Skip to main content
Agriculture and rural development

PAC și sustenabilitatea economică

Realizarea sustenabilității economice

Fermele viabile sunt coloana vertebrală a agriculturii din UE. Fără capacitatea de a asigura venituri stabile și profitabile, agricultura nu ar fi în măsură să furnizeze produse și servicii esențiale pentru societate. Prin urmare, politica agricolă comună (PAC) include mai multe măsuri pentru asigurarea viabilității economice a fermelor. Măsurile economice prevăzute de PAC trebuie, de asemenea, să fie sustenabile și să se concentreze asupra modului în care resursele naturale pot fi utilizate în mod eficient și responsabil pentru a oferi un trai decent fără a provoca daune mediului.

Consecințele economice ale mediului în schimbare au devenit din ce în ce mai evidente în Europa în ultimii ani. Perturbările cauzate de condițiile meteorologice instabile, cum ar fi perioadele de secetă și inundațiile, au dus la scăderea randamentelor și la scăderea veniturilor în agricultură. Prin urmare, acțiunile PAC care protejează mediul sunt, de asemenea, instituite pentru a proteja viabilitatea economică pe termen lung a agriculturii.

Un sistem agricol sustenabil se bazează pe un sector agricol activ și implicat și este imperativ ca agricultura ecologică să poată fi viabilă din punct de vedere economic și rentabilă pe termen scurt.

PAC își propune să realizeze sustenabilitatea economică prin:

Într-un sens mai larg, agricultura poate juca un rol important într-o economie durabilă, asigurând biomasa pentru alimentarea bioeconomiei și reducând dependența de energia pe bază de carbon. La rândul său, producția de biomasă oferă oportunități economice durabile pentru agricultori, silvicultori și comunitățile rurale.

Noua PAC va asigura accesul permanent la alimente de înaltă calitate, precum și un sprijin puternic pentru modelul agricol european. Va fi structurată în jurul a nouă obiective-cheie, din care trei se axează pe sustenabilitatea economică a agriculturii UE:

  • sprijinirea unui venit agricol fiabil și a rezilienței pe întregul teritoriu al Uniunii, în vederea îmbunătățirii securității alimentare
  • o mai mare orientare către piață și sporirea competitivității, inclusiv punerea unui accent mai puternic asupra cercetării, tehnologiei și digitalizării
  • o îmbunătățire a poziției fermierilor în lanțul valoric.

Informații suplimentare

Agricultura în bioeconomie

Rolul cunoașterii și al inovării

Cunoașterea și inovarea pot ajuta agricultura să rămână profitabilă atât în prezent, cât și în viitor:

Notă explicativă privind informațiile pentru monitorizare și evaluare

Nota explicativă privind informațiile pentru monitorizare și evaluare referitoare la intervențiile sectoriale prezintă formularele care constituie documentele de raportare pe care autoritățile competente din țările UE trebuie să le transmită Comisiei în conformitate cu Anexa V la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1475.

1 FEBRUARIE 2023
Explanatory Note relating to Annex V to Implementing Regulation (EU) 2022/1475 on Data on interventions in certain sectors as referred to in Article 12(2)
English
(1.13 MB - PDF)
Descărcați
20 DECEMBRIE 2022
Data on interventions in certain sectors - Annex V - Part 1
English
(209.17 KB - PDF)
Descărcați
20 DECEMBRIE 2022
Data on interventions in certain sectors - Annex V - Part 1 with tables for after 2024
English
(8.52 MB - PDF)
Descărcați
20 DECEMBRIE 2022
Data on interventions in certain sectors - Annex V - Part 2
English
(131.2 KB - PDF)
Descărcați
20 DECEMBRIE 2022
Data on interventions in certain sectors - Annex V - Part 3
English
(141.59 KB - PDF)
Descărcați

Documente

18 MAI 2020
EU Green Deal: benefits for farmers
English
(6.01 MB - PDF)
Descărcați