Glavni sadržaj
Agriculture and rural development

Voće i povrće: podaci po državama

Nacionalni okviri za aktivnosti u području okoliša i nacionalna strategija za održive operativne programe za voće i povrće

Pregled

U skladu sa zakonodavstvom EU-a nacionalna ministarstva poljoprivrede, u suradnji s priznatim organizacijama proizvođača, pripremila su:

  • nacionalne strategije za održive operativne programe
  • nacionalne okvire za aktivnosti zaštite okoliša.

Države članice

Belgija / Bugarska / Češka / Danska / Njemačka / Estonija / Irska / Grčka / Španjolska / Francuska / Hrvatska / Italija / Cipar / Latvija / Litva / Luksemburg / Mađarska / Malta / Nizozemska / Austrija / Poljska / Portugal / Rumunjska / Slovenija / Slovačka / Finska / Švedska

Od 1. veljače 2020. Ujedinjena Kraljevina više nije članica Europske unije. Nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine započelo je prijelazno razdoblje, koje će trajati do 31. prosinca 2020. Tijekom tog razdoblja u Ujedinjenoj Kraljevini i dalje će se primjenjivati pravo EU-a.

Ujedinjena Kraljevina

Bugarska

Ministarstvo poljoprivrede, hrane i šumarstva

21. STUDENOGA 2019.
Bulgaria: national strategy for sustainable operational programmes
21. STUDENOGA 2019.
Bulgaria: national framework for environmental actions

Češka

Ministarstvo poljoprivrede

11. SIJEČNJA 2023.
Czechia: national strategy for sustainable operational programmes
21. STUDENOGA 2019.
Czech republic: national framework for environmental actions

Danska

Ministarstvo za okoliš i hranu

21. STUDENOGA 2019.
Denmark: national strategy for sustainable operational programmes
21. STUDENOGA 2019.
Denmark: national framework for environmental actions

Njemačka

Savezno ministarstvo hrane i poljoprivrede

21. STUDENOGA 2019.
Germany: national strategy for sustainable operational programmes
21. STUDENOGA 2019.
Germany: national framework for environmental actions

Estonija

Ministarstvo za ruralna pitanja

Irska

Odjel za poljoprivredu, hranu i pomorstvo

2. RUJNA 2022.
Ireland: extension to national strategy for sustainable operational programmes
21. STUDENOGA 2019.
Ireland: national strategy for sustainable operational programmes
21. STUDENOGA 2019.
Ireland: national framework for environmental actions

Grčka

Ministarstvo ruralnog razvoja i hrane

21. STUDENOGA 2019.
Greece: national strategy for sustainable operational programmes
21. STUDENOGA 2019.
Greece: national framework for environmental actions

Španjolska

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i hrane

21. STUDENOGA 2019.
Spain: national strategy for sustainable operational programmes
21. STUDENOGA 2019.
Spain: national framework for environmental actions

Francuska

Ministarstvo poljoprivrede i hrane

21. STUDENOGA 2019.
France: national strategy for sustainable operational programmes
21. STUDENOGA 2019.
France: national framework for environmental actions

Hrvatska

Ministarstvo poljoprivrede

2. SRPNJA 2020.
Croatia: national strategy for sustainable operational programmes
21. STUDENOGA 2019.
Croatia: national framework for environmental actions

Italija

Ministarstvo poljoprivrede, hrane i šumarstva

21. STUDENOGA 2019.
Italy: national strategy for sustainable operational programmes
21. STUDENOGA 2019.
Italy: national framework for environmental actions

Cipar

Ministarstvo poljoprivrede, ruralnog razvoja i okoliša

21. STUDENOGA 2019.
Cyprus: national strategy for sustainable operational programmes
21. STUDENOGA 2019.
Cyprus: national framework for environmental actions

Latvija

Ministarstvo poljoprivrede

2. RUJNA 2022.
Latvia: extension to national strategy for sustainable operational programmes
21. RUJNA 2022.
Latvia: national strategy for sustainable operational programmes
21. STUDENOGA 2019.
Latvia: national framework for environmental actions

Litva

Ministarstvo poljoprivrede

21. STUDENOGA 2019.
Lithuania: national framework for environmental actions

Luksemburg

Ministarstvo poljoprivrede, vinogradarstva i ruralnog razvoja

Mađarska

Ministarstvo poljoprivrede

21. STUDENOGA 2019.
Hungary: national strategy for sustainable operational programmes
21. STUDENOGA 2019.
Hungary: national framework for environmental actions

Malta

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i prava životinja

21. STUDENOGA 2019.
Malta: national strategy for sustainable operational programmes
21. STUDENOGA 2019.
Malta: national framework for environmental actions

Nizozemska

Ministarstvo poljoprivrede, prirode i kvalitete hrane

21. STUDENOGA 2019.
Netherlands: national strategy for sustainable operational programmes
21. STUDENOGA 2019.
Netherlands: national framework for environmental actions

Austrija

Savezno ministarstvo poljoprivrede, regija i turizma

11. RUJNA 2023.
Austria: extension to national strategy for sustainable operational programmes
11. RUJNA 2023.
Austria: extension to national strategy for sustainable operational programmes
21. STUDENOGA 2019.
Austria: national strategy for sustainable operational programmes
21. STUDENOGA 2019.
Austria: national framework for environmental actions

Poljska

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

14. STUDENOGA 2022.
Poland: extension to national strategy for sustainable operational programmes
14. STUDENOGA 2022.
Poland: national strategy for sustainable operational programmes
21. STUDENOGA 2019.
Poland: national framework for environmental actions

Portugal

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja

21. STUDENOGA 2019.
Portugal: national strategy for sustainable operational programmes
21. STUDENOGA 2019.
Portugal: national framework for environmental actions

Rumunjska

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

21. STUDENOGA 2019.
Romania: national strategy for sustainable operational programmes
21. STUDENOGA 2019.
Romania: national framework for environmental actions

Slovenija

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i hrane

21. STUDENOGA 2019.
Slovenia: national framework for environmental actions

Slovačka

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

21. STUDENOGA 2019.
Slovakia: national strategy for sustainable operational programmes
21. STUDENOGA 2019.
Slovakia: national framework for environmental actions

Finska

Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva

21. STUDENOGA 2019.
Finland: national strategy for sustainable operational programmes
21. STUDENOGA 2019.
Finland: national framework for environmental actions

Švedska

Ministarstvo za poduzetništvo i inovacije

21. STUDENOGA 2019.
Sweden: national strategy for sustainable operational programmes
21. STUDENOGA 2019.
Sweden: national framework for environmental actions

Ujedinjena Kraljevina

Ministarstvo za okoliš, hranu i ruralna područja

21. STUDENOGA 2019.
United Kingdom: national strategy for sustainable operational programmes
21. STUDENOGA 2019.
United Kingdom: national framework for environmental actions