Skip to main content
Agriculture and rural development

Analyse van het internationaal en handelsbeleid

Informatie over statistieken, analyses, verslagen en studies over handel en beleid met het oog op de doelstellingen van het GLB.

Overzicht

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de EU staat of valt met de internationale dimensie. Een gezonde balans tussen import en export is onmisbaar voor de stabiliteit van de interne markt.

Om de doelstellingen van het GLB te halen, verzamelt de Europese Commissie statistieken en analyseert zij de handel in landbouwproducten en het internationale agrovoedingsbeleid.

De meest recente informatie verschijnt maandelijks in “Monitoring EU Agri-Food Trade”, elk jaar aangevuld met een diepgaandere analyse van de handelsstromen over het voorbije jaar in “Monitoring agri-trade policy”.

In beide publicaties komen de belangrijkste trends, ontwikkelingen, spelers en producten aan bod. Ze worden aangevuld met factsheets om een gedetailleerd beeld te geven van de handelsbetrekkingen in de EU en belangrijke ontwikkelingen op de internationale markt.

De Europese Commissie en haar partners produceren ook allerlei studies en analyses over de aspecten van het handelsbeleid die gevolgen hebben voor de landbouw.

Al bij al maken de statistieken en analyses duidelijk dat de EU op alle niveaus van de landbouwwaardeketen een zeer divers gamma van concurrerende producten aanbiedt en een centrale rol speelt in de internationale handel in landbouwproducten.

Monitoring EU agri-food trade

“Monitoring EU agri-food trade” is de publicatie met de meest actuele informatie over de Europese handel in agrovoedingsmiddelen. De reeks bevat de recentste statistieken over handelsbetrekkingen en productcategorieën en wijst op de belangrijkste ontwikkelingen en nieuwe trends.

21 DECEMBER 2022
Monitoring EU agri-food trade: latest edition
English
(1.5 MB - PDF)
Downloaden

Eerdere edities in deze reeks

Monitoring agri-trade policy

Monitoring agri-trade policy (MAP) verschijnt jaarlijks en bevat een grondige analyse van het agrovoedingsbeleid en de landbouwhandel in het algemeen. De reeks geeft een gedetailleerd overzicht van het internationale handelsklimaat, met bijzondere aandacht voor de centrale producten en spelers.

8 SEPTEMBER 2021
Monitoring agri-trade policy: agri-food trade in 2020
English
(2.6 MB - PDF)
Downloaden

In 2020 veroorzaakte de coronapandemie een van de grootste recessies ooit in de mondiale economische bedrijvigheid en handel. De EU-economie kromp met 6%. De uitvoer daalde met 9% en de invoer met 12%. De EU-handel in agrovoedingsmiddelen nam echter toe tot 306 miljard euro. De invoer en uitvoer van agrovoedingsmiddelen stegen met respectievelijk 0,5% en 1,4%, waarmee de positie van de EU als grootste speler in de internationale handel in agrovoedingsmiddelen werd versterkt.

28 JUNI 2021
Monitoring agri-trade policy – 2021: EU poultry exports to West Africa
English
(1000.2 KB - PDF)
Downloaden

De West-Afrikaanse regio ontwikkelt zich in hoog tempo en de bevolking groeit eveneens snel. Het bieden van basisbenodigdheden voor een evenwichtig voedingspatroon blijft een voorwaarde voor verdere groei, welvaart en stabiliteit in de regio. Deze nota bevat feiten en cijfers over de uitvoer van pluimvee uit de EU naar West-Afrika en geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op dit gebied.

Eerdere edities

Nieuwsbrief

Abonneer u op de nieuwsbrief voor de laatste updates.

Blijf op de hoogte

Handelsstatistieken

De Europese Commissie produceert een reeks factsheets over landen en regio’s die een compleet beeld geven van de wereldwijde EU-handel in agrovoedingsmiddelen.

De factsheets beschrijven de handelsbetrekkingen van de EU met de betrokken landen en regio’s aan de hand van de belangrijkste indicatoren voor landbouw en handel, de handelsbalans en details per productcategorie.

Studies

De Europese Commissie en haar partners maken regelmatig studies van de impact van internationale handelsovereenkomsten op de landbouw. Vóór de start van de onderhandelingen over een handelsovereenkomst verricht de Commissie een effectbeoordeling en tijdens de uitvoering ervan een duurzaamheidseffectbeoordeling. De Commissie voert ook cumulatieve effectbeoordelingen uit om na te gaan wat het gecombineerde effect is van de verschillende overeenkomsten die in de ondertekenings- of onderhandelingsfase verkeren.