Skip to main content
Agriculture and rural development

Program na podporu menších ostrovů v Egejském moři

Menší ostrovy v Egejském moři a podpora EU

Cíl programu na podporu menších ostrovů v Egejském moři

Menší ostrovy v Egejském moři leží izolovaně od pevninského Řecka a tvoří velmi fragmentované území.

Patří k nim veškeré řecké ostrovy kromě Kréty a ostrova Evia. Velká část z nich se potýká s problémy způsobenými izolací a jinými zeměpisnými či přírodními omezeními.

Podpora ostrovů ze strany EU

Evropská unie poskytuje těmto ostrovům podporu v rámci společné zemědělské politiky a dalších opatření pro rozvoj venkova a podporu příjmu místních obyvatel.

Cílem programu je

  • omezit dodatečné náklady na přepravu některých zemědělských produktů na ostrovy
  • stimulovat rozvoj místní produkce.

V rámci programu platí pro určité zemědělské produkty zvláštní režim zásobování a upravená opatření pro podporu místní zemědělské produkce.

15 PROSINEC 2016
Report on the implementation of the smaller Aegean islands scheme
English
(HTML)
Stáhnout

Financování

Opatření programu jsou financována z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF).

Roční rozpočet programu činí 23,93 milionu EUR.

Právní základ

Zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch malých ostrovů v Egejském moři (nařízení (EU) č. 229/2013)