Skip to main content
Agriculture and rural development

Economic sustainability in the CAP

Ekonominio tvarumo užtikrinimas

Gyvybingi ūkiai yra ES žemės ūkio pagrindas. Negalėdamas užtikrinti stabilių ir pelningų pajamų, žemės ūkis negalėtų tiekti savo esminių produktų ir teikti paslaugų visuomenei. Todėl bendra žemės ūkio politika (BŽŪP) apima keletą priemonių ūkių ekonominiam gyvybingumui užtikrinti. BŽŪP ekonominės priemonės taip pat turi būti tvarios ir orientuotos į tai, kaip gamtos ištekliai gali būti veiksmingai ir atsakingai naudojami siekiant užtikrinti deramą gyvenimą nepakenkiant aplinkai.

Besikeičiančios aplinkos ekonominiai padariniai visoje Europoje pastaraisiais metais tampa vis akivaizdesni. Dėl nestabilių oro sąlygų, tokių kaip sausros ir potvyniai, mažėja derlius ir ūkių pajamos. Todėl, siekiant apsaugoti ilgalaikį žemės ūkio ekonominį gyvybingumą, taip pat įgyvendinami BŽŪP veiksmai, kuriais saugoma aplinka.

Tvari žemės ūkio sistema priklauso nuo aktyvaus ir iniciatyvaus ūkininkavimo sektoriaus, todėl būtina užtikrinti, kad aplinką tausojantis ūkininkavimas galėtų būti ekonomiškai perspektyvus ir pelningas trumpuoju laikotarpiu.

BŽŪP siekiama užtikrinti ekonominį tvarumą:

Platesne prasme žemės ūkis gali prisidėti prie tvarios ekonomikos, nes biomasė gali būti naudojama bioekonomikos kurui ir mažina priklausomybę nuo anglies dioksido energijos. Savo ruožtu biomasės gamyba suteikia tvarių ekonominių galimybių ūkininkams, miškininkams ir kaimo bendruomenėms.

Nauja BŽŪP užtikrins nuolatinę prieigą prie aukštos kokybės maisto ir tvirtą paramą Europos ūkininkavimo modeliui. Ji bus orientuota į devynis pagrindinius tikslus, iš kurių trys bus susiję su ES žemės ūkio ekonominiu tvarumu:

  • remti perspektyvias ūkių pajamas ir patvarumą visoje ES teritorijoje, siekiant gerinti aprūpinimą maistu;
  • stiprinti orientavimąsi į rinką ir didinti konkurencingumą, be kita ko, daugiau dėmesio skiriant moksliniams tyrimams, technologijoms ir skaitmeninimui;
  • gerinti ūkininkų padėtį vertės grandinėje.

Daugiau informacijos

Žemės ūkis bioekonomikoje

Žinių ir inovacijų vaidmuo

Žinios ir inovacijos gali padėti žemės ūkiui išlikti pelningam tiek dabar, tiek ateityje:

Documents

EU Green Deal: benefits for farmers
English
(6.01 MB - PDF)
Parsisiųsdinti

Renginiai