Skip to main content
Agriculture and rural development

Īpašu pasākumu shēma Egejas jūras nelielajām salām

Eiropas Savienība atbalsta Egejas jūras nelielās salas

Egejas jūras nelielajām salām paredzētās shēmas (SAI) mērķi

Egejas jūras nelielās salas ir izolētas no Grieķijas kontinentālās daļas un ir ļoti sadrumstalota salu teritorija.

Shēma paredzēta visām Egejas jūras salām (izņemot Krētu un Eviju), jo daudzām no tām, kā jau salām, ir grūtības izolētības dēļ un būtiski ģeogrāfiski vai dabas apstākļu izraisīti ierobežojumi.

ES atbalsts salām

Šīs salas papildus ienākumu atbalstam un lauku attīstības pasākumiem izmanto arī palīdzības sniegšanas shēmu, kas atbilst kopējai lauksaimniecības politikai.

Shēmas mērķi:

  • mazināt papildizmaksas, kas rodas, transportējot noteiktus lauksaimniecības produktus uz salām;
  • veicināt vietējo ražošanu.

Shēmā paredzēti pasākumi, lai salas apgādātu ar dažām lauksaimniecības precēm, kā arī pielāgoti vietējās lauksaimnieciskās ražošanas pabalstīšanas pasākumi.

15 DECEMBRIS 2016
Report on the implementation of the smaller Aegean islands scheme
English
(HTML)
Lejupielādēt

Finansējums

SAI pasākumus finansē Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds (ELGF).

Programmas SAI gada budžets ir 23,93 miljoni eiro.

Juridiskais pamats

Īpaši pasākumi lauksaimniecībā par labu Egejas jūras nelielajām salām (ES Regula Nr. 229/2013).