Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Agriculture and rural development

Анализ на търговската и международната политика

Информация относно събраните статистически данни, анализи на търговията и политиките, доклади и проучвания за мониторинг на хранително-вкусовата промишленост и проучвания, използвани за гарантиране на постигането на целите на ОСП.

Преглед

Международното измерение е неделима част от общата селскостопанска политика (ОСП), тъй като поддържането на подходящ баланс между вноса и износа е от ключово значение за запазването на стабилността на вътрешния пазар.

За да гарантира постигането на целите на ОСП, Европейската комисия събира статистически данни и изготвя анализи за развитието на търговията със селскостопански продукти и международната политика в областта на хранително-вкусовата промишленост.

Най-актуалната информация се публикува всеки месец в „Мониторинг на търговията със селскостопански хранителни продукти на ЕС“, а в годишния доклад „Мониторинг на политиката в областта на търговията със селскостопански продукти“ се прави по-задълбочен преглед на промените в търговските потоци на ЕС в областта на хранително-вкусовата промишленост.

И в двете публикации се разглеждат тенденциите и промените в търговията с продукти на хранително-вкусовата промишленост спрямо основните участници и продукти. Тези публикации се допълват от информационни документи, съставени така, че да предоставят подробна картина на търговските отношения на ЕС в областта на хранително-вкусовата промишленост и да показват значимите промени на международния пазар на селскостопански хранителни продукти.

Европейската комисия и нейните партньори също така изготвят различни проучвания и аналитични документи относно търговските политики, засягащи селското стопанство.

Като цяло наборът от статистически данни и анализи показва, че ЕС предлага разнообразни конкурентни продукти на всички равнища на веригата за създаване на стойност в селското стопанство и играе централна роля в международната търговия със селскостопански продукти.

Мониторинг на търговията със селскостопански хранителни продукти на ЕС

В „Мониторинг на търговията със селскостопански хранителни продукти на ЕС“ се предоставя най-актуалната информация за търговията на Съюза със селскостопански хранителни продукти. В поредицата се посочват най-новите статистически данни, свързани с търговските взаимоотношения и категориите продукти, като се отбелязват значимите промени и новите тенденции.

Monitoring EU agri-food trade: latest edition
English
(932.05 KB - PDF)
Изтегляне

Предишни издания от поредицата

Информационен бюлетин Monitoring Agri-trade Policy

Информационният бюлетин Monitoring Agri-trade Policy е ежегодна публикация, в която се прави задълбочен анализ на най-важните въпроси във връзка с политиката в областта на хранително-вкусовата промишленост и търговията със селскостопански продукти като цяло. Поредицата включва подробен преглед на международните условия за търговия с продукти на хранително-вкусовата промишленост, като се обръща особено внимание на ключови продукти и партньори.

Monitoring agri-trade policy: agri-food trade in 2020
English
(2.6 MB - PDF)
Изтегляне

През 2020 г. пандемията от COVID-19 доведе до една от най-големите досега рецесии в глобалната икономическа активност и световната търговия. Икономиката на ЕС се сви с 6 %, като износът спадна с 9%, а вносът — с 12 %. Въпреки това търговията на ЕС с продукти на хранително-вкусовата промишленост нарасна до 306 млрд. евро. Вносът и износът на продукти на хранително-вкусовата промишленост нараснаха съответно с 0,5 и 1,4 %, което допринесе за затвърждаване на позицията на ЕС на световен лидер в търговията с тези продукти.

Monitoring agri-trade policy – 2021: EU poultry exports to West Africa
English
(1000.2 KB - PDF)
Изтегляне

Регионът на Западна Африка бързо се развива, като населението се увеличава. Осигуряването на основни продукти за осигуряване на балансиран режим на хранене продължава да бъде предпоставка за по-нататъшен растеж, просперитет и стабилност в региона. В тази справка са представени факти и данни за износа на домашни птици от ЕС за Западна Африка и са отразени основните тенденции в сектора в тази област.

Предишни издания

Бюлетин

Абонирайте се за известията по електронна поща, за да получавате най-актуална информация.

Бъдете информирани

Статистика за търговията

Европейската комисия изготвя редица информационни документи по страни и региони, за да предоставя изчерпателен обзор на търговията със селскостопански хранителни продукти на ЕС с останалата част от света.

В информационните документи се представят търговските отношения на ЕС в областта на продуктите на хранително-вкусовата промишленост със съответните държави и региони, като се обръща особено внимание на ключови селскостопански и търговски показатели, очертава се балансът на износа и вноса и се предоставят разбивки на търговията по категории продукти.

Проучвания

Европейската комисия и нейните партньори редовно извършват проучвания, за да оценяват въздействието на международните търговски споразумения върху селското стопанство. За всяко търговско споразумение Комисията извършва оценки на въздействието (преди започването на преговорите) и оценки на въздействието върху устойчивото развитие (по време на преговорите). Комисията извършва и проучвания за кумулативно въздействие, за да анализира комбинираното въздействие на различни споразумения, които са в процес на подписване или преговори.