Skip to main content
Agriculture and rural development

Контекстуални показатели (2014—2019 г.)

Европейската комисия събира социално-икономически, секторни и екологични статистически данни за база на една информирана и основана на данни обща селскостопанска политика.

Документи

 

1 ЮЛИ 2020 Г.
CAP context indicators – 2019 update
English
(128.72 KB - PDF)
Изтегляне

 

13 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.
CAP context indicators – 2018 update
English
(166.18 KB - PDF)
Изтегляне

 

13 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.
CAP context indicators – 2017 update
English
(164.34 KB - PDF)
Изтегляне

 

13 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.
CAP context indicators – 2016 update
English
(151.66 KB - PDF)
Изтегляне

 

13 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.
CAP context indicators – 2015 update
English
(145.16 KB - PDF)
Изтегляне

 

13 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.
CAP context indicators – 2014 update
English
(142.11 KB - PDF)
Изтегляне

Прояви

  • Конференции и срещи на високо равнище

EU Agri-Food Days

  • Вторник 5 Декември 2023 г., 09:30 ч. - Петък 8 Декември 2023 г., 15:30 ч. (CET)