Skip to main content
Agriculture and rural development

Kaupan ja kansainvälisen talouspolitiikan analysointi

Tietoa kerätyistä tilastoista, kauppa- ja politiikka-analyyseista, maatalouselintarvikkeiden seurantaraporteista ja tutkimuksista, joita on käytetty yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteiden saavuttamisen varmistamiseksi.

Yleistä

Kansainvälinen ulottuvuus on olennainen osa yhteistä maatalouspolitiikkaa (YMP), sillä terveen tasapainon säilyttäminen tuonnin ja viennin välillä on keskeisessä asemassa sisämarkkinoiden vakauden turvaamisessa.

Euroopan komissio kerää tilastoja ja laatii analyyseja maatalouskaupasta ja kansainvälisen maatalouselintarvikepolitiikan muutoksista varmistaakseen, että yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteet saavutetaan.

Uusimmat tiedot julkaistaan kuukausittain Monitoring EU agri-food trade ‑raportissa. Perusteellisempi selvitys EU:n maatalouselintarvikkeiden kauppavirtojen muutoksista viimeisimmän vuoden aikana esitetään vuosittain ilmestyvässä Monitoring agri-food policy -raportissa.

Molemmissa julkaisuissa tarkastellaan maatalouselintarvikkeiden kaupan suuntauksia tai kehityssuuntia suhteessa tärkeimpiin toimijoihin ja tuotteisiin. Näitä julkaisuja täydennetään tietokoosteilla, joiden tarkoituksena on kuvata yksityiskohtaisesti EU:n kauppasuhteita maatalouselintarvikealalla ja havainnollistaa kansainvälisillä maatalouselintarvikemarkkinoilla tapahtuneita merkittäviä muutoksia.

Euroopan komissio ja sen kumppanit laativat myös monia tutkimuksia ja analyyseja kauppapolitiikan vaikutuksesta maatalouteen.

Tilastot ja analyysit osoittavat, että EU tarjoaa monenlaisia kilpailukykyisiä tuotteita maatalouden arvoketjun kaikilla tasoilla ja että sillä on keskeinen rooli kansainvälisessä maatalouskaupassa.

Monitoring EU agri-food trade – EU:n maatalouselintarvikkeiden kaupan seuranta

Monitoring EU agri-food trade -raportissa esitetään uusimmat tiedot EU:n maatalouselintarvikkeiden kaupasta. Sarjassa esitellään uusimmat kauppasuhteita ja tuoteluokkia koskevat tilastot ja kuvataan merkittävät muutokset ja uudet kehityssuunnat.

Monitoring EU agri-food trade: latest edition
English
(1.2 MB - PDF)
Lataa

Sarjan aiemmat julkaisut

Monitoring agri-trade policy – maatalouskauppapolitiikan seuranta

Monitoring agri-trade policy (MAP) on vuosittain ilmestyvä julkaisu, jossa esitetään perinpohjainen analyysi merkittävimmistä maatalouselintarvikepolitiikkaa ja maatalouskauppaa yleisesti koskevista kysymyksistä. Sarja sisältää yksityiskohtaisen katsauksen kansainvälisestä maatalouselintarvikkeiden kauppaympäristöstä keskittyen tärkeimpiin tuotteisiin ja kumppaneihin.

Monitoring agri-trade policy: agri-food trade in 2020
English
(2.6 MB - PDF)
Lataa

Vuonna 2020 covid-19-pandemia aiheutti yhden kaikkien aikojen suurimmista maailmanlaajuisen taloudellisen toiminnan ja maailmankaupan taantumista. EU:n talous supistui kuusi prosenttia. Vienti väheni yhdeksän prosenttia ja tuonti 12 prosenttia. Tästä huolimatta EU:n maatalouselintarvikkeiden kauppa kasvoi 306 miljardiin euroon. Maatalouselintarvikkeiden tuonti kasvoi 0,5 prosenttia ja vienti 1,4 prosenttia, mikä vahvisti EU:n asemaa maailman johtavana maatalousalintarvikkeiden kansainvälisen kaupan toimijana.

Monitoring agri-trade policy – 2021: EU poultry exports to West Africa
English
(1000.2 KB - PDF)
Lataa

Länsi-Afrikan alue kehittyy nopeasti, ja sen väestö kasvaa. Perustarpeista huolehtiminen tasapainoisen ruokavalion varmistamiseksi on edelleen edellytys alueen kasvulle, vauraudelle ja vakaudelle. Katsauksessa esitetään tietoja ja lukuja EU:n siipikarjaviennistä Länsi-Afrikkaan ja tarkastellaan alan kehitystä tältä osin.

Aiemmat julkaisut

Uutiskirje

Tilaa sähköposti-ilmoitus uusimmista päivityksistä.

Pysy ajan tasalla

Kauppatilastot

Euroopan komissio laatii maa- ja alueperusteisia tietokoosteita, joissa esitetään kattava katsaus EU:n maatalouselintarvikkeiden kaupasta eri puolilla maailmaa.

Tietokoosteilla luodaan kuva EU:n maatalouselintarvikealan kauppasuhteista asianomaisten maiden ja alueiden kanssa. Niissä keskitytään tärkeimpiin maatalouden ja kaupan indikaattoreihin, esitetään viennin ja tuonnin tase ja eritellään kauppa tuoteryhmittäin.

Tutkimukset

Euroopan komissio ja sen kumppanit tekevät säännöllisesti tutkimuksia kansainvälisten kauppasopimusten vaikutuksesta maatalouteen. Komissio tekee kustakin kauppasopimuksesta ennen neuvottelujen aloittamista vaikutustenarvioinnit ja neuvottelujen aikana kestävään kehitykseen liittyvien vaikutusten arviointeja. Lisäksi komissio tekee kumulatiivisten vaikutusten tutkimuksia. Niissä analysoidaan allekirjoitus- tai neuvotteluvaiheessa olevien eri sopimusten yhteisvaikutuksia.