Skip to main content
Agriculture and rural development

Augļi un dārzeņi: valstu dosjē

Vidisko darbību valsts satvari un nacionālā ilgtspējīgu darbības programmu stratēģija augļu un dārzeņu nozarē

Pārskats

Atbilstoši ES tiesību aktiem valstu lauksaimniecības ministrijas kopā ar atzītām ražotāju organizācijām ir sagatavojušas:

  • nacionālās ilgtspējīgu darbības programmu stratēģijas;
  • vidisko darbību valsts satvarus.

Valstis

Beļģija / Bulgārija / Čehija / Dānija / Vācija / Igaunija / Īrija / Grieķija / Spānija / Francija / Horvātija / Itālija / Kipra / Latvija / Lietuva / Luksemburga / Ungārija / Malta / Nīderlande / Austrija / Polija / Portugāle / Rumānija / Slovēnija / Slovākija / Somija / Zviedrija

Kopš 2020. gada 1. februāra Apvienotā Karaliste vairs nav Eiropas Savienības dalībvalsts. No izstāšanās dienas Apvienotajai Karalistei ir sācies pārejas periods, kas ilgs līdz 2020. gada 31. decembrim. Šajā periodā Apvienotajā Karalistē joprojām tiek piemērots ES regulējums.

Apvienotā Karaliste

Bulgārija

Lauksaimniecības, pārtikas un mežsaimniecības ministrija

21 NOVEMBRIS 2019
Bulgaria: national strategy for sustainable operational programmes
Bulgarian
(1.24 MB - PDF)
Lejupielādēt
21 NOVEMBRIS 2019
Bulgaria: national framework for environmental actions
English
(738.29 KB - PDF)
Lejupielādēt

Čehija

Lauksaimniecības ministrija

11 JANVĀRIS 2023
Czechia: national strategy for sustainable operational programmes
Czech
(721.72 KB - PDF)
Lejupielādēt
21 NOVEMBRIS 2019
Czech republic: national framework for environmental actions
English
(1.39 MB - PDF)
Lejupielādēt

Dānija

Dānijas Vides un pārtikas ministrija

21 NOVEMBRIS 2019
Denmark: national strategy for sustainable operational programmes
Danish
(597.94 KB - PDF)
Lejupielādēt
21 NOVEMBRIS 2019
Denmark: national framework for environmental actions
English
(491.75 KB - PDF)
Lejupielādēt

Vācija

Federālā pārtikas un lauksaimniecības ministrija

21 NOVEMBRIS 2019
Germany: national strategy for sustainable operational programmes
German
(1.43 MB - PDF)
Lejupielādēt
21 NOVEMBRIS 2019
Germany: national framework for environmental actions
English
(287.56 KB - PDF)
Lejupielādēt

Igaunija

Lauku lietu ministrija

Īrija

Lauksaimniecības, pārtikas un jūrlietu ministrija

2 SEPTEMBRIS 2022
Ireland: extension to national strategy for sustainable operational programmes
English
(202.93 KB - PDF)
Lejupielādēt
21 NOVEMBRIS 2019
Ireland: national strategy for sustainable operational programmes
English
(6.79 MB - PDF)
Lejupielādēt
21 NOVEMBRIS 2019
Ireland: national framework for environmental actions
English
(6.79 MB - PDF)
Lejupielādēt

Grieķija

Lauku attīstības un pārtikas ministrija

21 NOVEMBRIS 2019
Greece: national strategy for sustainable operational programmes
Greek
(647.58 KB - PDF)
Lejupielādēt
21 NOVEMBRIS 2019
Greece: national framework for environmental actions
English
(133.71 KB - PDF)
Lejupielādēt

Spānija

Lauksaimniecības, zivsaimniecības un pārtikas ministrija

21 NOVEMBRIS 2019
Spain: national strategy for sustainable operational programmes
Spanish
(1.68 MB - PDF)
Lejupielādēt
21 NOVEMBRIS 2019
Spain: national framework for environmental actions
Spanish
(885.72 KB - PDF)
Lejupielādēt

Francija

Lauksaimniecības un pārtikas ministrija

21 NOVEMBRIS 2019
France: national strategy for sustainable operational programmes
French
(836.28 KB - PDF)
Lejupielādēt
21 NOVEMBRIS 2019
France: national framework for environmental actions
French
(469.09 KB - PDF)
Lejupielādēt

Horvātija

Lauksaimniecības ministrija

2 JŪLIJS 2020
Croatia: national strategy for sustainable operational programmes
English
(1.7 MB - PDF)
Lejupielādēt
21 NOVEMBRIS 2019
Croatia: national framework for environmental actions
English
(842.29 KB - PDF)
Lejupielādēt

Itālija

Lauksaimniecības, pārtikas un mežsaimniecības ministrija

21 NOVEMBRIS 2019
Italy: national strategy for sustainable operational programmes
Italian
(3.01 MB - PDF)
Lejupielādēt
21 NOVEMBRIS 2019
Italy: national framework for environmental actions
Italian
(1.42 MB - PDF)
Lejupielādēt

Kipra

Lauksaimniecības, lauku attīstības un vides ministrija

21 NOVEMBRIS 2019
Cyprus: national strategy for sustainable operational programmes
Greek
(621.41 KB - PDF)
Lejupielādēt
21 NOVEMBRIS 2019
Cyprus: national framework for environmental actions
English
(662.03 KB - PDF)
Lejupielādēt

Latvija

Zemkopības ministrija

2 SEPTEMBRIS 2022
Latvia: extension to national strategy for sustainable operational programmes
English
(197.19 KB - PDF)
Lejupielādēt
21 SEPTEMBRIS 2022
Latvia: national strategy for sustainable operational programmes
latviešu
(1.24 MB - PDF)
Lejupielādēt
21 NOVEMBRIS 2019
Latvia: national framework for environmental actions
English
(421.38 KB - PDF)
Lejupielādēt

Lietuva

Lauksaimniecības ministrija

21 NOVEMBRIS 2019
Lithuania: national framework for environmental actions
English
(278.32 KB - PDF)
Lejupielādēt

Luksemburga

Lauksaimniecības, vīnkopības un lauku attīstības ministrija

Ungārija

Lauksaimniecības ministrija

21 NOVEMBRIS 2019
Hungary: national strategy for sustainable operational programmes
Hungarian
(386.01 KB - PDF)
Lejupielādēt
21 NOVEMBRIS 2019
Hungary: national framework for environmental actions
English
(567.66 KB - PDF)
Lejupielādēt

Malta

Lauksaimniecības, zivsaimniecības un dzīvnieku tiesību ministrija

21 NOVEMBRIS 2019
Malta: national strategy for sustainable operational programmes
English
(223.47 KB - PDF)
Lejupielādēt
21 NOVEMBRIS 2019
Malta: national framework for environmental actions
English
(142.41 KB - PDF)
Lejupielādēt

Nīderlande

Lauksaimniecības, dabas un pārtikas kvalitātes ministrija

21 NOVEMBRIS 2019
Netherlands: national strategy for sustainable operational programmes
Dutch
(2.52 MB - PDF)
Lejupielādēt
21 NOVEMBRIS 2019
Netherlands: national framework for environmental actions
English
(1009.55 KB - PDF)
Lejupielādēt

Austrija

Federālā lauksaimniecības, reģionu un tūrisma ministrija

21 NOVEMBRIS 2019
Austria: national strategy for sustainable operational programmes
German
(14.59 MB - PDF)
Lejupielādēt
21 NOVEMBRIS 2019
Austria: national framework for environmental actions
English
(387.72 KB - PDF)
Lejupielādēt

Polija

Lauksaimniecības un lauku attīstības ministrija

14 NOVEMBRIS 2022
Poland: extension to national strategy for sustainable operational programmes
Polish
(142.31 KB - PDF)
Lejupielādēt
14 NOVEMBRIS 2022
Poland: national strategy for sustainable operational programmes
Polish
(5.02 MB - PDF)
Lejupielādēt
21 NOVEMBRIS 2019
Poland: national framework for environmental actions
English
(424.74 KB - PDF)
Lejupielādēt

Portugāle

Lauksaimniecības, mežsaimniecības un lauku attīstības ministrija

21 NOVEMBRIS 2019
Portugal: national strategy for sustainable operational programmes
Portuguese
(2.58 MB - PDF)
Lejupielādēt
21 NOVEMBRIS 2019
Portugal: national framework for environmental actions
English
(851 KB - PDF)
Lejupielādēt

Rumānija

Lauksaimniecības un lauku attīstības ministrija

21 NOVEMBRIS 2019
Romania: national strategy for sustainable operational programmes
Romanian
(628.03 KB - PDF)
Lejupielādēt
21 NOVEMBRIS 2019
Romania: national framework for environmental actions
Romanian
(1.97 MB - PDF)
Lejupielādēt

Slovēnija

Lauksaimniecības, mežsaimniecības un pārtikas ministrija

21 NOVEMBRIS 2019
Slovenia: national framework for environmental actions
English
(180.85 KB - PDF)
Lejupielādēt

Slovākija

Lauksaimniecības un lauku attīstības ministrija

21 NOVEMBRIS 2019
Slovakia: national strategy for sustainable operational programmes
Slovak
(20.03 MB - PDF)
Lejupielādēt
21 NOVEMBRIS 2019
Slovakia: national framework for environmental actions
English
(385.93 KB - PDF)
Lejupielādēt

Somija

Lauksaimniecības un mežsaimniecības ministrija

21 NOVEMBRIS 2019
Finland: national strategy for sustainable operational programmes
Finnish
(366.61 KB - PDF)
Lejupielādēt
21 NOVEMBRIS 2019
Finland: national framework for environmental actions
English
(174.79 KB - PDF)
Lejupielādēt

Zviedrija

Uzņēmējdarbības un inovācijas ministrija

21 NOVEMBRIS 2019
Sweden: national strategy for sustainable operational programmes
English
(557.49 KB - PDF)
Lejupielādēt
21 NOVEMBRIS 2019
Sweden: national framework for environmental actions
English
(170.92 KB - PDF)
Lejupielādēt

Apvienotā Karaliste

Vides, pārtikas un lauku lietu ministrija

21 NOVEMBRIS 2019
United Kingdom: national strategy for sustainable operational programmes
English
(820.17 KB - PDF)
Lejupielādēt
21 NOVEMBRIS 2019
United Kingdom: national framework for environmental actions
English
(386.97 KB - PDF)
Lejupielādēt