Skip to main content
Agriculture and rural development

A közös agrárpolitika és a gazdasági fenntarthatóság

A gazdasági fenntarthatósághoz vezető út

Az életképes gazdaságok központi jelentőséggel bírnak az EU mezőgazdasága számára. Ha nem lenne képes stabil és kielégítő jövedelmet biztosítani, a mezőgazdaság nem tudná létfontosságú termékekkel ellátni a társadalmat, és a nélkülözhetetlen agrárszolgáltatásoknak is híján lennénk. A közös agrárpolitika (KAP) keretében ezért az EU számos intézkedést hoz annak érdekében, hogy a gazdaságok életképességét biztosítsa. Az is elengedhetetlen, hogy a KAP gazdasági intézkedései fenntarthatóak legyenek, és arra összpontosítsanak, hogyan lehet a természeti erőforrásokat hatékonyan és felelősségteljesen felhasználni, vagyis úgy hasznosítani, hogy tisztességes megélhetést biztosítsanak, ugyanakkor a környezetet is kíméljék.

Az utóbbi években a környezeti változások egyre nyilvánvalóbb gazdasági következményekkel jártak Európa-szerte. Az aszályok, áradások és más, szélsőséges időjárási jelenségek által előidézett zavarok következtében csökkentek a terméshozamok és a mezőgazdasági termelői jövedelmek. Ezért a környezet védelmét célzó KAP-intézkedések egyúttal a mezőgazdaság hosszú távú gazdasági életképességének védelmét is szolgálják.

Nincs fenntartható mezőgazdaság a munkájuk iránt elkötelezett, tevékeny gazdálkodók nélkül. Ezért elengedhetetlen, hogy a környezetbarát gazdálkodás rövid távon is életképes és nyereséges lehessen.

A gazdasági fenntarthatóság érdekében a KAP:

A mezőgazdaság tágabb értelemben azáltal is hozzájárulhat a gazdasági fenntarthatósághoz, hogy biomasszával látja el a bioalapú gazdaságot, csökkentve a szénalapú energiától való függőséget, a biomassza termelése pedig fenntartható gazdasági lehetőségeket kínál a mezőgazdasági termelők, az erdészek és a vidéki közösségek számára.

Az új közös agrárpolitika biztosítani fogja, hogy továbbra is hozzáférjünk jó minőségű élelmiszerekhez, és hogy az európai gazdálkodási modell erőteljes támogatásban részesüljön. Az új KAP kilenc fő célkitűzés köré szerveződik, amelyek közül az alábbi három az uniós mezőgazdaság gazdasági fenntarthatóságára összpontosít:

  • az élelmezésbiztonság növelése érdekében Unió-szerte támogatni kell, hogy az agrárágazat ellenállóképes legyen, a mezőgazdasági termelők pedig olyan jövedelemben részesüljenek, mely biztosítja gazdaságuk fennmaradását;
  • piacorientáltabbá és versenyképesebbé kell tenni az uniós mezőgazdaságot, és ennek érdekében nagyobb hangsúlyt kell helyezni a kutatásra, a technológiára és a digitalizációra;
  • javítani kell a mezőgazdasági termelők értékláncon belüli helyzetét.

További információk

A mezőgazdaság a bioalapú gazdaságban

A tudás és az innováció szerepe

A tudás és az innováció segíthet abban, hogy a mezőgazdaság nyereséges legyen, és az is maradjon:

Magyarázó feljegyzés a monitoring és értékelés elvégzéséhez szükséges adatokról

A bizonyos ágazatokban végrehajtott beavatkozásokkal kapcsolatos adatokra vonatkozó magyarázó feljegyzés ismerteti azokat az információk bejelentésére szolgáló formanyomtatványokat, amelyeket az uniós országok illetékes hatóságainak az (EU) 2022/1475 végrehajtási rendelet V. mellékletével összhangban be kell nyújtaniuk a Bizottságnak.

28 MÁRCIUS 2023
Explanatory Note relating to Annex V to Implementing Regulation (EU) 2022/1475 on Data on interventions in certain sectors as referred to in Article 12(2)
English
(1.13 MB - PDF)
Letöltés
28 MÁRCIUS 2023
Data on interventions in certain sectors - Annex V - Part 1
English
(1.11 MB - PDF)
Letöltés
20 DECEMBER 2022
Data on interventions in certain sectors - Annex V - Part 1 with tables for after 2024
English
(8.52 MB - PDF)
Letöltés
28 MÁRCIUS 2023
Data on interventions in certain sectors - Annex V - Part 2
English
(472.77 KB - PDF)
Letöltés
20 DECEMBER 2022
Data on interventions in certain sectors - Annex V - Part 3
English
(141.59 KB - PDF)
Letöltés

Dokumentumok

18 MÁJUS 2020
EU Green Deal: benefits for farmers
English
(6.01 MB - PDF)
Letöltés