Skip to main content
Logotip Europske komisije
Agriculture and rural development

Gospodarska održivost u ZPP-u

Postizanje gospodarske održivosti

Za poljoprivredu EU-a bitna su održiva poljoprivredna gospodarstva. Bez stabilnog i dobrog dohotka za poljoprivrednike poljoprivreda društvu ne bi mogla pružiti osnovne proizvode i usluge. Zato su u zajedničku poljoprivrednu politiku (ZPP) uključene mjere za gospodarsku održivost poljoprivrednih gospodarstava. Gospodarske mjere ZPP-a moraju biti održive i baviti se pitanjem kako učinkovito i odgovorno iskorištavati prirodne resurse i osigurati poljoprivrednicima pristojan život, a da se pritom ne nanosi šteta okolišu.

U Europi su zadnjih godina sve očitije gospodarske posljedice promjena u okolišu. Zbog poremećaja koje izazovu nestabilni vremenski uvjeti kao što su suše i poplave smanjuju se prinosi i dohodak poljoprivrednih gospodarstava. S obzirom na to, aktivnosti u okviru ZPP-a za očuvanje okoliša ujedno služe i zaštiti dugoročne gospodarske održivosti poljoprivrede.

Održiv poljoprivredni sustav oslanja se na aktivan i angažiran poljoprivredni sektor te je stoga ključno da poljoprivreda prihvatljiva za okoliš može biti i kratkoročno održiva i isplativa.

ZPP-om se nastoji postići gospodarska održivost na sljedeće načine:

U širem smislu, poljoprivreda može igrati ulogu u održivom gospodarstvu tako da osigurava biomasu kojom će se pokretati biogospodarstvo i smanjiti ovisnost o energiji dobivenoj izgaranjem ugljika. S druge strane, proizvodnja biomase pruža održive gospodarske mogućnosti za poljoprivrednike, šumare i ruralne zajednice.

Novim ZPP-om osigurat će se stalan pristup hrani visoke kvalitete i snažna podrška europskom modelu poljoprivrede. On će biti strukturiran oko devet ključnih ciljeva, od kojih će se tri odnositi na gospodarsku održivost poljoprivrede EU-a:

  • podrška održivom dohotku i otpornosti poljoprivrednih gospodarstava u cijeloj Uniji kako bi se poboljšala sigurnost opskrbe hranom
  • jačanje usmjerenosti na tržište i povećanje konkurentnosti, među ostalim većom usmjerenošću na istraživanje, tehnologiju i digitalizaciju
  • poboljšanje položaja poljoprivrednika u lancu vrijednosti.

Više informacija

Poljoprivreda u biogospodarstvu

Uloga znanja i inovacija

Znanje i inovacije mogu pomoći poljoprivredi da bude isplativa sada, ali i u budućnosti:

Objašnjenje o praćenju podataka i evaluacijama

U objašnjenju o praćenju podataka i evaluacijama sektorskih intervencija prikazani su obrasci koji čine dokumente za izvješćivanje koje su nadležna tijela u državama članicama EU-a dužna dostaviti Komisiji u skladu s Prilogom V. Provedbenoj uredbi (EU) 2022/1475.

1 VELJAČA 2023
Explanatory Note relating to Annex V to Implementing Regulation (EU) 2022/1475 on Data on interventions in certain sectors as referred to in Article 12(2)
English
(1.13 MB - PDF)
Preuzimanje
20 PROSINAC 2022
Data on interventions in certain sectors - Annex V - Part 1
English
(209.17 KB - PDF)
Preuzimanje
20 PROSINAC 2022
Data on interventions in certain sectors - Annex V - Part 1 with tables for after 2024
English
(8.52 MB - PDF)
Preuzimanje
20 PROSINAC 2022
Data on interventions in certain sectors - Annex V - Part 2
English
(131.2 KB - PDF)
Preuzimanje
20 PROSINAC 2022
Data on interventions in certain sectors - Annex V - Part 3
English
(141.59 KB - PDF)
Preuzimanje

Dokumenti

18 SVIBANJ 2020
EU Green Deal: benefits for farmers
English
(6.01 MB - PDF)
Preuzimanje