Skip to main content
Agriculture and rural development

Prekybos ir tarptautinės politikos analizė

Informacija apie surinktus statistinius duomenis, prekybos ir politikos analizė, žemės ūkio maisto produktų stebėsenos ataskaitos ir tyrimai, naudojami siekiant BŽŪP tikslų.

Apžvalga

Tarptautinis aspektas yra neatsiejama bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) dalis, nes siekiant užtikrinti vidaus rinkos stabilumą labai svarbu išsaugoti tinkamą importo ir eksporto pusiausvyrą.

Siekdama užtikrinti BŽŪP tikslų įgyvendinimą, Europos Komisija renka statistinius duomenis ir atlieka prekybos žemės ūkio produktais ir tarptautinės žemės ūkio maisto produktų politikos pokyčių analizę.

Naujausia informacija kas mėnesį skelbiama leidinyje „ES prekybos žemės ūkio maisto produktais stebėsena“, o išsamesnė ES prekybos žemės ūkio maisto produktais srautų pokyčių praėjusiais metais analizė pateikiama metinėje ataskaitoje „Prekybos žemės ūkio produktais politikos stebėsena“.

Abiejuose leidiniuose nagrinėjamos prekybos žemės ūkio maisto produktais tendencijos ir pokyčiai pagal pagrindinius dalyvius ir produktus. Šiuos leidinius papildo informacijos suvestinės, kuriose pateikiama išsami informacija apie ES prekybos žemės ūkio maisto produktais santykius ir reikšmingų tarptautinės žemės ūkio maisto produktų rinkos pokyčių pavyzdžių.

Europos Komisija ir jos partneriai taip pat rengia įvairius tyrimus ir analitinius dokumentus apie prekybos politiką, darančią poveikį žemės ūkiui.

Apskritai iš įvairių statistinių duomenų ir analizės matyti, kad ES siūlo įvairius konkurencingus produktus visais žemės ūkio vertės grandinės lygmenimis ir yra vienas iš svarbiausių subjektų tarptautinėje prekyboje žemės ūkio produktais.

ES prekybos žemės ūkio maisto produktais stebėsena

Leidinyje „ES prekybos žemės ūkio maisto produktais stebėsena“ pateikiama naujausia informacija apie ES prekybą žemės ūkio maisto produktais. Leidinių serijoje apžvelgiami naujausi statistiniai duomenys, susiję su prekybos santykiais bei produktų kategorijomis, ir nurodomi ryškesni pokyčiai ir naujos tendencijos.

Monitoring EU agri-food trade: latest edition
English
(1.07 MB - PDF)
Parsisiųsdinti

Ankstesni serijos leidinių numeriai

Prekybos žemės ūkio produktais politikos stebėsena

„Prekybos žemės ūkio produktais politikos stebėsena“ – tai metinis leidinys, kuriame išsamiai analizuojami svarbiausi klausimai, susiję su žemės ūkio maisto produktų politika ir prekyba žemės ūkio produktais apskritai. Serijoje pateikiama išsami tarptautinės prekybos žemės ūkio maisto produktais aplinkos apžvalga, dėmesį sutelkiant į pagrindinius produktus ir partnerius.

Monitoring agri-trade policy: agri-food trade in 2020
English
(2.6 MB - PDF)
Parsisiųsdinti

2020 m. COVID-19 pandemija sukėlė vieną iš didžiausių pasaulio ekonomikos aktyvumo ir prekybos nuosmukių istorijoje. ES ekonomika susitraukė 6 proc., eksportas sumažėjo 9 proc., o importas – 12 proc. Nepaisant to, ES prekyba žemės ūkio maisto produktais padidėjo iki 306 mlrd. EUR. Žemės ūkio maisto produktų importas ir eksportas išaugo atitinkamai 0,5 ir 1,4 proc., o tai padėjo sustiprinti ES, kaip vienos iš pasaulinių lyderių tarptautinėje prekyboje žemės ūkio maisto produktais, pozicijas.

Monitoring agri-trade policy – 2021: EU poultry exports to West Africa
English
(1000.2 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

Vakarų Afrikos regionas sparčiai vystosi, jo gyventojų skaičius nuolat auga. Pagrindinių subalansuotos mitybos poreikių tenkinimas tebėra viena iš būtinų tolesnio regiono augimo, klestėjimo ir stabilumo sąlygų. Šioje santraukoje pateikiami ES paukštienos eksporto į Vakarų Afriką faktai bei skaičiai ir apžvelgiami pagrindiniai šios srities pokyčiai sektoriuje.

Ankstesni leidinių numeriai

Naujienlaiškis

Norėdami gauti naujausią informaciją, užsiprenumeruokite pranešimus e. paštu.

Gaukite reikiamą informaciją

Prekybos statistika

Europos Komisija rengia šalių ir regionų informacijos suvestines, kuriose pateikiama išsami ES prekybos žemės ūkio maisto produktais visame pasaulyje apžvalga.

Informacijos suvestinėse apžvelgiami ES prekybos žemės ūkio maisto produktais santykiai su atitinkamomis šalimis ir regionais; daugiausia dėmesio skiriama pagrindiniams žemės ūkio ir prekybos rodikliams, apibūdinamas eksporto ir importo balansas ir pateikiamas prekybos suskirstymas pagal produktų kategorijas.

Tyrimai

Europos Komisija ir jos partneriai reguliariai atlieka tyrimus, kad įvertintų tarptautinių prekybos susitarimų poveikį žemės ūkiui. Prieš prasidedant deryboms Komisija atlieka kiekvieno prekybos susitarimo poveikio vertinimus, o per derybas – poveikio darniam vystymuisi vertinimus. Komisija taip pat atlieka bendro poveikio tyrimus, kad ištirtų bendrą įvairių susitarimų, kurie šiuo metu yra pasirašomi arba dėl kurių deramasi, poveikį.