Skip to main content
Agriculture and rural development

Perspektywy średnioterminowe

Średniookresowe perspektywy dotyczące rynków rolnych i dochodów z działalności rolniczej.

Bruksela, 8–9 grudnia 2022 r.

Informacje ogólne

W perspektywach dotyczących rolnictwa w UE, publikowanych raz w roku, prezentowane są perspektywy dla najważniejszych rynków rolnych UE, dochodów i środowiska do 2031 r. Opierają się one na szeregu założeń dotyczących warunków makroekonomicznych, stałego środowiska polityki rolnej i handlowej oraz rozwoju sytuacji na rynku międzynarodowym.

Zakłada się, że rynek będzie rozwijał się względnie bez zakłóceń, podczas gdy w rzeczywistości rynki są o wiele bardziej niestabilne. W związku z tym perspektywy nie są prognozą. Dokładniej rzecz biorąc, perspektywy odpowiadają średnim tendencjom na rynkach rolnych oczekiwanym w danym otoczeniu makroekonomicznym, przy założeniu, że czynniki polityczne pozostaną bez zmian.

Ostatnie wydanie

Report: EU agricultural outlook 2021-31
English
(12.51 MB - PDF)
Pobierz
Executive summary: EU agricultural outlook 2021-31
English
(2.55 MB - PDF)
Pobierz

Dodatkowe informacje

Wizualizacje danych przygotowane przez Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej

Figures (PDF)
English
(1.1 MB - PDF)
Pobierz
Figures (Excel)
English
(215.25 KB - XLSX)
Pobierz

Informacje o raporcie

Image showing farm animals and agricultural crops

Sprawozdanie dotyczy UE w jej aktualnym składzie (UE-27). Przedstawiono w nim średnioterminowe perspektywy dla rynków rolnych UE, dochodów i środowiska od teraz do 2031 r. w oparciu o zestaw spójnych założeń makroekonomicznych uznanych za najbardziej dokładne w momencie przeprowadzania analizy. 11 listopada 2021 r. zaktualizowano następujące elementy:

  • ceny ropy naftowej,
  • prognozy demograficzne (na podstawie IHS Markit),
  • kurs wymiany USD/EUR,
  • prognozy PKB (na podstawie prognozy Komisji).

Wiele państw UE nie przedłożyło jeszcze planów strategicznych wspólnej polityki rolnej (WPR) w ramach nowej WPR, która ma rozpocząć się w 2023 r. W prognozach założono zatem kontynuację obecnej polityki rolnej i handlowej. W planach strategicznych WPR powinny zostać również uwzględnione ambicje wynikające z inicjatyw politycznych takich jak Europejski Zielony Ład, zwłaszcza cele strategii „od pola do stołu” oraz strategii na rzecz bioróżnorodności. W związku z tym te konkretne ambicje nie zostały uwzględnione na obecnym etapie. Zaktualizowano natomiast dane budżetowe dotyczące wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027.

Od ubiegłego roku nie zostały dodane żadne nowe umowy o wolnym handlu. Stosunki między UE-27 a Wielką Brytanią opierają się na umowie o handlu i współpracy między UE a Zjednoczonym Królestwem, tymczasowo stosowanej od 1 stycznia 2021 r. Zakładane są przy tym stosunki bezcłowe/bezkontyngentowe, przy czym w prognozie na 2022 r. uwzględniono pewne krótkoterminowe zakłócenia w handlu ze względu na dodatkowe kontrole graniczne i problemy logistyczne. Kontyngenty taryfowe Światowej Organizacji Handlu zostały ponownie obliczone po ich podziale odpowiednio między UE-27 i Wielką Brytanię.

Do raportu dołączona jest analiza wybranych przykładów niepewnej sytuacji na rynku, której celem jest pomiar ewentualnych odchyleń w ostatecznych wynikach. Ewentualne odchylenia wynikają przede wszystkim z wahań w otoczeniu makroekonomicznym oraz w wielkości plonów z głównych upraw i ilości mleka. Przedstawiono również konkretne scenariusze dotyczące zmniejszenia zawartości tłuszczu w diecie (zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia) i samowystarczalności Chin w zakresie produktów pochodzenia zwierzęcego.

W ramach przygotowań 20–21 października 2021 r. odbyły się internetowe warsztaty prognostyczne, na których przeprowadzono zewnętrzny przegląd scenariusza odniesienia i scenariuszy zakładających niepewną sytuację na rynku. Podczas warsztatów cenny wkład w prognozy wnieśli:

  • decydenci wysokiego szczebla,
  • europejscy i światowi eksperci w dziedzinie modelowania i rynku,
  • przedsiębiorstwa prywatne,
  • organizacje międzynarodowe, w tym OECD i FAO,
  • inne zainteresowane strony.

Raport Komisji jest wynikiem współpracy Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Wspólnego Centrum Badawczego, przy czym Dyrekcja Generalna odpowiada za treść raportu.

Utrzymuje się wysoki poziom niepewności co do zmian makroekonomicznych i stosunków handlowych w ciągu najbliższych 10 lat, w związku z czym należy podkreślić, że ta perspektywa średnioterminowa stanowi punkt odniesienia dla wszelkich przyszłych prac analitycznych i scenariuszy, które pozwoliłyby na przetestowanie różnych innych ścieżek rozwoju sytuacji.

Documents

 

Report: EU agricultural outlook 2020-30
English
(8.68 MB - PDF)
Pobierz

 

Report: EU agricultural outlook 2019-30
English
(13.12 MB - PDF)
Pobierz

 

Report: EU agricultural outlook 2018-30
English
(12.37 MB - PDF)
Pobierz

 

Report: EU agricultural outlook 2017-30
English
(5.37 MB - PDF)
Pobierz

 

Report: EU agricultural outlook 2016-26
English
(7.04 MB - PDF)
Pobierz

 

Report: EU agricultural outlook 2015-25
English
(3.23 MB - PDF)
Pobierz

 

Report: EU agricultural outlook 2014-24
English
(5.34 MB - PDF)
Pobierz

 

Impact of lower oil prices on the EU agricultural market outlook – 2014-24
English
(158.37 KB - PDF)
Pobierz

 

Report: EU agricultural outlook 2013-23
English
(4.67 MB - PDF)
Pobierz

 

Report: EU agricultural outlook 2012-22
English
(3.11 MB - PDF)
Pobierz

 

Report: EU agricultural outlook 2011-21
English
(1.1 MB - PDF)
Pobierz

 

Report: EU agricultural outlook 2010-20
English
(855.76 KB - PDF)
Pobierz

Wydarzenia