Skip to main content
Agriculture and rural development

Het GLB en economische duurzaamheid

Naar economische duurzaamheid

Levensvatbare boerenbedrijven staan centraal in de Europese landbouw. Alleen als boeren een stabiel en lonend inkomen krijgen, kan de landbouw de onmisbare producten en diensten voor de samenleving leveren. Het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) probeert er dan ook voor te zorgen dat landbouwbedrijven economisch levensvatbaar zijn. Maar de economische maatregelen van het GLB moeten ook duurzaam zijn en inspelen op de vraag hoe de natuurlijke hulpbronnen efficiënt en verantwoord kunnen worden gebruikt om een fatsoenlijk inkomen te verdienen zonder schade toe te brengen aan het milieu.

De jongste jaren worden de economische gevolgen van het veranderende milieu in heel Europa steeds duidelijker zichtbaar. Extreme weersomstandigheden, zoals droogte en overstromingen, hebben in de landbouw tot lagere opbrengsten en dalende inkomens geleid. Daarom beschermt het GLB ook het milieu zodat de landbouw op lange termijn economisch levensvatbaar blijft.

Duurzame landbouw staat of valt met een actieve en geëngageerde landbouwsector en daarvoor is het absoluut noodzakelijk dat milieuvriendelijke landbouw snel economisch levensvatbaar en winstgevend wordt.

Het GLB streeft naar economische duurzaamheid door:

In bredere zin kan de landbouw ook een rol spelen in een duurzame economie door biomassa te leveren voor de bio-economie en door de afhankelijkheid van fossiele energiebronnen te verminderen. De productie van biomassa biedt dan weer duurzame economische kansen voor boeren, bosbouwers en plattelandsgemeenschappen.

Het nieuwe GLB zorgt ervoor dat voedsel van hoge kwaliteit beschikbaar blijft en dat het Europese landbouwmodel krachtig wordt ondersteund. Het wordt opgebouwd rond negen hoofddoelstellingen, waarvan drie gericht zijn op de economische duurzaamheid van de landbouw in de EU:

  • een leefbaar landbouwinkomen en veerkracht in de hele Unie om de voedselzekerheid te vergroten;
  • meer marktgerichtheid en concurrentievermogen, onder meer door te focussen op onderzoek, technologie en digitalisering;
  • een betere positie van landbouwers in de waardeketen.

Meer informatie

Landbouw in de bio-economie

Kennis en innovatie

Kennis en innovatie kunnen de landbouw helpen winstgevend te blijven, nu en in de toekomst:

  • onderzoek en innovatie kunnen nieuwe technieken en technologieën opleveren die de productiviteit verbeteren zonder het milieu extra onder druk te zetten, terwijl het bedrijfsadviseringssysteem ervoor kan zorgen dat landbouwers op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en verbeteringen;
  • het Europees innovatiepartnerschap voor landbouw (EIP-AGRI) stimuleert en verspreidt innovatieve ideeën om boeren te helpen “meer en beter, met minder” te produceren.

Toelichting over de voor monitoring- en evaluatiedoeleinden te verstrekken gegevens

Deze toelichting heeft betrekking op sectorale interventies en bevat de formulieren die aangeven wat voor gegevens de bevoegde autoriteiten van de EU-landen aan de Commissie moeten rapporteren overeenkomstig bijlage V bij Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1475.

1 FEBRUARI 2023
Explanatory Note relating to Annex V to Implementing Regulation (EU) 2022/1475 on Data on interventions in certain sectors as referred to in Article 12(2)
English
(1.13 MB - PDF)
Downloaden
20 DECEMBER 2022
Data on interventions in certain sectors - Annex V - Part 1
English
(209.17 KB - PDF)
Downloaden
20 DECEMBER 2022
Data on interventions in certain sectors - Annex V - Part 1 with tables for after 2024
English
(8.52 MB - PDF)
Downloaden
20 DECEMBER 2022
Data on interventions in certain sectors - Annex V - Part 2
English
(131.2 KB - PDF)
Downloaden
20 DECEMBER 2022
Data on interventions in certain sectors - Annex V - Part 3
English
(141.59 KB - PDF)
Downloaden

Documenten

18 MEI 2020
EU Green Deal: benefits for farmers
English
(6.01 MB - PDF)
Downloaden