Skip to main content
Agriculture and rural development

Analize ale comerțului agricol. Dimensiunea internațională a politicii agricole

Informații privind statisticile colectate, analize privind comerțul și politicile, rapoarte de monitorizare în sectorul agroalimentar și studii utilizate pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor PAC

Prezentare generală

Dimensiunea internațională face parte din politica agricolă comună (PAC), întrucât menținerea unui bun echilibru între importuri și exporturi este esențială pentru garantarea stabilității pieței interne.

Pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor PAC, Comisia Europeană colectează statistici și face analize privind comerțul agricol și evoluțiile politicii agroalimentare internaționale.

Cele mai recente informații sunt publicate lunar în secțiunea privind monitorizarea comerțului cu produse agroalimentare din UE. În raportul anual referitor la monitorizarea politicii privind produsele agroalimentare se face o analiză mai aprofundată a modului în care fluxurile comerciale agroalimentare din UE s-au modificat în ultimul an.

Aceste publicații analizează tendințele și evoluțiile comerțului cu produse agroalimentare în ceea ce privește principalii actori și produse. Ambele surse sunt însoțite de fișe informative, compilate pentru a prezenta o imagine detaliată a relațiilor comerciale agroalimentare ale UE și pentru a ilustra evoluțiile semnificative de pe piața agroalimentară internațională.

Comisia Europeană și partenerii săi elaborează, de asemenea, diverse studii și documente analitice privind politicile comerciale care au impact asupra sectorului agricol.

În general, statisticile și analizele demonstrează că UE oferă o gamă diversă de produse competitive la toate nivelurile lanțului valoric agricol și joacă un rol central în comerțul internațional cu produse agricole.

Monitorizarea comerțului UE cu produse agroalimentare

În această secțiune sunt furnizate cele mai recente informații privind comerțul cu produse agroalimentare din UE. Sunt disponibile cele mai recente statistici referitoare la relațiile comerciale și categoriile de produse, evoluțiile semnificative și tendințele emergente.

Monitoring EU agri-food trade: latest edition
English
(1.07 MB - PDF)
Descărcați

Edițiile precedente

Agricultura și comerțul

„Monitoring agri-trade policy (MAP)” este o publicație anuală care oferă o analiză aprofundată a aspectelor dominante privind politica agroalimentară și comerțul agricol în general. Seria conține o prezentare detaliată a mediului comercial agroalimentar internațional, cu accent pe principalele produse și partenerii majori.

Monitoring agri-trade policy: agri-food trade in 2020
English
(2.6 MB - PDF)
Descărcați

În 2020, pandemia de COVID-19 a provocat una dintre cele mai mari recesiuni din istoria activităților economice și a comerțului mondial. Economia UE s-a contractat cu 6 %, exporturile scăzând cu 9 %, iar importurile cu 12 %. Cu toate acestea, comerțul agroalimentar al UE a crescut la 306 miliarde EUR. Importurile și exporturile de produse agroalimentare au crescut cu 0,5 % și respectiv 1,4 %, consolidând poziția UE de lider mondial în comerțul internațional cu produse agroalimentare.

Monitoring agri-trade policy – 2021: EU poultry exports to West Africa
English
(1000.2 KB - PDF)
Descărcați

Regiunea Africii de Vest se dezvoltă rapid și are o populație în plină expansiune. Acoperirea nevoilor de bază pentru a asigura o alimentație echilibrată rămâne o condiție esențială pentru creșterea economică, prosperitatea și stabilitatea din regiune. Această sinteză oferă date și cifre privind exporturile de carne de pasăre din UE către Africa de Vest și reflectă principalele evoluții ale sectorului în această regiune.

Edițiile precedente

Buletin informativ

Abonați-vă la notificările prin e-mail pentru a urmări actualitatea din domeniu.

Informați-vă

Statistici privind comerțul

Comisia Europeană elaborează o serie de fișe informative pe țări și regiuni pentru a oferi o imagine de ansamblu asupra comerțului cu produse agroalimentare din UE la nivel mondial.

Aceste fișe informative ilustrează relațiile comerciale ale UE în sectorul agroalimentar cu țările și regiunile respective, concentrându-se asupra principalilor indicatori agricoli și comerciali, evidențiind echilibrul exporturi-importuri și furnizând o prezentare defalcată a comerțului pe categorii de produse.

Studii

Comisia Europeană și partenerii săi realizează periodic studii pentru a evalua impactul acordurilor comerciale internaționale asupra agriculturii. Pentru fiecare acord comercial, Comisia efectuează evaluări ale impactului înainte de lansarea negocierilor și evaluări ale impactului asupra dezvoltării durabile în cursul desfășurării acestora. De asemenea, Comisia realizează studii privind impactul cumulativ pentru a analiza efectul combinat al diferitelor acorduri care sunt în curs de semnare sau de negociere.