Skip to main content
Agriculture and rural development

Vidēja termiņa

Lauksaimniecības tirgu un ienākumu vidēja termiņa perspektīvas.

Pārskats

ES lauksaimniecības perspektīvas, ko publicē reizi gadā, sniedz ieskatu galveno ES lauksaimniecības tirgu un lauksaimnieciskās darbības ienākumu un vides attīstībā līdz 2032. gadam. To pamatā ir vairāki pieņēmumi par makroekonomiskajiem apstākļiem, lauksaimniecības un tirdzniecības rīcībpolitikas nosacījumiem un starptautiskā tirgus norisēm, kas izklāstītas jaunākajās ESAO un FAO perspektīvās.

Šie pieņēmumi paredz relatīvi vienmērīgu tirgu attīstību, taču realitātē šie tirgi parasti ir daudz svārstīgāki. Tāpēc šīs perspektīvas nav prognozes. Precīzāk, perspektīvas uzrāda lauksaimniecības tirgu attīstības caurmēra tendences konkrētā makroekonomikas vidē, pieņemot, ka rīcībpolitikas paliek nemainīgas.

Jaunākais izdevums

Vispārīgas publikācijas17 janvāris 2023
Report: EU agricultural outlook 2022-32

The Medium-term outlook report provides an overview of the medium-term prospects for major EU agricultural markets, income and environment until 2032.

EU agricultural outlook 2022-32 report cover image
English
(9.95 MB - PDF)
Lejupielādēt
17 JANVĀRIS 2023
Executive summary: EU agricultural outlook 2022-32
English
(1.28 MB - PDF)
Lejupielādēt

Saistīta informācija

Eiropas Komisijas Kopīgā pētniecības centra datu vizualizācija

8 DECEMBRIS 2022
Figures (Excel)
English
(229.02 KB - XLSX)
Lejupielādēt

Par ziņojumu

agricultural fields

Ziņojumā sniegta vidēja termiņa perspektīva par ES lauksaimniecības tirgiem, lauksaimnieciskās darbības ienākumiem un vidi līdz 2032. gadam. Šādas perspektīvas pamatā ir saskaņots makroekonomisko pieņēmumu kopums, kas analīzes veikšanas laikā uzskatāms par visprecīzāko.

Šā izdevuma sagatavošana noritēja strauji mainīgos apstākļos:

  • 2022. gada sākumā atveseļošanās pēc Covid-19 izraisīja piegāžu un tirdzniecības traucējumus un preču cenu un ražošanas izmaksu pieaugumu;
  • Krievijas iebrukums Ukrainā izraisīja jaunus nopietnus satricinājumus, kuru rezultātā pieauga nenoteiktība lauksaimniecības tirgos un pasaules nodrošinātībā ar pārtiku;
  • un tam visam klāt — pārmaiņas, ko izraisīja postoši laikapstākļi, kas saistīti ar klimata pārmaiņām, un dzīvnieku slimību uzliesmojumi.

Ziņojumā ir ņemti vērā atsevišķu ES valstu KLP stratēģiskie plāni un iespējamā turpmākā tirgus attīstība. Tajā ir arī apsvērtas sekas, ko radīs:

  • konkrēti KLP mērķi,
  • plašākas izmaiņas, ko sniegs ilgtspējīgu ražošanas metožu izmantošana,
  • energoatkarības samazināšanās,
  • nozares noturības stiprināšana,
  • uztura paradumu maiņa.

Kopumā ilgtspējīga izaugsme joprojām ir galvenais faktors, kas ietekmē ES lauksaimniecības turpmāko attīstību. Pasākumi, kas izriet no stratēģijas “No lauka līdz galdam” un Biodaudzveidības stratēģijas tiek ņemti vērā, apstiprinot un īstenojot konkrētus tiesību aktus. Pārējos gadījumos ar šiem pasākumiem saistītās pārmaiņu tendences tiek ņemtas vērā tikai tajos gadījumos, kad to ietekme ir jūtama atsevišķos tirgos.

Ziņojumam pievienota izvēlētu tirgus nenoteiktības elementu kopuma analīze, kas veikta, lai noteiktu potenciālās rezultātu variācijas. Iespējamās variācijas jo īpaši izriet no makroekonomiskās vides, galveno kultūraugu ražības un piena produkcijas svārstībām. Ir izklāstīti arī atsevišķi scenāriji, ko varētu radīt ekstremāli laikapstākļi un mazāks lauksaimniecības dzīvnieku blīvums reģionos salīdzinājumā ar pašreizējo līmeni.

Šis Komisijas ziņojums ir Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāta (AGRI ĢD) un Kopīgā pētniecības centra (JRC) kopīgs darbs, un atbildību par tā saturu uzņēmies AGRI ĢD.

Apkārtraksts

Dokumenti

18 JANVĀRIS 2023
Report: EU agricultural outlook 2021-31
English
(15.04 MB - PDF)
Lejupielādēt
18 JANVĀRIS 2023
Report: EU agricultural outlook 2020-30
English
(7.74 MB - PDF)
Lejupielādēt
11 AUGUSTS 2021
Report: EU agricultural outlook 2019-30
English
(13.12 MB - PDF)
Lejupielādēt
6 DECEMBRIS 2018
Report: EU agricultural outlook 2018-30
English
(12.37 MB - PDF)
Lejupielādēt
18 DECEMBRIS 2017
Report: EU agricultural outlook 2017-30
English
(5.37 MB - PDF)
Lejupielādēt
1 OKTOBRIS 2019
Report: EU agricultural outlook 2016-26
English
(7.04 MB - PDF)
Lejupielādēt
1 OKTOBRIS 2019
Report: EU agricultural outlook 2015-25
English
(3.23 MB - PDF)
Lejupielādēt
1 OKTOBRIS 2019
Report: EU agricultural outlook 2014-24
English
(5.34 MB - PDF)
Lejupielādēt
1 APRĪLIS 2015
Impact of lower oil prices on the EU agricultural market outlook – 2014-24
English
(158.37 KB - PDF)
Lejupielādēt
1 OKTOBRIS 2019
Report: EU agricultural outlook 2013-23
English
(4.67 MB - PDF)
Lejupielādēt
1 OKTOBRIS 2019
Report: EU agricultural outlook 2012-22
English
(3.11 MB - PDF)
Lejupielādēt
1 OKTOBRIS 2019
Report: EU agricultural outlook 2011-21
English
(1.1 MB - PDF)
Lejupielādēt
1 OKTOBRIS 2019
Report: EU agricultural outlook 2010-20
English
(855.76 KB - PDF)
Lejupielādēt