Skip to main content
Agriculture and rural development

Economic sustainability in the CAP

Sådan opnår vi økonomisk bæredygtighed

Levedygtige gårde er rygraden i EU's landbrug. Uden evnen til at generere en god og stabil indtægt ville landbruget ikke være i stand til at levere væsentlige produkter og serviceydelser til samfundet. Den fælles landbrugspolitik omfatter derfor en række foranstaltninger, der skal sikre gårdenes økonomiske levedygtighed. De økonomiske foranstaltninger under den fælles landbrugspolitik skal også være bæredygtige og tage højde for, at de tilgængelige naturressourcer kan anvendes effektivt og ansvarligt, så landbrugerne kan få en rimelig indkomst uden at skade miljøet.

De økonomiske konsekvenser af et miljø i forandring er blevet mere og mere synlige i hele Europa i de senere år. Forstyrrelser forårsaget af ustabile vejrforhold såsom tørke og oversvømmelser har resulteret i mindre udbytter og faldende indkomster for landbrugene. De foranstaltninger under den fælles landbrugspolitik, der beskytter miljøet, er derfor også indført for at beskytte landbrugets økonomiske levedygtighed på lang sigt.

Et bæredygtigt landbrug afhænger af en aktiv og engageret landbrugssektor, og det er bydende nødvendigt, at miljøvenlig landbrugsdrift kan være økonomisk levedygtig og rentabel på kort sigt.

Den fælles landbrugspolitik sigter mod at opnå økonomisk bæredygtighed ved at:

I en mere bred forstand kan landbruget spille en rolle i en bæredygtig økonomi ved at bidrage med biomasse til at fremme bioøkonomien og mindske afhængigheden af fossil energi. Til gengæld tilbyder produktionen af biomasse bæredygtige økonomiske muligheder for landbrugere, skovbrugere og landbosamfund.

Den nye fælles landbrugspolitik vil sikre fortsat adgang til fødevarer af høj kvalitet og stærk støtte til den europæiske landbrugsmodel. Den vil være struktureret omkring ni hovedmål, hvoraf tre fokuserer på den økonomiske bæredygtighed af EU's landbrug:

  • støtte til levedygtige indkomster og modstandsdygtighed i landbruget i hele Unionen med henblik på at øge fødevaresikkerheden
  • øget markedsorientering og konkurrenceevne, herunder større fokus på forskning, teknologi og digitalisering
  • forbedring af landbrugernes stilling i værdikæden.

Mere information

Landbruget i bioøkonomien

Viden og innovation spiller en rolle

Viden og innovation kan hjælpe landbruget med at forblive rentabelt, både nu og i fremtiden:

Documents

 

18 MAJ 2020
EU Green Deal: benefits for farmers
English
(6.01 MB - PDF)
Download