Skip to main content
Agriculture and rural development

Ekonomisk hållbarhet inom EU:s jordbrukspolitik

Hur kan jordbruket bli ekonomiskt hållbart?

Ekonomiskt hållbart jordbruk är kärnan i EU:s jordbrukspolitik. Om inte jordbruket kan ge en stabil och tillfredsställande inkomst kan det inte leverera viktiga varor och tjänster till samhället. Den gemensamma jordbrukspolitiken omfattar därför flera åtgärder för att trygga jordbruksföretagens inkomster. De ekonomiska åtgärderna måste också vara hållbara och fokusera på hur naturtillgångarna kan användas effektivt och ansvarsfullt och samtidigt ge lantbrukarna en skälig levnadsstandard utan att skada miljön.

Klimatförändringarnas ekonomiska konsekvenser har blivit allt mer uppenbara i EU de senaste åren. Instabila väderförhållanden som t.ex. torka och översvämningar leder till sämre skördar och inkomstbortfall för lantbrukarna. Därför innehåller jordbrukspolitiken också miljöåtgärder som ska se till att jordbruket blir ekonomiskt hållbart på lång sikt.

Ett hållbart jordbrukssystem bygger på en aktiv och engagerad jordbrukssektor och därför måste vi se till att ett miljövänligt jordbruk också kan vara ekonomiskt hållbart och lönsamt på kort sikt.

Jordbrukspolitiken ska bidra till ekonomisk hållbarhet genom att

I vidare mening kan jordbruket bidra till en hållbar ekonomi genom att leverera biomassa till bioekonomin och minska beroendet av kolbaserad energiproduktion. Produktionen av biomassa erbjuder i sin tur hållbara ekonomiska möjligheter för lantbrukare, skogsägare och landsbygdssamhällen.

Den nya jordbrukspolitiken ska säkerställa att vi har fortsatt tillgång till livsmedel av hög kvalitet och att EU:s jordbruksmodell får fortsatt stöd. Den är utformad runt nio viktiga mål, där tre gäller jordbrukets ekonomiska hållbarhet i EU:

  • Jordbruksinkomster som det går att leva på för att trygga livsmedelsförsörjningen.
  • Stärkt konkurrenskraft och ökad marknadsorientering, med ett större fokus på forskning, teknik och digitalisering.
  • En starkare ställning för lantbrukarna i värdekedjan.

Läs mer

Jordbruket och bioekonomin

Vikten av kunskap och innovation

Kunskap och innovation kan hjälpa jordbruket att förbli lönsamt både nu och i framtiden:

Förklarande not om övervakning och utvärdering

Förklarande noten om övervakning och utvärdering för interventioner inom vissa sektorer innehåller de blanketter som medlemsstaternas behöriga myndigheter ska skicka till kommissionen i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1475.

1 FEBRUARI 2023
Explanatory Note relating to Annex V to Implementing Regulation (EU) 2022/1475 on Data on interventions in certain sectors as referred to in Article 12(2)
English
(1.13 MB - PDF)
Ladda ner
20 DECEMBER 2022
Data on interventions in certain sectors - Annex V - Part 1
English
(209.17 KB - PDF)
Ladda ner
20 DECEMBER 2022
Data on interventions in certain sectors - Annex V - Part 1 with tables for after 2024
English
(8.52 MB - PDF)
Ladda ner
20 DECEMBER 2022
Data on interventions in certain sectors - Annex V - Part 2
English
(131.2 KB - PDF)
Ladda ner
20 DECEMBER 2022
Data on interventions in certain sectors - Annex V - Part 3
English
(141.59 KB - PDF)
Ladda ner

Dokument

18 MAJ 2020
EU Green Deal: benefits for farmers
English
(6.01 MB - PDF)
Ladda ner