Skip to main content
Agriculture and rural development

Economic sustainability in the CAP

Panākt ekonomikas ilgtspēju

Dzīvotspējīgas lauku saimniecības ir ES lauksaimniecības centrā. Ja lauksaimniecība nespētu nodrošināt stabilus un pietiekamus ienākumus, tā nespētu nodrošināt sabiedrībai būtiskus produktus un pakalpojumus. Tāpēc kopējā lauksaimniecības politika (KLP) ietver vairākus pasākumus, kas paredz nodrošināt saimniecību ekonomisko ilgtspēju. Arī KLP ietvaros veiktajiem ekonomiskajiem pasākumiem jābūt ilgtspējīgiem, īpašu uzmanību pievēršot tam, kā efektīvi un atbildīgi izmantot dabas resursus, lai nodrošinātu pienācīgus dzīves apstākļus, nekaitējot videi.

Pēdējos gados klimata pārmaiņu ekonomiskās sekas visā Eiropā kļūst arvien nepārprotamākas. Ekstremāli meteoroloģiskie apstākļi, kā sausums un plūdi, noved pie mazākas ražas un arvien zemākiem lauku saimniecību ienākumiem. Tāpēc vidi aizsargājošie KLP pasākumi paredz aizsargāt arī lauksaimniecības ekonomisko dzīvotspēju ilgtermiņā.

Ilgtspējīgai lauksaimniecības sistēmai ir vajadzīgas aktīva un ieinteresēta lauksaimniecības nozare, un ir ļoti svarīgi, lai videi draudzīga lauksaimniecība īstermiņā kļūtu ekonomiski dzīvotspējīga un rentabla.

KLP mērķis ir panākt ekonomikas ilgtspēju:

Plašākā nozīmē lauksaimniecība var sekmēt ilgtspējīgu ekonomiku, nodrošinot biomasu bioekonomikai un samazinot atkarību no energoresursiem, kuru pamatā ir ogleklis. Savukārt biomasas ražošana sniedz ilgtspējīgas ekonomiskās iespējas lauksaimniekiem, mežsaimniekiem un lauku kopienām.

Jaunā KLP nodrošinās pastāvīgu piekļuvi augstas kvalitātes pārtikai un stingru atbalstu Eiropas lauksaimniecības modelim. Tās pamatā būs deviņi galvenie mērķi, no kuriem trīs ir vērsti uz ES lauksaimniecības ekonomisko ilgtspēju:

  • atbalstīt ilgtspējīgus lauku saimniecību ienākumus un saimniecību izturētspēju visā Savienībā ar mērķi stiprināt uzturdrošību;
  • pastiprināt orientēšanos uz tirgu un vairot konkurētspēju, tostarp ar lielāku uzsvaru uz pētniecību, tehnoloģijām un digitalizāciju;
  • uzlabot lauksaimnieku pozīcijas vērtības ķēdē.

Sīkāka informācija

Lauksaimniecība bioekonomikā

Zināšanu un inovācijas nozīme

Zināšanas un inovācija var palīdzēt lauksaimniecībai saglabāt rentabilitāti gan tagad, gan nākotnē:

Documents

EU Green Deal: benefits for farmers
English
(6.01 MB - PDF)
Lejupielādēt

Pasākumi