Skip to main content
Logotip Europske komisije
Agriculture and rural development

Voće i povrće: podaci po državama

Nacionalni okviri za aktivnosti u području okoliša i nacionalna strategija za održive operativne programe za voće i povrće

Pregled

U skladu sa zakonodavstvom EU-a nacionalna ministarstva poljoprivrede, u suradnji s priznatim organizacijama proizvođača, pripremila su:

  • nacionalne strategije za održive operativne programe
  • nacionalne okvire za aktivnosti zaštite okoliša.

Države članice

Belgija / Bugarska / Češka / Danska / Njemačka / Estonija / Irska / Grčka / Španjolska / Francuska / Hrvatska / Italija / Cipar / Latvija / Litva / Luksemburg / Mađarska / Malta / Nizozemska / Austrija / Poljska / Portugal / Rumunjska / Slovenija / Slovačka / Finska / Švedska

Od 1. veljače 2020. Ujedinjena Kraljevina više nije članica Europske unije. Nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine započelo je prijelazno razdoblje, koje će trajati do 31. prosinca 2020. Tijekom tog razdoblja u Ujedinjenoj Kraljevini i dalje će se primjenjivati pravo EU-a.

Ujedinjena Kraljevina

Bugarska

Ministarstvo poljoprivrede, hrane i šumarstva

Bulgaria: national strategy for sustainable operational programmes
Bulgarian
(1.24 MB - PDF)
Preuzimanje
Bulgaria: national framework for environmental actions
English
(738.29 KB - PDF)
Preuzimanje

Češka

Ministarstvo poljoprivrede

Czechia: national strategy for sustainable operational programmes
Czech
(426.01 KB - PDF)
Preuzimanje
Czech republic: national framework for environmental actions
English
(1.39 MB - PDF)
Preuzimanje

Danska

Ministarstvo za okoliš i hranu

Denmark: national strategy for sustainable operational programmes
Danish
(597.94 KB - PDF)
Preuzimanje
Denmark: national framework for environmental actions
English
(491.75 KB - PDF)
Preuzimanje

Njemačka

Savezno ministarstvo hrane i poljoprivrede

Germany: national strategy for sustainable operational programmes
German
(1.43 MB - PDF)
Preuzimanje
Germany: national framework for environmental actions
English
(287.56 KB - PDF)
Preuzimanje

Estonija

Ministarstvo za ruralna pitanja

Irska

Odjel za poljoprivredu, hranu i pomorstvo

Ireland: extension to national strategy for sustainable operational programmes
English
(202.93 KB - PDF)
Preuzimanje
Ireland: national strategy for sustainable operational programmes
English
(6.79 MB - PDF)
Preuzimanje
Ireland: national framework for environmental actions
English
(6.79 MB - PDF)
Preuzimanje

Grčka

Ministarstvo ruralnog razvoja i hrane

Greece: national strategy for sustainable operational programmes
Greek
(647.58 KB - PDF)
Preuzimanje
Greece: national framework for environmental actions
English
(133.71 KB - PDF)
Preuzimanje

Španjolska

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i hrane

Spain: national strategy for sustainable operational programmes
Spanish
(1.68 MB - PDF)
Preuzimanje
Spain: national framework for environmental actions
Spanish
(885.72 KB - PDF)
Preuzimanje

Francuska

Ministarstvo poljoprivrede i hrane

France: national strategy for sustainable operational programmes
French
(836.28 KB - PDF)
Preuzimanje
France: national framework for environmental actions
French
(469.09 KB - PDF)
Preuzimanje

Hrvatska

Ministarstvo poljoprivrede

Croatia: national strategy for sustainable operational programmes
English
(1.7 MB - PDF)
Preuzimanje
Croatia: national framework for environmental actions
English
(842.29 KB - PDF)
Preuzimanje

Italija

Ministarstvo poljoprivrede, hrane i šumarstva

Italy: national strategy for sustainable operational programmes
Italian
(3.01 MB - PDF)
Preuzimanje
Italy: national framework for environmental actions
Italian
(1.42 MB - PDF)
Preuzimanje

Cipar

Ministarstvo poljoprivrede, ruralnog razvoja i okoliša

Cyprus: national strategy for sustainable operational programmes
Greek
(621.41 KB - PDF)
Preuzimanje
Cyprus: national framework for environmental actions
English
(662.03 KB - PDF)
Preuzimanje

Latvija

Ministarstvo poljoprivrede

Latvia: extension to national strategy for sustainable operational programmes
English
(197.19 KB - PDF)
Preuzimanje
Latvia: national strategy for sustainable operational programmes
Latvian
(1.24 MB - PDF)
Preuzimanje
Latvia: national framework for environmental actions
English
(421.38 KB - PDF)
Preuzimanje

Litva

Ministarstvo poljoprivrede

Lithuania: national framework for environmental actions
English
(278.32 KB - PDF)
Preuzimanje

Luksemburg

Ministarstvo poljoprivrede, vinogradarstva i ruralnog razvoja

Mađarska

Ministarstvo poljoprivrede

Hungary: national strategy for sustainable operational programmes
Hungarian
(386.01 KB - PDF)
Preuzimanje
Hungary: national framework for environmental actions
English
(567.66 KB - PDF)
Preuzimanje

Malta

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i prava životinja

Malta: national strategy for sustainable operational programmes
English
(223.47 KB - PDF)
Preuzimanje
Malta: national framework for environmental actions
English
(142.41 KB - PDF)
Preuzimanje

Nizozemska

Ministarstvo poljoprivrede, prirode i kvalitete hrane

Netherlands: national strategy for sustainable operational programmes
Dutch
(2.52 MB - PDF)
Preuzimanje
Netherlands: national framework for environmental actions
English
(1009.55 KB - PDF)
Preuzimanje

Austrija

Savezno ministarstvo poljoprivrede, regija i turizma

Austria: national strategy for sustainable operational programmes
German
(14.59 MB - PDF)
Preuzimanje
Austria: national framework for environmental actions
English
(387.72 KB - PDF)
Preuzimanje

Poljska

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

Poland: extension to national strategy for sustainable operational programmes
Polish
(142.31 KB - PDF)
Preuzimanje
Poland: national strategy for sustainable operational programmes
Polish
(5.02 MB - PDF)
Preuzimanje
Poland: national framework for environmental actions
English
(424.74 KB - PDF)
Preuzimanje

Portugal

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja

Portugal: national strategy for sustainable operational programmes
Portuguese
(2.58 MB - PDF)
Preuzimanje
Portugal: national framework for environmental actions
English
(851 KB - PDF)
Preuzimanje

Rumunjska

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

Romania: national strategy for sustainable operational programmes
Romanian
(628.03 KB - PDF)
Preuzimanje
Romania: national framework for environmental actions
Romanian
(1.97 MB - PDF)
Preuzimanje

Slovenija

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i hrane

Slovenia: national framework for environmental actions
English
(180.85 KB - PDF)
Preuzimanje

Slovačka

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

Slovakia: national strategy for sustainable operational programmes
Slovak
(20.03 MB - PDF)
Preuzimanje
Slovakia: national framework for environmental actions
English
(385.93 KB - PDF)
Preuzimanje

Finska

Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva

Finland: national strategy for sustainable operational programmes
Finnish
(366.61 KB - PDF)
Preuzimanje
Finland: national framework for environmental actions
English
(174.79 KB - PDF)
Preuzimanje

Švedska

Ministarstvo za poduzetništvo i inovacije

Sweden: national strategy for sustainable operational programmes
English
(557.49 KB - PDF)
Preuzimanje
Sweden: national framework for environmental actions
English
(170.92 KB - PDF)
Preuzimanje

Ujedinjena Kraljevina

Ministarstvo za okoliš, hranu i ruralna područja

United Kingdom: national strategy for sustainable operational programmes
English
(820.17 KB - PDF)
Preuzimanje
United Kingdom: national framework for environmental actions
English
(386.97 KB - PDF)
Preuzimanje