Skip to main content
Agriculture and rural development

Perspektywy średnioterminowe

Średniookresowe perspektywy dotyczące rynków rolnych i dochodów z działalności rolniczej

Informacje ogólne

W perspektywach dotyczących rolnictwa w UE, publikowanych raz w roku, prezentowane są perspektywy dla najważniejszych rynków rolnych UE, dochodów i środowiska do 2032 r. Opierają się one na szeregu założeń dotyczących warunków makroekonomicznych, stałego środowiska polityki rolnej i handlowej oraz rozwoju sytuacji na rynku międzynarodowym, zgodnie z najnowszymi prognozami OECD i FAO.

Zakłada się, że rynek będzie rozwijał się względnie bez zakłóceń, podczas gdy w rzeczywistości rynki są o wiele bardziej niestabilne. W związku z tym perspektywy nie są prognozą. Dokładniej rzecz biorąc, perspektywy odpowiadają średnim tendencjom na rynkach rolnych oczekiwanym w danym otoczeniu makroekonomicznym, przy założeniu, że czynniki polityczne pozostaną bez zmian.

Ostatnie wydanie

Publikacje ogólne17 styczeń 2023
Report: EU agricultural outlook 2022-32

The Medium-term outlook report provides an overview of the medium-term prospects for major EU agricultural markets, income and environment until 2032.

EU agricultural outlook 2022-32 report cover image
English
(9.95 MB - PDF)
Pobierz
17 STYCZEŃ 2023
Executive summary: EU agricultural outlook 2022-32
English
(1.28 MB - PDF)
Pobierz

Więcej informacji

Wizualizacje danych przygotowane przez Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej

8 GRUDZIEŃ 2022
Figures (Excel)
English
(229.02 KB - XLSX)
Pobierz

Informacje o raporcie

agricultural fields

W raporcie przedstawiono średnioterminowe perspektywy dla rynków rolnych UE, dochodów i środowiska od teraz do 2032 r. w oparciu o zestaw spójnych założeń makroekonomicznych uznanych za najbardziej dokładne w momencie przeprowadzania analizy.

To wydanie opracowano w szybko zmieniających się warunkach:

  • Na początku 2022 r. ożywienie gospodarcze po pandemii COVID-19 doprowadziło do zakłóceń w dostawach i handlu oraz do wzrostu cen surowców i kosztów nakładów.
  • Pojawiły się nowe poważne wstrząsy związane z rosyjską inwazją na Ukrainę, co spowodowało dalszą niepewność na rynkach rolnych i co do światowego bezpieczeństwa żywnościowego.
  • Równocześnie dochodziło też do zmian spowodowanych gwałtownymi zjawiskami pogodowymi związanymi ze zmianą klimatu i ogniskami chorób zwierząt.

W raporcie uwzględniono plany strategiczne WPR poszczególnych krajów UE oraz ewentualne zmiany na rynku. Zawiera on również uwagi na temat skutków:

  • celów szczegółowych WPR
  • ogólniejszych zmian związanych z wdrażaniem zrównoważonych metod produkcji
  • zmniejszenia zależności energetycznej
  • wzrostu odporności sektora
  • zmian sposobu odżywiania.

Ogólnie rzecz biorąc, zrównoważony wzrost jest nadal kluczowym czynnikiem, który w przyszłości będzie wpływał na zmiany w rolnictwie w UE. Przy zatwierdzaniu i wdrażaniu odpowiednich przepisów uwzględnia się działania wynikające ze strategii „Od pola do stołu” i strategii na rzecz bioróżnorodności. Poza tym kierunek zmian związanych z tymi działaniami jest brany pod uwagą tylko na tyle, na ile jest on zauważalny na poszczególnych rynkach.

Do raportu dołączona jest analiza wybranych przykładów niepewnej sytuacji na rynku, której celem jest pomiar ewentualnych odchyleń w ostatecznych wynikach. Ewentualne odchylenia wynikają przede wszystkim z wahań w otoczeniu makroekonomicznym oraz w wielkości plonów z głównych upraw i ilości mleka. Przedstawiono również konkretne scenariusze dotyczące ekstremalnych zdarzeń pogodowych i ewentualnego niższego zagęszczenia hodowli w porównaniu z obecnymi wartościami na poziomie regionalnym.

Raport Komisji jest wynikiem współpracy Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Wspólnego Centrum Badawczego, przy czym Dyrekcja Generalna odpowiada za treść raportu.

Biuletyn informacyjny

Dokumenty

18 STYCZEŃ 2023
Report: EU agricultural outlook 2021-31
English
(15.04 MB - PDF)
Pobierz
18 STYCZEŃ 2023
Report: EU agricultural outlook 2020-30
English
(7.74 MB - PDF)
Pobierz
11 SIERPIEŃ 2021
Report: EU agricultural outlook 2019-30
English
(13.12 MB - PDF)
Pobierz
6 GRUDZIEŃ 2018
Report: EU agricultural outlook 2018-30
English
(12.37 MB - PDF)
Pobierz
18 GRUDZIEŃ 2017
Report: EU agricultural outlook 2017-30
English
(5.37 MB - PDF)
Pobierz
1 PAŹDZIERNIK 2019
Report: EU agricultural outlook 2016-26
English
(7.04 MB - PDF)
Pobierz
1 PAŹDZIERNIK 2019
Report: EU agricultural outlook 2015-25
English
(3.23 MB - PDF)
Pobierz
1 PAŹDZIERNIK 2019
Report: EU agricultural outlook 2014-24
English
(5.34 MB - PDF)
Pobierz
1 KWIECIEŃ 2015
Impact of lower oil prices on the EU agricultural market outlook – 2014-24
English
(158.37 KB - PDF)
Pobierz
1 PAŹDZIERNIK 2019
Report: EU agricultural outlook 2013-23
English
(4.67 MB - PDF)
Pobierz
1 PAŹDZIERNIK 2019
Report: EU agricultural outlook 2012-22
English
(3.11 MB - PDF)
Pobierz
1 PAŹDZIERNIK 2019
Report: EU agricultural outlook 2011-21
English
(1.1 MB - PDF)
Pobierz
1 PAŹDZIERNIK 2019
Report: EU agricultural outlook 2010-20
English
(855.76 KB - PDF)
Pobierz