Skip to main content
Agriculture and rural development

Gospodarska trajnost v SKP

Doseganje gospodarske trajnosti

Kmetije, ki so sposobne preživeti, so v središču kmetijstva v EU. Brez zmožnosti zagotavljanja stabilnega in spodbudnega dohodka kmetijstvo ne bi moglo oskrbovati družbe z osnovnimi proizvodi in storitvami. Skupna kmetijska politika (SKP) zato vključuje več ukrepov za zagotovitev gospodarske sposobnosti preživetja kmetij. Gospodarski ukrepi SKP morajo biti tudi trajnostni in osredotočeni na učinkovito in odgovorno rabo naravnih virov, da se zagotovi dostojno življenje brez povzročanja škode okolju.

Gospodarske posledice spreminjajočega se okolja v zadnjih letih v Evropi postajajo vse bolj očitne. Posledici motenj, ki jih povzročajo nestabilne vremenske razmere, kot so suše in poplave, sta manjši pridelek in upad dohodka kmetij. Zato so ukrepi SKP za varstvo okolja namenjeni tudi doseganju dolgoročne gospodarske sposobnosti preživetja kmetijstva.

Trajnostni sistem kmetijstva je odvisen od dejavnega in angažiranega kmetijskega sektorja, zato mora biti okolju prijazno kmetijstvo kratkoročno gospodarsko uspešno in donosno.

Cilj SKP je doseči gospodarsko trajnost. V ta namen:

V širšem smislu lahko kmetijstvo prispeva k trajnostnemu gospodarstvu tako, da z biomaso spodbuja biogospodarstvo in zmanjšuje odvisnosti od energije, ki temelji na ogljiku. Proizvodnja biomase pa zagotavlja trajnostne gospodarske priložnosti za kmete, gozdarje in podeželske skupnosti.

Nova SKP bo zagotovila stalen dostop do visokokakovostne hrane in močno podporo evropskemu kmetijskemu modelu. Zasnovana bo tako, da bo omogočila doseči devet ključnih ciljev, od katerih so trije osredotočeni na gospodarsko trajnost kmetijstva EU:

  • podpora vzdržnim dohodkom kmetij in odpornosti po vsej Uniji za povečanje prehranske varnosti;
  • krepitev tržne usmerjenosti in povečanje konkurenčnosti, tudi z večjim poudarkom na raziskavah, tehnologiji in digitalizaciji;
  • izboljšanje položaja kmetov v vrednostni verigi.

Več informacij

Kmetijstvo v biogospodarstvu

Vloga znanja in inovacij

Znanje in inovacije lahko pomagajo kmetom ohranjati donosnost:

Pojasnilo v zvezi s spremljanjem in vrednotenjem podatkov

Pojasnilo v zvezi s spremljanjem in vrednotenjem podatkov o sektorskih intervencijah vsebuje obrazce, ki sestavljajo dokumente o poročanju, ki jih morajo pristojni organi v državah EU posredovati Komisiji v skladu s Prilogo V k Izvedbeni uredbi (EU) 2022/1475.

1 FEBRUAR 2023
Explanatory Note relating to Annex V to Implementing Regulation (EU) 2022/1475 on Data on interventions in certain sectors as referred to in Article 12(2)
English
(1.13 MB - PDF)
Prenesi
20 DECEMBER 2022
Data on interventions in certain sectors - Annex V - Part 1
English
(209.17 KB - PDF)
Prenesi
20 DECEMBER 2022
Data on interventions in certain sectors - Annex V - Part 1 with tables for after 2024
English
(8.52 MB - PDF)
Prenesi
20 DECEMBER 2022
Data on interventions in certain sectors - Annex V - Part 2
English
(131.2 KB - PDF)
Prenesi
20 DECEMBER 2022
Data on interventions in certain sectors - Annex V - Part 3
English
(141.59 KB - PDF)
Prenesi

Dokumenti

18 MAJ 2020
EU Green Deal: benefits for farmers
English
(6.01 MB - PDF)
Prenesi