Skip to main content
Agriculture and rural development

Ekonomisk hållbarhet inom EU:s jordbrukspolitik

Hur kan jordbruket bli ekonomiskt hållbart?

Livskraftiga jordbruk är kärnan i EU:s jordbrukspolitik. Om inte jordbruket kan ge en stabil och tillfredsställande inkomst kan det inte leverera viktiga varor och tjänster till samhället. Den gemensamma jordbrukspolitiken omfattar därför flera åtgärder för att säkra jordbruksföretagens ekonomiska lönsamhet. De ekonomiska åtgärderna måste också vara hållbara och fokusera på hur naturtillgångarna kan användas effektivt och ansvarsfullt och samtidigt ge lantbrukarna en skälig levnadsstandard utan att skada miljön.

Klimatförändringarnas ekonomiska konsekvenser har blivit allt mer uppenbara i EU de senaste åren. Instabila väderförhållanden som t.ex. torka och översvämningar leder till sämre skördar och inkomstbortfall för lantbrukarna. Därför innehåller jordbrukspolitiken också miljöåtgärder som ska skydda jordbrukets långsiktiga ekonomiska livskraft.

Ett hållbart jordbrukssystem bygger på en aktiv och engagerad jordbrukssektor och därför måste vi se till att ett miljövänligt jordbruk också kan vara ekonomiskt livskraftigt och lönsamt på kort sikt.

Jordbrukspolitiken ska bidra till ekonomisk hållbarhet genom att

I vidare mening kan jordbruket bidra till en hållbar ekonomi genom att leverera biomassa till bioekonomin och minska beroendet av kolbaserad energiproduktion. Produktionen av biomassa erbjuder i sin tur hållbara ekonomiska möjligheter för lantbrukare, skogsägare och landsbygdssamhällen.

Den nya jordbrukspolitiken ska säkerställa att vi har fortsatt tillgång till mat av hög kvalitet och att den europeiska jordbruksmodellen får fortsatt stöd. Den är utformad runt nio viktiga mål, där tre gäller jordbrukets ekonomiska hållbarhet i EU:

  • Stöd till skäliga jordbruksinkomster och ett uthålligt jordbruk för en trygg livsmedelsförsörjning.
  • Stärkt konkurrenskraft och ökad marknadsorientering, med ett större fokus på forskning, teknik och digitalisering.
  • En starkare ställning för lantbrukarna i värdekedjan.

Läs mer

Jordbruket och bioekonomin

Rollen för kunskap och innovation

Kunskap och innovation kan hjälpa jordbruket att förbli lönsamt både nu och i framtiden:

Documents

EU Green Deal: benefits for farmers
English
(6.01 MB - PDF)
Ladda ner

Evenemang