Skip to main content
Agriculture and rural development

Sadje in zelenjava: Podatki za države

Nacionalni okviri za okoljske ukrepe in nacionalna strategija za trajnostne operativne programe za sadje in zelenjavo

Pregled

V skladu z zakonodajo EU so ministrstva za kmetijstvo držav članic skupaj s priznanimi organizacijami proizvajalcev pripravila:

  • nacionalne strategije za trajnostne operativne programe
  • nacionalne okvire za okoljske ukrepe.

Države

Belgija / Bolgarija / Češka / Danska / Nemčija / Estonija / Irska / Grčija / Španija / Francija / Hrvaška / Italija / Ciper / Latvija / Litva / Luksemburg / Madžarska / Malta / Nizozemska / Avstrija / Poljska / Portugalska / Romunija / Slovenija / Slovaška / Finska / Švedska

Združeno kraljestvo od 1. februarja 2020 ni več država članica Evropske unije. Po izstopu iz EU za Združeno kraljestvo velja prehodno obdobje, ki bo trajalo do 31. decembra 2020. V tem obdobju se bo v Združenem kraljestvu še vedno uporabljalo pravo EU.

Združeno kraljestvo

Bolgarija

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

21 NOVEMBER 2019
Bulgaria: national strategy for sustainable operational programmes
Bulgarian
(1.24 MB - PDF)
Prenesi
21 NOVEMBER 2019
Bulgaria: national framework for environmental actions
English
(738.29 KB - PDF)
Prenesi

Češka

Ministrstvo za kmetijstvo

11 JANUAR 2023
Czechia: national strategy for sustainable operational programmes
Czech
(721.72 KB - PDF)
Prenesi
21 NOVEMBER 2019
Czech republic: national framework for environmental actions
English
(1.39 MB - PDF)
Prenesi

Danska

Ministrstvo za okolje in prehrano

21 NOVEMBER 2019
Denmark: national strategy for sustainable operational programmes
Danish
(597.94 KB - PDF)
Prenesi
21 NOVEMBER 2019
Denmark: national framework for environmental actions
English
(491.75 KB - PDF)
Prenesi

Nemčija

Zvezno ministrstvo za prehrano in kmetijstvo

21 NOVEMBER 2019
Germany: national strategy for sustainable operational programmes
German
(1.43 MB - PDF)
Prenesi
21 NOVEMBER 2019
Germany: national framework for environmental actions
English
(287.56 KB - PDF)
Prenesi

Estonija

Ministrstvo za podeželje

Irska

Ministrstvo za kmetijstvo, prehrano in pomorstvo

2 SEPTEMBER 2022
Ireland: extension to national strategy for sustainable operational programmes
English
(202.93 KB - PDF)
Prenesi
21 NOVEMBER 2019
Ireland: national strategy for sustainable operational programmes
English
(6.79 MB - PDF)
Prenesi
21 NOVEMBER 2019
Ireland: national framework for environmental actions
English
(6.79 MB - PDF)
Prenesi

Grčija

Ministrstvo za razvoj podeželja in prehrano

21 NOVEMBER 2019
Greece: national strategy for sustainable operational programmes
Greek
(647.58 KB - PDF)
Prenesi
21 NOVEMBER 2019
Greece: national framework for environmental actions
English
(133.71 KB - PDF)
Prenesi

Španija

Ministrstvo za kmetijstvo, ribištvo in prehrano

21 NOVEMBER 2019
Spain: national strategy for sustainable operational programmes
Spanish
(1.68 MB - PDF)
Prenesi
21 NOVEMBER 2019
Spain: national framework for environmental actions
Spanish
(885.72 KB - PDF)
Prenesi

Francija

Ministrstvo za kmetijstvo in prehrano

21 NOVEMBER 2019
France: national strategy for sustainable operational programmes
French
(836.28 KB - PDF)
Prenesi
21 NOVEMBER 2019
France: national framework for environmental actions
French
(469.09 KB - PDF)
Prenesi

Hrvaška

Ministrstvo za kmetijstvo

2 JULIJ 2020
Croatia: national strategy for sustainable operational programmes
English
(1.7 MB - PDF)
Prenesi
21 NOVEMBER 2019
Croatia: national framework for environmental actions
English
(842.29 KB - PDF)
Prenesi

Italija

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

21 NOVEMBER 2019
Italy: national strategy for sustainable operational programmes
Italian
(3.01 MB - PDF)
Prenesi
21 NOVEMBER 2019
Italy: national framework for environmental actions
Italian
(1.42 MB - PDF)
Prenesi

Ciper

Ministrstvo za kmetijstvo, razvoj podeželja in okolje

21 NOVEMBER 2019
Cyprus: national strategy for sustainable operational programmes
Greek
(621.41 KB - PDF)
Prenesi
21 NOVEMBER 2019
Cyprus: national framework for environmental actions
English
(662.03 KB - PDF)
Prenesi
  • ελληνικά
    (959.85 KB - PDF)
    Prenesi

Latvija

Ministrstvo za kmetijstvo

2 SEPTEMBER 2022
Latvia: extension to national strategy for sustainable operational programmes
English
(197.19 KB - PDF)
Prenesi
21 SEPTEMBER 2022
Latvia: national strategy for sustainable operational programmes
Latvian
(1.24 MB - PDF)
Prenesi
21 NOVEMBER 2019
Latvia: national framework for environmental actions
English
(421.38 KB - PDF)
Prenesi

Litva

Ministrstvo za kmetijstvo

21 NOVEMBER 2019
Lithuania: national framework for environmental actions
English
(278.32 KB - PDF)
Prenesi

Luksemburg

Ministrstvo za kmetijstvo, vinogradništvo in razvoj podeželja

Madžarska

Ministrstvo za kmetijstvo

21 NOVEMBER 2019
Hungary: national strategy for sustainable operational programmes
Hungarian
(386.01 KB - PDF)
Prenesi
21 NOVEMBER 2019
Hungary: national framework for environmental actions
English
(567.66 KB - PDF)
Prenesi

Malta

Ministrstvo za kmetijstvo, ribištvo in pravice živali

21 NOVEMBER 2019
Malta: national strategy for sustainable operational programmes
English
(223.47 KB - PDF)
Prenesi
21 NOVEMBER 2019
Malta: national framework for environmental actions
English
(142.41 KB - PDF)
Prenesi

Nizozemska

Ministrstvo za kmetijstvo, naravo in kakovost hrane

21 NOVEMBER 2019
Netherlands: national strategy for sustainable operational programmes
Dutch
(2.52 MB - PDF)
Prenesi
21 NOVEMBER 2019
Netherlands: national framework for environmental actions
English
(1009.55 KB - PDF)
Prenesi

Avstrija

Zvezno ministrstvo za kmetijstvo, regije in turizem

21 NOVEMBER 2019
Austria: national strategy for sustainable operational programmes
German
(14.59 MB - PDF)
Prenesi
21 NOVEMBER 2019
Austria: national framework for environmental actions
English
(387.72 KB - PDF)
Prenesi

Poljska

Ministrstvo za kmetijstvo in razvoj podeželja

14 NOVEMBER 2022
Poland: extension to national strategy for sustainable operational programmes
Polish
(142.31 KB - PDF)
Prenesi
14 NOVEMBER 2022
Poland: national strategy for sustainable operational programmes
Polish
(5.02 MB - PDF)
Prenesi
21 NOVEMBER 2019
Poland: national framework for environmental actions
English
(424.74 KB - PDF)
Prenesi

Portugalska

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in razvoj podeželja

21 NOVEMBER 2019
Portugal: national strategy for sustainable operational programmes
Portuguese
(2.58 MB - PDF)
Prenesi
21 NOVEMBER 2019
Portugal: national framework for environmental actions
English
(851 KB - PDF)
Prenesi

Romunija

Ministrstvo za kmetijstvo in razvoj podeželja

21 NOVEMBER 2019
Romania: national strategy for sustainable operational programmes
Romanian
(628.03 KB - PDF)
Prenesi
21 NOVEMBER 2019
Romania: national framework for environmental actions
Romanian
(1.97 MB - PDF)
Prenesi

Slovenija

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

21 NOVEMBER 2019
Slovenia: national framework for environmental actions
English
(180.85 KB - PDF)
Prenesi

Slovaška

Ministrstvo za kmetijstvo in razvoj podeželja

21 NOVEMBER 2019
Slovakia: national strategy for sustainable operational programmes
Slovak
(20.03 MB - PDF)
Prenesi
21 NOVEMBER 2019
Slovakia: national framework for environmental actions
English
(385.93 KB - PDF)
Prenesi

Finska

Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo

21 NOVEMBER 2019
Finland: national strategy for sustainable operational programmes
Finnish
(366.61 KB - PDF)
Prenesi
21 NOVEMBER 2019
Finland: national framework for environmental actions
English
(174.79 KB - PDF)
Prenesi

Švedska

Ministrstvo za podjetništvo in inovacije

21 NOVEMBER 2019
Sweden: national strategy for sustainable operational programmes
English
(557.49 KB - PDF)
Prenesi
21 NOVEMBER 2019
Sweden: national framework for environmental actions
English
(170.92 KB - PDF)
Prenesi

Združeno kraljestvo

Ministrstvo za okolje, hrano in podeželje

21 NOVEMBER 2019
United Kingdom: national strategy for sustainable operational programmes
English
(820.17 KB - PDF)
Prenesi
21 NOVEMBER 2019
United Kingdom: national framework for environmental actions
English
(386.97 KB - PDF)
Prenesi