Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Agriculture and rural development

Πρόγραμμα για τα μικρά νησιά του Αιγαίου

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει τα μικρά νησιά του Αιγαίου.

Στόχοι του προγράμματος για τα μικρά νησιά του Αιγαίου

Απομονωμένα από την ηπειρωτική Ελλάδα, τα μικρά νησιά του Αιγαίου αποτελούν έναν εξόχως κατακερματισμένο νησιωτικό χώρο.

Τα νησιά αυτά, στα οποία συγκαταλέγονται όλα τα νησιά του Αιγαίου με εξαίρεση την Εύβοια και την Κρήτη, αντιμετωπίζουν σε μεγάλο ποσοστό προβλήματα λόγω του νησιωτικού τους χαρακτήρα αλλά και λόγω σοβαρών γεωγραφικών ή φυσικών περιορισμών.

Στήριξη της ΕΕ προς τα νησιά

Παράλληλα με την εισοδηματική στήριξη και τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης, τα νησιά αυτά είναι αποδέκτες ενός προγράμματος στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής.

Στόχος του προγράμματος είναι:

  • να περιοριστεί το πρόσθετο κόστος που συνεπάγεται η μεταφορά ορισμένων γεωργικών προϊόντων στα νησιά,
  • να στηριχτεί η ανάπτυξη της τοπικής παραγωγής.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ειδικές ρυθμίσεις για τον εφοδιασμό ορισμένων γεωργικών προϊόντων καθώς και προσαρμοσμένα μέτρα στήριξης της τοπικής γεωργικής παραγωγής.

15 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2016
Report on the implementation of the smaller Aegean islands scheme
English
(HTML)
Τηλεφόρτωση

Χρηματοδότηση

Τα μέτρα στήριξης για τα μικρά νησιά του Αιγαίου χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ).

Ο ετήσιος προϋπολογισμός του προγράμματος για τα μικρά νησιά του Αιγαίου ανέρχεται σε 23,93 εκατ. ευρώ.

Νομική βάση

Ειδικά μέτρα για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου (κανονισμός 229/2013 της ΕΕ)

Εκδηλώσεις

  • Διασκέψεις και σύνοδοι κορυφής

EU Agri-Food Days

  • Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2023, 09:30 - Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023, 15:30 (CET)
  • Διαθέσιμη ζωντανή μετάδοση