Направо към основното съдържание
Agriculture and rural development

Показатели за общата селскостопанска политика

Данни за показателите, които допринасят за оценката на изпълнението на ОСП, като например подпомагане на доходите в селското стопанство, пазарна ориентация и околна среда.

Прояви

  • Изложения
  • Петък 26 Юли 2024 г., 09:00 ч. - Понеделник 29 Юли 2024 г., 18:30 ч. (CEST)
  • Libramont-Chevigny, Belgium
  • Външна проява

Новини