Skip to main content
Agriculture and rural development

Handel og international politikanalyse

Oplysninger om indsamlede statistikker, handels- og politikanalyser, rapporter om overvågning af landbrugsfødevarer og undersøgelser, der anvendes for at sikre, at målene for den fælles landbrugspolitik bliver nået.

Overblik

Den internationale dimension er en fast bestanddel af den fælles landbrugspolitik, da en fornuftig balance mellem import og eksport er afgørende for at sikre stabiliteten på det indre marked.

For at opfylde målsætningerne for den fælles landbrugspolitik indsamler Kommissionen statistikker og udarbejder analyser af den internationale udvikling inden for handel med landbrugsprodukter og den internationale udvikling inden for landbrugsfødevarer.

Den mest ajourførte information offentliggøres hver måned i "Overvågning af EU's handel med landbrugsfødevarer", og i den årlige rapport om overvågning af handelspolitikken er der foretaget en mere indgående undersøgelse af, hvordan EU's samhandel med landbrugsfødevarer har ændret sig i det seneste år.

Begge publikationer ser på tendenser og udviklingen inden for handelen med landbrugsfødevarer med henvisning til de vigtigste aktører og produkter. Disse publikationer suppleres af faktablade, der giver et detaljeret billede af EU's handelsrelationer inden for landbrugsfødevarer og viser vigtige ændringer på det internationale landbrugsfødevaremarked.

Kommissionen og dens partnere fremlægger også forskellige undersøgelser og analyser af handelspolitikker, der påvirker landbruget.

Overordnet set viser rækken af statistikker og analyser, at EU tilbyder en bred vifte af konkurrencedygtige produkter på alle niveauer i landbrugets værdikæde og spiller en central rolle i den internationale handel med landbrugsprodukter.

Overvågning af handelen med landbrugsfødevarer

"Overvågning af EU's handel med landbrugsfødevarer" giver de mest aktuelle oplysninger om emnet. Serien fremhæver de seneste statistikker vedrørende handelsrelationer og produktkategorier, der peger i retning af særlige udviklinger og nye tendenser.

Monitoring EU agri-food trade: latest edition
English
(932.05 KB - PDF)
Download

Tidligere udgaver i serien

Overvågning af politikken for handel med landbrugsprodukter

"Monitoring agri-trade policy" – også kaldet MAP – er en årlig publikation, der indeholder en grundig analyse af de store spørgsmål i forbindelse med landbrugspolitik og handel med landbrugsprodukter generelt. Serien indeholder en detaljeret oversigt over den internationale handel med landbrugsfødevarer med fokus på vigtige produkter og partnere.

Monitoring agri-trade policy: agri-food trade in 2020
English
(2.6 MB - PDF)
Download

I 2020 forårsagede covid-19-pandemien en af de største afmatninger nogensinde i den globale økonomiske aktivitet og verdenshandelen. EU's økonomi faldt med 6 %, eksporten faldt med 9 % og importen med 12 %. På trods af dette steg EU's handel med landbrugsfødevarer til 306 mia. euro. Importen og eksporten af landbrugsfødevarer steg med henholdsvis 0,5 % og 1,4 %, hvilket styrkede EU's position som global leder inden for international handel med landbrugsfødevarer.

Monitoring agri-trade policy – 2021: EU poultry exports to West Africa
English
(1000.2 KB - PDF)
Download

Den vestafrikanske region er i hastig udvikling, og befolkningen vokser hurtigt. For at regionen kan opnå vækst, velstand og stabilitet er det en forudsætning, at de basale behov er dækket, så folk kan få en sund og varieret kost. Denne oversigt indeholder fakta og tal om EU's fjerkræeksport til Vestafrika og beskriver den vigtigste udvikling i fjerkræsektoren i dette område.

Tidligere udgaver

Nyhedsbrev

Abonner på nyhedsbrevet for at få de seneste opdateringer

Hold dig informeret

Handelsstatistikker

Europa-Kommissionen udarbejder en række faktablade om lande og regioner for at give et samlet overblik over EU's handel med landbrugsfødevarer i hele verden.

Faktabladene giver et billede af EU's handelsforbindelser med de forskellige lande og regioner ved at fokusere på centrale landbrugs- og handelsindikatorer, beskrive eksportens balance og importen og opdele handelen efter produktkategorier.

Undersøgelser

Kommissionen og dens partnere gennemfører regelmæssigt undersøgelser for at vurdere konsekvenserne for landbruget af de internationale handelsaftaler. For hver enkelt handelsaftale foretager Kommissionen konsekvensanalyser, inden der indledes forhandlinger, samt bæredygtighedsvurderinger i løbet af forhandlingerne. Kommissionen foretager også kumulative konsekvensanalyser for at vurdere den kombinerede virkning af de forskellige aftaler, der er ved at blive underskrevet eller forhandlet.