Skip to main content
Agriculture and rural development

Majanduslik kestlikkus ÜPPs

Majandusliku kestlikkuse saavutamine

Elujõulised põllumajandusettevõtted on ELi põllumajanduse alus. Stabiilse ja motiveeriva sissetulekuta ei saa põllumajandus ühikonnale pakkuda olulisi tooteid ja teenuseid. Ühine põllumajanduspoliitika (ÜPP) sisaldab seega erinevaid meetmeid põllumajandusettevõtete majandusliku elujõulisuse tagamiseks. ÜPP majanduslikud meetmed peavad olema kestlikud ja keskenduma sellele, kuidas loodusvarasid tõhusalt ja vastutustundlikult kasutada, et tagada inimväärne sissetulek, tekitamata samas kahju keskkonnale.

Muutuva keskkonnaga kaasnevad majanduslikud tagajärjed on kõikjal Euroopas viimastel aastatel üha ilmsemad. Ebastabiilsetest ilmastikutingimustest (põuad ja üleujutused) põhjustatud häirete tõttu on vähenenud saagikus ja põllumajandusettevõtete sissetulek. Seega on keskkonda kaitsevad ÜPP meetmed asjakohased ka põllumajanduse pikaajalise majandusliku elujõulisuse tagamisel.

Keskkonnasõbralik põllumajandussüsteem sõltub aktiivsest ja pühendunust põllumajandussektorist ning on hädavajalik, et keskkonnasõbralik põllumajandus oleks ka lühiajalises perspektiivis majanduslikult elujõuline ja kasumlik.

ÜPP eesmärk on saavutada majanduslik kestlikkus järgmiste meetmete abil:

Laiemas plaanis saab põllumajandus kestlikus majanduses osaleda biomassi tootmisse panustades, et toita biomajandust ning vähendada sõltuvust süsinikupõhisest energiast. Biomassi tootmine pakub omakorda kestlikke majanduslikke võimalusi põllumajandustootjatele, metsnikele ja maakogukondadele.

Uus ÜPP tagab jätkuva juurdepääsu kvaliteetsele toidule ja tugeva toetuse Euroopa põllumajandusmudelile. See hakkab tuginema üheksale põhieesmärgile, millest kolm keskenduvad ELi põllumajanduse majanduslikule kestlikkusele ning mis on järgmised:

  • toetada põllumajandustootja elujõulisust tagavat sissetulekut ja vastupanuvõimet kogu liidus, et tagada toiduga kindlustatus;
  • suurendada turule orienteeritust ja konkurentsivõimet, pöörates erilist tähelepanu teadusuuringutele, tehnoloogiale ja digiüleminekule;
  • parandada põllumajandustootjate positsiooni väärtusahelas.

Lisateave

Põllumajandus biomajanduses

Teadmiste ja innovatsiooni roll

Teadmised ja innovatsioon võivad aidata põllumajandusel jääda kasumlikuks nii praegu kui ka tulevikus:

Documents

EU Green Deal: benefits for farmers
English
(6.01 MB - PDF)
Laadige alla

Üritused