Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Agriculture and rural development

Οπωροκηπευτικά: δελτία χωρών

Εθνικά πλαίσια για τις περιβαλλοντικές δράσεις και εθνική στρατηγική για βιώσιμα επιχειρησιακά προγράμματα στον τομέα των οπωροκηπευτικών

Επισκόπηση

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, τα εθνικά υπουργεία γεωργίας και οι αναγνωρισμένες οργανώσεις παραγωγών έχουν καταρτίσει:

  • εθνικές στρατηγικές για βιώσιμα επιχειρησιακά προγράμματα
  • εθνικά πλαίσια για τις περιβαλλοντικές δράσεις (ΕΠΠ).

Χώρες

Βέλγιο / Βουλγαρία / Τσεχία / Δανία / Γερμανία / Εσθονία / Ιρλανδία / Ελλάδα / Ισπανία / Γαλλία / Κροατία / Ιταλία / Κύπρος / Λετονία / Λιθουανία / Λουξεμβούργο / Ουγγαρία / Μάλτα / Κάτω Χώρες / Αυστρία / Πολωνία / Πορτογαλία / Ρουμανία / Σλοβενία / Σλοβακία / Φινλανδία / Σουηδία

Από την 1η Φεβρουαρίου 2020, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι πλέον μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την αποχώρησή του, το Ηνωμένο Βασίλειο εισήλθε σε μεταβατική περίοδο η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Κατά την περίοδο αυτή, το δίκαιο της ΕΕ θα εξακολουθήσει να εφαρμόζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ηνωμένο Βασίλειο

Βουλγαρία

Υπουργείο Γεωργίας, Τροφίμων και Δασοκομίας

21 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2019
Bulgaria: national strategy for sustainable operational programmes
21 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2019
Bulgaria: national framework for environmental actions

Τσεχία

Υπουργείο Γεωργίας

11 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2023
Czechia: national strategy for sustainable operational programmes
21 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2019
Czech republic: national framework for environmental actions

Δανία

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Τροφίμων της Δανίας

21 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2019
Denmark: national strategy for sustainable operational programmes
21 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2019
Denmark: national framework for environmental actions

Γερμανία

Ομοσπονδιακό Υπουργείο Τροφίμων και Γεωργίας

21 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2019
Germany: national strategy for sustainable operational programmes
21 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2019
Germany: national framework for environmental actions

Εσθονία

Υπουργείο Αγροτικών Θεμάτων

Ιρλανδία

Υπουργείο Γεωργίας, Τροφίμων και Θαλάσσιου Περιβάλλοντος

2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2022
Ireland: extension to national strategy for sustainable operational programmes
21 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2019
Ireland: national strategy for sustainable operational programmes
21 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2019
Ireland: national framework for environmental actions

Ελλάδα

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

21 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2019
Greece: national strategy for sustainable operational programmes
21 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2019
Greece: national framework for environmental actions

Ισπανία

Υπουργείο Γεωργίας, Αλιείας και Τροφίμων

21 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2019
Spain: national strategy for sustainable operational programmes
21 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2019
Spain: national framework for environmental actions

Γαλλία

Υπουργείο Γεωργίας και Τροφίμων

21 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2019
France: national strategy for sustainable operational programmes
21 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2019
France: national framework for environmental actions

Κροατία

Υπουργείο Γεωργίας

2 ΙΟΥΛΊΟΥ 2020
Croatia: national strategy for sustainable operational programmes
21 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2019
Croatia: national framework for environmental actions

Ιταλία

Υπουργείο Γεωργίας, Τροφίμων και Δασοκομίας

21 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2019
Italy: national strategy for sustainable operational programmes
21 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2019
Italy: national framework for environmental actions

Κύπρος

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

21 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2019
Cyprus: national strategy for sustainable operational programmes
21 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2019
Cyprus: national framework for environmental actions

Λετονία

Υπουργείο Γεωργίας

2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2022
Latvia: extension to national strategy for sustainable operational programmes
21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2022
Latvia: national strategy for sustainable operational programmes
21 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2019
Latvia: national framework for environmental actions

Λιθουανία

Υπουργείο Γεωργίας

21 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2019
Lithuania: national framework for environmental actions

Λουξεμβούργο

Υπουργείο Γεωργίας, Αμπελοκαλλιέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης

Ουγγαρία

Υπουργείο Γεωργίας

21 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2019
Hungary: national strategy for sustainable operational programmes
21 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2019
Hungary: national framework for environmental actions

Μάλτα

Υπουργείο Γεωργίας, Αλιείας και Δικαιωμάτων των Ζώων

21 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2019
Malta: national strategy for sustainable operational programmes
21 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2019
Malta: national framework for environmental actions

Κάτω Χώρες

Υπουργείο Γεωργίας, Φύσης και Ποιότητας των Τροφίμων

21 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2019
Netherlands: national strategy for sustainable operational programmes
21 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2019
Netherlands: national framework for environmental actions

Αυστρία

Ομοσπονδιακό Υπουργείο Γεωργίας, Περιφερειών και Τουρισμού

11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2023
Austria: extension to national strategy for sustainable operational programmes
21 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2019
Austria: national strategy for sustainable operational programmes
21 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2019
Austria: national framework for environmental actions

Πολωνία

Υπουργείο Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης

14 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2022
Poland: national strategy for sustainable operational programmes
21 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2019
Poland: national framework for environmental actions

Πορτογαλία

Υπουργείο Γεωργίας, Δασοκομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης

14 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2022
Poland: extension to national strategy for sustainable operational programmes
21 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2019
Portugal: national strategy for sustainable operational programmes
21 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2019
Portugal: national framework for environmental actions

Ρουμανία

Υπουργείο Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης

21 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2019
Romania: national strategy for sustainable operational programmes
21 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2019
Romania: national framework for environmental actions

Σλοβενία

Υπουργείο Γεωργίας, Δασοκομίας και Τροφίμων

21 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2019
Slovenia: national framework for environmental actions

Σλοβακία

Υπουργείο Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης

21 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2019
Slovakia: national strategy for sustainable operational programmes
21 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2019
Slovakia: national framework for environmental actions

Φινλανδία

Υπουργείο Γεωργίας και Δασοκομίας

21 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2019
Finland: national strategy for sustainable operational programmes
21 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2019
Finland: national framework for environmental actions

Σουηδία

Υπουργείο Επιχειρήσεων και Καινοτομίας

21 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2019
Sweden: national strategy for sustainable operational programmes
21 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2019
Sweden: national framework for environmental actions

Ηνωμένο Βασίλειο

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Αγροτικών Υποθέσεων

21 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2019
United Kingdom: national strategy for sustainable operational programmes
21 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2019
United Kingdom: national framework for environmental actions