Skip to main content
Agriculture and rural development

KLP ekonomiskā ilgtspēja

Centieni panākt ekonomikas ilgtspēju

Dzīvotspējīgas lauku saimniecības ir ES lauksaimniecības centrā. Ja lauksaimniecība nespētu nodrošināt stabilus un pietiekamus ienākumus, tā nespētu nodrošināt sabiedrībai būtiskus produktus un pakalpojumus. Tāpēc kopējā lauksaimniecības politika (KLP) ietver vairākus pasākumus, kas paredz nodrošināt saimniecību ekonomisko ilgtspēju. Arī KLP ietvaros veiktajiem ekonomiskajiem pasākumiem jābūt ilgtspējīgiem, īpašu uzmanību pievēršot tam, kā efektīvi un atbildīgi izmantot dabas resursus, lai nodrošinātu pienācīgus dzīves apstākļus, nekaitējot videi.

Pēdējos gados klimata pārmaiņu ekonomiskās sekas visā Eiropā kļūst arvien nepārprotamākas. Ekstremāli meteoroloģiskie apstākļi, kā sausums un plūdi, noved pie mazākas ražas un arvien zemākiem lauku saimniecību ienākumiem. Tāpēc vidi aizsargājošie KLP pasākumi paredz aizsargāt arī lauksaimniecības ekonomisko dzīvotspēju ilgtermiņā.

Ilgtspējīgai lauksaimniecības sistēmai ir vajadzīgas aktīva un ieinteresēta lauksaimniecības nozare, un ir ļoti svarīgi, lai videi draudzīga lauksaimniecība īstermiņā kļūtu ekonomiski dzīvotspējīga un rentabla.

KLP mērķis ir panākt ekonomikas ilgtspēju:

Plašākā nozīmē lauksaimniecība var sekmēt ilgtspējīgu ekonomiku, nodrošinot biomasu bioekonomikai un samazinot atkarību no energoresursiem, kuru pamatā ir ogleklis. Savukārt biomasas ražošana sniedz ilgtspējīgas ekonomiskās iespējas lauksaimniekiem, mežsaimniekiem un lauku kopienām.

Jaunā KLP nodrošinās pastāvīgu piekļuvi augstas kvalitātes pārtikai un stingru atbalstu Eiropas lauksaimniecības modelim. Tās pamatā būs deviņi galvenie mērķi, no kuriem trīs ir vērsti uz ES lauksaimniecības ekonomisko ilgtspēju:

  • atbalstīt ilgtspējīgus lauku saimniecību ienākumus un saimniecību izturētspēju visā Savienībā ar mērķi stiprināt uzturdrošību;
  • pastiprināt orientēšanos uz tirgu un vairot konkurētspēju, tostarp ar lielāku uzsvaru uz pētniecību, tehnoloģijām un digitalizāciju;
  • uzlabot lauksaimnieku pozīcijas vērtības ķēdē.

Sīkāka informācija

Lauksaimniecība bioekonomikā

Zināšanu un inovācijas nozīme

Zināšanas un inovācija var palīdzēt lauksaimniecībai saglabāt rentabilitāti gan tagad, gan nākotnē:

Paskaidrojums par datu uzraudzību un novērtējumiem

Paskaidrojums par datu uzraudzību un konkrētās nozarēs veiktu intervenču novērtējumiem satur veidlapas, ko ES dalībvalstu kompetentajām iestādēm ir pienākums izmantot, lai sagatavotu ziņojumus un tos iesniegtu Komisijai saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2022/1475 V pielikumu.

1 FEBRUĀRIS 2023
Explanatory Note relating to Annex V to Implementing Regulation (EU) 2022/1475 on Data on interventions in certain sectors as referred to in Article 12(2)
English
(1.13 MB - PDF)
Lejupielādēt
20 DECEMBRIS 2022
Data on interventions in certain sectors - Annex V - Part 1
English
(209.17 KB - PDF)
Lejupielādēt
20 DECEMBRIS 2022
Data on interventions in certain sectors - Annex V - Part 1 with tables for after 2024
English
(8.52 MB - PDF)
Lejupielādēt
20 DECEMBRIS 2022
Data on interventions in certain sectors - Annex V - Part 2
English
(131.2 KB - PDF)
Lejupielādēt
20 DECEMBRIS 2022
Data on interventions in certain sectors - Annex V - Part 3
English
(141.59 KB - PDF)
Lejupielādēt

Dokumenti

18 MAIJS 2020
EU Green Deal: benefits for farmers
English
(6.01 MB - PDF)
Lejupielādēt