Skip to main content
Agriculture and rural development

Mažosioms Egėjo jūros saloms skirtų priemonių sistema

Europos Sąjunga remia mažąsias Egėjo jūros salas.

Mažosioms Egėjo jūros saloms skirtų priemonių sistemos tikslai

Mažosios Egėjo jūros salos yra izoliuotos nuo žemyninės Graikijos, todėl jos sudaro labai susiskaldžiusią teritoriją.

Visoms Egėjo jūros saloms, išskyrus Euboją ir Kretą, kyla problemų dėl izoliuotumo ir didelių geografinių ar gamtinių kliūčių.

ES parama saloms

Šioms saloms taikomos ne tik paramos pajamoms ir kaimo plėtros priemonės, bet ir bendros žemės ūkio politikos paramos schema.

Šia schema siekiama:

  • apriboti papildomas išlaidas, susijusias su tam tikrų žemės ūkio produktų įvežimu į salas;
  • skatinti vietos gamybos plėtrą.

Į schemą įtrauktos tam tikriems žemės ūkio produktams taikomos specialios tiekimo tvarkos priemonės ir pritaikytos paramos vietinei žemės ūkio produktų gamybai priemonės.

2016 M. GRUODŽIO 15 D.
Report on the implementation of the smaller Aegean islands scheme
English
(HTML)
Parsisiųsdinti

2023 m. birželio mėn. Europos Komisija pradėjo internetines konsultacijas dėl ES paramos schemų žemės ūkiui atokiausiuose regionuose ir mažosiose Egėjo jūros salose. Viešų konsultacijų tikslas – suteikti suinteresuotiesiems subjektams ir visuomenei galimybę pareikšti savo nuomonę apie POSEI ir mažosioms Egėjo jūros saloms skirtų sistemų įgyvendinimą 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu ir taip pateikti Europos Komisijos atliekamam įvertinimui reikalingos informacijos.

Finansavimas

MEJS skirtos priemonės finansuojamos iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF).

Metinis MEJS programos biudžetas siekia 23,93 mln. EUR.

Teisinis pagrindas

Specialios žemės ūkio priemonės mažosioms Egėjo jūros saloms (Reglamentas (ES) Nr. 229/2013)

Renginiai

  • Konferencijos ir aukščiausiojo lygio susitikimai

EU Agri-Food Days

  • 2023 m. gruodžio 5 d., antradienis, 09:30 val. - 2023 m. gruodžio 8 d., penktadienis, 15:30 val. (CET)