Skip to main content
Agriculture and rural development

Hospodářská udržitelnost v rámci SZP

Dosažení hospodářské udržitelnosti

Základem zemědělství v EU jsou životaschopné zemědělské podniky. Bez schopnosti zajistit stabilní a slušný příjem nemůže zemědělství společnosti dodávat základní produkty a služby. Společná zemědělská politika (SZP) proto zahrnuje několik opatření k zajištění hospodářské životaschopnosti zemědělských podniků. Hospodářská opatření SZP musí být rovněž udržitelná a musí se zaměřit na to, jak lze přírodní zdroje účinně a odpovědně využívat k zajištění důstojného životního stylu, aniž by se to negativně odrazilo na životním prostředí.

Hospodářské důsledky měnícího se prostředí se v posledních letech v Evropě stále více projevují. Narušení způsobené nestabilními povětrnostními podmínkami, jako jsou sucha a povodně, vedlo k nižším výnosům a poklesu příjmů zemědělských podniků. Proto opatření SZP na ochranu životního prostředí rovněž chrání dlouhodobou hospodářskou životaschopnost zemědělství.

Udržitelný systém zemědělství závisí na aktivním přístupu zemědělského odvětví. Je tudíž nutné zajistit, aby zemědělství šetrné k životnímu prostředí bylo v krátkodobém horizontu ekonomicky životaschopné a ziskové.

Cílem SZP je dosáhnout hospodářské udržitelnosti těmito opatřeními:

V širším smyslu může zemědělství sehrát v udržitelném hospodářství důležitou roli produkcí biomasy, která přispěje k chodu biohospodářství a sníží závislost na energii z uhlíku. Produkce biomasy následovně nabídne zemědělcům, lesníkům a venkovským komunitám udržitelné ekonomické příležitosti.

Nová SZP bude i nadále zajišťovat dodávky vysoce kvalitních potravin a nepřestane být silnou oporou evropskému modelu zemědělství. Její struktura se bude opírat o devět klíčových cílů, z nichž tři se zaměří na hospodářskou udržitelnost zemědělství EU:

  • podpora ekonomicky udržitelných příjmů a odolnosti zemědělských podniků v celé Unii v zájmu lepšího potravinového zabezpečení
  • posílení tržní orientace a zvýšení konkurenceschopnosti včetně většího důrazu na výzkum, technologie a digitalizaci
  • lepší postavení zemědělců v hodnotovém řetězci.

Další informace

Zemědělství v biohospodářství

Úloha vědeckých poznatků a inovací

Vědecké poznatky a inovace mohou zemědělskému odvětví pomoci zachovat si ziskovost nyní i v budoucnu:

Vysvětlující poznámka ke sledování a hodnocení údajů

Ve vysvětlující poznámce ke sledování a hodnocení údajů o odvětvových intervencích jsou uvedeny formuláře pro podávání zpráv, které musí příslušné orgány v zemích EU vyplněné předávat Komisi v souladu s přílohou V prováděcího nařízení (EU) 2022/1475.

1 ÚNOR 2023
Explanatory Note relating to Annex V to Implementing Regulation (EU) 2022/1475 on Data on interventions in certain sectors as referred to in Article 12(2)
English
(1.13 MB - PDF)
Stáhnout
20 PROSINEC 2022
Data on interventions in certain sectors - Annex V - Part 1
English
(209.17 KB - PDF)
Stáhnout
20 PROSINEC 2022
Data on interventions in certain sectors - Annex V - Part 1 with tables for after 2024
English
(8.52 MB - PDF)
Stáhnout
20 PROSINEC 2022
Data on interventions in certain sectors - Annex V - Part 2
English
(131.2 KB - PDF)
Stáhnout
20 PROSINEC 2022
Data on interventions in certain sectors - Annex V - Part 3
English
(141.59 KB - PDF)
Stáhnout

Dokumenty

18 KVĚTEN 2020
EU Green Deal: benefits for farmers
English
(6.01 MB - PDF)
Stáhnout