Skip to main content
Agriculture and rural development

Taloudellinen kestävyys yhteisessä maatalouspolitiikassa

Taloudellinen kestävyys

Maatilojen elinkelpoisuus on EU:n maataloudelle välttämätöntä. Ilman kykyä tuottaa vakaita ja riittäviä tuloja maatalous ei pysty tarjoamaan keskeisiä tuotteitaan ja palvelujaan yhteiskunnalle. Yhteiseen maatalouspolitiikkaan (YMP) sisältyy siksi useita toimenpiteitä, joilla varmistetaan maatilojen taloudellinen elinkelpoisuus. Yhteisen maatalouspolitiikan taloustoimenpiteiden on myös oltava kestäviä, ja niissä on keskityttävä siihen, miten luonnonvaroja käytetään tehokkaasti ja vastuullisesti varmistaen viljelijöille kohtuullinen toimeentulo niin, ettei ympäristölle aiheudu vahinkoa.

Muuttuvasta ympäristöstä aiheutuvat taloudelliset seuraukset ovat viime vuosina tulleet yhä selvemmiksi kaikkialla Euroopassa. Epävakaat sääolot, kuten kuivuus ja tulvia aiheuttaneet sateet, ovat johtaneet satojen pienenemiseen ja maataloustulojen laskuun. Yhteisen maatalouspolitiikan ympäristönsuojelutoimilla suojataankin myös maatalouden pitkän aikavälin taloudellista elinkelpoisuutta.

Kestävän maatalousjärjestelmän perustana on aktiivinen ja sitoutunut maatalousala, ja ympäristöä saastuttamattoman maatalouden on oltava taloudellisesti kannattavaa ja tuottavaa lyhyellä aikavälillä.

Yhteisen maatalouspolitiikan avulla pyritään taloudelliseen kestävyyteen seuraavin keinoin:

Laajemmassa mielessä maatalouden rooli kestävässä taloudessa voi olla tuottaa biotalouden polttoaineena käytettävää biomassaa ja vähentää riippuvuutta hiilipohjaisesta energiasta. Biomassan tuotanto puolestaan tarjoaa kestäviä taloudellisia mahdollisuuksia viljelijöille, metsänhoitajille ja maaseutuyhteisöille.

Uudella yhteisellä maatalouspolitiikalla varmistetaan, että saatavilla on aina korkealaatuisia elintarvikkeita ja että eurooppalaista maatalousmallia tuetaan vahvasti. Se rakentuu yhdeksän päätavoitteen ympärille, joista kolmessa keskitytään EU:n maatalouden taloudelliseen kestävyyteen:

  • annetaan tukea riittävien maataloustulojen ja maatilojen selviytymiskyvyn varmistamiseksi koko EU:n alueella, jotta saataisiin parannettua elintarviketurvaa
  • parannetaan markkinasuuntautuneisuutta ja kilpailukykyä esimerkiksi kiinnittämällä enemmän huomiota tutkimukseen, teknologiaan ja digitaaliseen siirtymään
  • parannetaan viljelijöiden asemaa arvoketjussa.

Lisätietoja

Maatalous biotaloudessa

Osaamisen ja innovoinnin rooli

Osaaminen ja innovointi voivat auttaa maataloutta säilyttämään kannattavuutensa niin nykytilanteessa kuin tulevaisuudessa:

Tietojen seurantaa ja arviointia koskeva selittävä huomautus

Alakohtaisiin interventioihin liittyvien tietojen seurantaa ja arviointia koskevassa selittävässä huomautuksessa esitetään lomakkeina raportointiasiakirjat, jotka EU-maiden toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava komissiolle täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2022/1475 liitteen V mukaisesti.

1 HELMIKUU 2023
Explanatory Note relating to Annex V to Implementing Regulation (EU) 2022/1475 on Data on interventions in certain sectors as referred to in Article 12(2)
English
(1.13 MB - PDF)
Lataa
20 JOULUKUU 2022
Data on interventions in certain sectors - Annex V - Part 1
English
(209.17 KB - PDF)
Lataa
20 JOULUKUU 2022
Data on interventions in certain sectors - Annex V - Part 1 with tables for after 2024
English
(8.52 MB - PDF)
Lataa
20 JOULUKUU 2022
Data on interventions in certain sectors - Annex V - Part 2
English
(131.2 KB - PDF)
Lataa
20 JOULUKUU 2022
Data on interventions in certain sectors - Annex V - Part 3
English
(141.59 KB - PDF)
Lataa

Asiakirjat

18 TOUKOKUU 2020
EU Green Deal: benefits for farmers
English
(6.01 MB - PDF)
Lataa