Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Agriculture and rural development

Οπωροκηπευτικά: δελτία χωρών

Εθνικά πλαίσια για τις περιβαλλοντικές δράσεις και εθνική στρατηγική για βιώσιμα επιχειρησιακά προγράμματα στον τομέα των οπωροκηπευτικών

Επισκόπηση

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, τα εθνικά υπουργεία γεωργίας και οι αναγνωρισμένες οργανώσεις παραγωγών έχουν καταρτίσει:

  • εθνικές στρατηγικές για βιώσιμα επιχειρησιακά προγράμματα
  • εθνικά πλαίσια για τις περιβαλλοντικές δράσεις (ΕΠΠ).

Χώρες

Βέλγιο / Βουλγαρία / Τσεχία / Δανία / Γερμανία / Εσθονία / Ιρλανδία / Ελλάδα / Ισπανία / Γαλλία / Κροατία / Ιταλία / Κύπρος / Λετονία / Λιθουανία / Λουξεμβούργο / Ουγγαρία / Μάλτα / Κάτω Χώρες / Αυστρία / Πολωνία / Πορτογαλία / Ρουμανία / Σλοβενία / Σλοβακία / Φινλανδία / Σουηδία

Από την 1η Φεβρουαρίου 2020, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι πλέον μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την αποχώρησή του, το Ηνωμένο Βασίλειο εισήλθε σε μεταβατική περίοδο η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Κατά την περίοδο αυτή, το δίκαιο της ΕΕ θα εξακολουθήσει να εφαρμόζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ηνωμένο Βασίλειο

Βουλγαρία

Υπουργείο Γεωργίας, Τροφίμων και Δασοκομίας

21 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2019
Bulgaria: national strategy for sustainable operational programmes
Bulgarian
(1.24 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
21 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2019
Bulgaria: national framework for environmental actions
English
(738.29 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση

Τσεχία

Υπουργείο Γεωργίας

11 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2023
Czechia: national strategy for sustainable operational programmes
Czech
(721.72 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
21 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2019
Czech republic: national framework for environmental actions
English
(1.39 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση

Δανία

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Τροφίμων της Δανίας

21 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2019
Denmark: national strategy for sustainable operational programmes
Danish
(597.94 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
21 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2019
Denmark: national framework for environmental actions
English
(491.75 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση

Γερμανία

Ομοσπονδιακό Υπουργείο Τροφίμων και Γεωργίας

21 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2019
Germany: national strategy for sustainable operational programmes
German
(1.43 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
21 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2019
Germany: national framework for environmental actions
English
(287.56 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση

Εσθονία

Υπουργείο Αγροτικών Θεμάτων

Ιρλανδία

Υπουργείο Γεωργίας, Τροφίμων και Θαλάσσιου Περιβάλλοντος

2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2022
Ireland: extension to national strategy for sustainable operational programmes
English
(202.93 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
21 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2019
Ireland: national strategy for sustainable operational programmes
English
(6.79 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
21 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2019
Ireland: national framework for environmental actions
English
(6.79 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση

Ελλάδα

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

21 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2019
Greece: national strategy for sustainable operational programmes
ελληνικά
(647.58 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
21 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2019
Greece: national framework for environmental actions
English
(133.71 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση

Ισπανία

Υπουργείο Γεωργίας, Αλιείας και Τροφίμων

21 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2019
Spain: national strategy for sustainable operational programmes
Spanish
(1.68 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
21 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2019
Spain: national framework for environmental actions
Spanish
(885.72 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση

Γαλλία

Υπουργείο Γεωργίας και Τροφίμων

21 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2019
France: national strategy for sustainable operational programmes
French
(836.28 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
21 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2019
France: national framework for environmental actions
French
(469.09 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση

Κροατία

Υπουργείο Γεωργίας

2 ΙΟΥΛΊΟΥ 2020
Croatia: national strategy for sustainable operational programmes
English
(1.7 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
21 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2019
Croatia: national framework for environmental actions
English
(842.29 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση

Ιταλία

Υπουργείο Γεωργίας, Τροφίμων και Δασοκομίας

21 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2019
Italy: national strategy for sustainable operational programmes
Italian
(3.01 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
21 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2019
Italy: national framework for environmental actions
Italian
(1.42 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση

Κύπρος

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

21 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2019
Cyprus: national strategy for sustainable operational programmes
ελληνικά
(621.41 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
21 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2019
Cyprus: national framework for environmental actions
ελληνικά
(959.85 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση

Λετονία

Υπουργείο Γεωργίας

2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2022
Latvia: extension to national strategy for sustainable operational programmes
English
(197.19 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2022
Latvia: national strategy for sustainable operational programmes
Latvian
(1.24 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
21 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2019
Latvia: national framework for environmental actions
English
(421.38 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση

Λιθουανία

Υπουργείο Γεωργίας

21 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2019
Lithuania: national framework for environmental actions
English
(278.32 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση

Λουξεμβούργο

Υπουργείο Γεωργίας, Αμπελοκαλλιέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης

Ουγγαρία

Υπουργείο Γεωργίας

21 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2019
Hungary: national strategy for sustainable operational programmes
Hungarian
(386.01 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
21 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2019
Hungary: national framework for environmental actions
English
(567.66 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση

Μάλτα

Υπουργείο Γεωργίας, Αλιείας και Δικαιωμάτων των Ζώων

21 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2019
Malta: national strategy for sustainable operational programmes
English
(223.47 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
21 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2019
Malta: national framework for environmental actions
English
(142.41 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση

Κάτω Χώρες

Υπουργείο Γεωργίας, Φύσης και Ποιότητας των Τροφίμων

21 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2019
Netherlands: national strategy for sustainable operational programmes
Dutch
(2.52 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
21 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2019
Netherlands: national framework for environmental actions
English
(1009.55 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση

Αυστρία

Ομοσπονδιακό Υπουργείο Γεωργίας, Περιφερειών και Τουρισμού

11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2023
Austria: extension to national strategy for sustainable operational programmes
German
(215.54 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
21 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2019
Austria: national strategy for sustainable operational programmes
German
(14.59 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
21 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2019
Austria: national framework for environmental actions
English
(387.72 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση

Πολωνία

Υπουργείο Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης

14 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2022
Poland: national strategy for sustainable operational programmes
Polish
(5.02 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
21 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2019
Poland: national framework for environmental actions
English
(424.74 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση

Πορτογαλία

Υπουργείο Γεωργίας, Δασοκομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης

14 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2022
Poland: extension to national strategy for sustainable operational programmes
Polish
(142.31 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
21 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2019
Portugal: national strategy for sustainable operational programmes
Portuguese
(2.58 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
21 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2019
Portugal: national framework for environmental actions
English
(851 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση

Ρουμανία

Υπουργείο Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης

21 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2019
Romania: national strategy for sustainable operational programmes
Romanian
(628.03 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
21 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2019
Romania: national framework for environmental actions
Romanian
(1.97 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση

Σλοβενία

Υπουργείο Γεωργίας, Δασοκομίας και Τροφίμων

21 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2019
Slovenia: national framework for environmental actions
English
(180.85 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση

Σλοβακία

Υπουργείο Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης

21 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2019
Slovakia: national strategy for sustainable operational programmes
Slovak
(20.03 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
21 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2019
Slovakia: national framework for environmental actions
English
(385.93 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση

Φινλανδία

Υπουργείο Γεωργίας και Δασοκομίας

21 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2019
Finland: national strategy for sustainable operational programmes
Finnish
(366.61 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
21 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2019
Finland: national framework for environmental actions
English
(174.79 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση

Σουηδία

Υπουργείο Επιχειρήσεων και Καινοτομίας

21 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2019
Sweden: national strategy for sustainable operational programmes
English
(557.49 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
21 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2019
Sweden: national framework for environmental actions
English
(170.92 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση

Ηνωμένο Βασίλειο

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Αγροτικών Υποθέσεων

21 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2019
United Kingdom: national strategy for sustainable operational programmes
English
(820.17 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
21 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2019
United Kingdom: national framework for environmental actions
English
(386.97 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση