisiin makrotalouden olettamiin, joita on analyysin tekohetkellä pidetty tarkimpina arvioina.

Tämä katsaus laadittiin huomattavan muuttuvassa tilanteessa:

  • Koronaviruspandemian jälkeinen elpyminen johti alkuvuodesta 2022 toimitusten ja kaupan häiriöihin sekä hyödykkeiden ja tuotantopanosten kallistumiseen.
  • Venäjän hyökkäys Ukrainaan aiheutti uusia vakavia häiriöitä ja toi epävarmuutta maatalousmarkkinoille ja maailmanlaajuiseen ruokaturvaan.
  • Muutoksia aiheuttivat myös ilmastonmuutokseen liittyvät äärimmäiset sääilmiöt ja eläintautiepidemiat.

Katsauksessa otetaan huomioon yhteiseen maatalouspolitiikkaan liittyvät yksittäisten EU-maiden strategiasuunnitelmat ja niiden mahdolliset seuraukset markkinoilla. Se sisältää myös havaintoja seuraavien tekijöiden vaikutuksista:

  • YMP:n erityistavoitteet
  • kestävien tuotantomenetelmien toteuttamisen aiheuttamat laajemmat muutokset
  • energiariippuvuuden vähentäminen
  • maatalousalan selviytymiskyvyn vahvistaminen
  • ruokavalioiden muuttuminen.

Yleisellä tasolla yksi keskeisistä tekijöistä EU:n maaseudun tulevaisuuden kehittymisessä on kestävä kasvu. Pellolta pöytään- ja biodiversiteettistrategioiden toimet otetaan huomioon vastaavan lainsäädännön laatimisessa ja täytäntöönpanossa. Muilta osin näihin toimiin liittyvän muutoksen suunta otetaan huomioon vain siinä määrin kuin se on havaittavissa yksittäisillä markkinoilla.

Katsauksen liitteenä on valikoiduista markkinoiden epävarmuustekijöistä laadittu analyysi, joka auttaa arvioimaan tulosten mahdollisen vaihtelun määrää. Tulosten mahdolliset vaihtelut johtuvat erityisesti makrotaloudellisen ympäristön sekä tärkeimpien viljelykasvien satojen ja maidontuotannon vaihteluista. Mukana on myös skenaarioita, joissa muuttujina on äärimmäisiä sääilmiöitä ja mahdollisesti pieneneviä eläintiheyksiä nykyisiin alueellisiin tasoihin verrattuna.

Tämä Euroopan komission katsaus on maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston (AGRI) ja Yhteisen tutkimuskeskuksen yhteishanke. Sen sisällöstä vastaa AGRI-pääosasto.

Asiakirjat

18 TAMMIKUU 2023
Report: EU agricultural outlook 2021-31
English
(15.04 MB - PDF)
Lataa
18 TAMMIKUU 2023
Report: EU agricultural outlook 2020-30
English
(7.74 MB - PDF)
Lataa
11 ELOKUU 2021
Report: EU agricultural outlook 2019-30
English
(13.12 MB - PDF)
Lataa
6 JOULUKUU 2018
Report: EU agricultural outlook 2018-30
English
(12.37 MB - PDF)
Lataa
18 JOULUKUU 2017
Report: EU agricultural outlook 2017-30
English
(5.37 MB - PDF)
Lataa
1 LOKAKUU 2019
Report: EU agricultural outlook 2016-26
English
(7.04 MB - PDF)
Lataa
1 LOKAKUU 2019
Report: EU agricultural outlook 2015-25
English
(3.23 MB - PDF)
Lataa
1 LOKAKUU 2019
Report: EU agricultural outlook 2014-24
English
(5.34 MB - PDF)
Lataa
1 HUHTIKUU 2015
Impact of lower oil prices on the EU agricultural market outlook – 2014-24
English
(158.37 KB - PDF)
Lataa
1 LOKAKUU 2019
Report: EU agricultural outlook 2013-23
English
(4.67 MB - PDF)
Lataa
1 LOKAKUU 2019
Report: EU agricultural outlook 2012-22
English
(3.11 MB - PDF)
Lataa
1 LOKAKUU 2019
Report: EU agricultural outlook 2011-21
English
(1.1 MB - PDF)
Lataa
1 LOKAKUU 2019
Report: EU agricultural outlook 2010-20
English
(855.76 KB - PDF)
Lataa