Skip to main content
Agriculture and rural development

Majanduslik kestlikkus ÜPPs

Majandusliku kestlikkuse saavutamine

Elujõulised põllumajandusettevõtted on ELi põllumajanduse alus. Stabiilse ja motiveeriva sissetulekuta ei saa põllumajandus ühiskonnale pakkuda olulisi tooteid ja teenuseid. Ühine põllumajanduspoliitika (ÜPP) sisaldab seega erinevaid meetmeid põllumajandusettevõtete majandusliku elujõulisuse tagamiseks. ÜPP majanduslikud meetmed peavad olema kestlikud ja keskenduma sellele, kuidas loodusvarasid tõhusalt ja vastutustundlikult kasutada, et tagada inimväärne sissetulek, tekitamata samas kahju keskkonnale.

Muutuva keskkonnaga kaasnevad majanduslikud tagajärjed on kõikjal Euroopas viimastel aastatel üha ilmsemad. Ebastabiilsetest ilmastikutingimustest (põuad ja üleujutused) põhjustatud häirete tõttu on vähenenud saagikus ja põllumajandusettevõtete sissetulek. Seega on keskkonda kaitsvad ÜPP meetmed asjakohased ka põllumajanduse pikaajalise majandusliku elujõulisuse tagamisel.

Kestlik põllumajandussüsteem sõltub aktiivsest ja pühendunud põllumajandussektorist ning on hädavajalik, et keskkonnahoidlik põllumajandus oleks ka lühiajalises perspektiivis majanduslikult elujõuline ja kasumlik.

ÜPP eesmärk on saavutada majanduslik kestlikkus järgmiste meetmete abil:

Laiemas plaanis võib põllumajanduse roll kestlikus majanduses olla toota biomajanduse kütusena kasutatavat biomassi ning vähendada sõltuvust süsinikupõhisest energiast. Biomassi tootmine pakub omakorda kestlikke majanduslikke võimalusi põllumajandustootjatele, metsnikele ja maakogukondadele.

Uus ÜPP tagab jätkuva juurdepääsu kvaliteetsele toidule ja tugeva toetuse Euroopa põllumajandusmudelile. See hakkab tuginema üheksale põhieesmärgile, millest kolm keskenduvad ELi põllumajanduse majanduslikule kestlikkusele:

  • toetatakse põllumajandustootja elujõulisust tagavat sissetulekut ja vastupanuvõimet kogu liidus, et tagada toiduga kindlustatus;
  • suurendatakse turule orienteeritust ja konkurentsivõimet, pöörates erilist tähelepanu teadusuuringutele, tehnoloogiale ja digiüleminekule;
  • parandatakse põllumajandustootjate positsiooni väärtusahelas.

Lisateave

Põllumajandus biomajanduses

Teadmiste ja innovatsiooni roll

Teadmised ja innovatsioon võivad aidata põllumajandusel jääda kasumlikuks nii praegu kui ka tulevikus:

Selgitav märkus andmete seire ja hindamise kohta

Selgitavas märkuses valdkondliku sekkumise andmete seire ja hindamise kohta on esitatud aruandedokumentide vormid, mille ELi riikide pädevad asutused peavad komisjonile edastama vastavalt rakendusmääruse (EL) 2022/1475 V lisale.

28 MÄRTS 2023
Explanatory Note relating to Annex V to Implementing Regulation (EU) 2022/1475 on Data on interventions in certain sectors as referred to in Article 12(2)
English
(1.13 MB - PDF)
Laadige alla
28 MÄRTS 2023
Data on interventions in certain sectors - Annex V - Part 1
English
(1.11 MB - PDF)
Laadige alla
20 DETSEMBER 2022
Data on interventions in certain sectors - Annex V - Part 1 with tables for after 2024
English
(8.52 MB - PDF)
Laadige alla
28 MÄRTS 2023
Data on interventions in certain sectors - Annex V - Part 2
English
(472.77 KB - PDF)
Laadige alla
20 DETSEMBER 2022
Data on interventions in certain sectors - Annex V - Part 3
English
(141.59 KB - PDF)
Laadige alla

Dokumendid

18 MAI 2020
EU Green Deal: benefits for farmers
English
(6.01 MB - PDF)
Laadige alla

Üritused