Skip to main content
Agriculture and rural development

Kaubandus ja rahvusvahelise poliitika analüüs

Teave kogutud statistika, kaubandus- ja poliitikaanalüüside, põllumajandusliku toidutööstuse seirearuannete ja ÜPP eesmärkide saavutamise tagamiseks kasutatud uuringute kohta.

Ülevaade

Rahvusvaheline mõõde on ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) lahutamatu osa, kuna impordi ja ekspordi soodsa tasakaalu säilitamine on siseturu stabiilsuse tagamise võti.

ÜPP eesmärkide saavutamise tagamiseks kogub Euroopa Komisjon statistikat ja koostab analüüse põllumajandustoodetega kauplemise ja rahvusvahelise põllumajanduslike toiduainete poliitika arengu kohta.

Kõige ajakohasem teave avaldatakse igakuiselt dokumendis „ELi põllumajanduslike toiduainetega kauplemise järelevalve“, samas kui põhjalikum analüüs selle kohta, kuidas ELi põllumajanduslike toiduainete kaubavood on viimase aasta jooksul muutunud, on esitatud iga-aastases aruandes „Monitoring agri-trade policy“ („Põllumajanduslike toodetega kauplemise poliitika järelevalve“).

Mõlemas väljaandes uuritakse põllumajanduslike toiduainete kaubanduse suundumusi ja arengut, võttes arvesse peamisi osalejaid ja tooteid. Neid väljaandeid täiendavad teabelehed, mis on koostatud üksikasjaliku ülevaate andmiseks ELi põllumajanduslike toiduainetega kauplemise suhetest ning selleks, et illustreerida olulisi arenguid rahvusvahelisel põllumajanduslike toiduainete turul.

Euroopa Komisjon ja tema partnerid koostavad ka mitmesuguseid uuringuid ja analüütilisi dokumente põllumajandust mõjutava kaubanduspoliitika kohta.

Üldiselt näitavad erinevad statistilised andmed ja analüüsid, et EL pakub erinevaid konkurentsivõimelisi tooteid põllumajanduse väärtusahela kõigil tasanditel ja mängib rahvusvahelises põllumajanduskaubanduses keskset rolli.

ELi põllumajanduslike toiduainetega kauplemise järelevalve

„ELi põllumajanduslike toiduainetega kauplemise järelevalve“ annab kõige ajakohasemat teavet ELi põllumajanduslike toiduainetega kauplemise kohta. Sarjas esitatakse uusimaid statistilisi andmeid kaubandussuhete ja tootekategooriate kohta, tuues välja märkimisväärsed arengud ja esilekerkivad suundumused.

Monitoring EU agri-food trade: latest edition
English
(1.2 MB - PDF)
Laadige alla

Seeria varasemad väljaanded

Aruanne „Monitoring agri-trade policy“

Selles iga-aastases väljaandes analüüsitakse põhjalikult põllumajanduslike toiduainete poliitika põhiküsimusi ning põllumajanduskaubandust üldiselt. Seeria sisaldab üksikasjalikku ülevaadet rahvusvahelisest põllumajanduslike toiduainetega kauplemise keskkonnast, keskendudes peamistele toodetele ja partneritele.

Monitoring agri-trade policy: agri-food trade in 2020
English
(2.6 MB - PDF)
Laadige alla

COVID-19 pandeemia põhjustas 2020. aastal suurima languse ülemaailmses majanduses ja maailmakaubanduses. ELi majandus vähenes 6 %, eksport vähenes 9 % ja import 12 %. Sellest hoolimata kasvas ELi põllumajanduslike toiduainete kaubandus 306 miljardi euroni. Põllumajanduslike toiduainete import ja eksport kasvasid vastavalt 0,5 % ja 1,4 %, mis tugevdab ELi positsiooni ülemaailmse liidrina rahvusvahelises põllumajanduslike toiduainete kaubanduses.

Monitoring agri-trade policy – 2021: EU poultry exports to West Africa
English
(1000.2 KB - PDF)
Laadige alla

Lääne-Aafrika piirkond areneb ja sealne elanikkond kasvab kiiresti. Tasakaalustatud toitumise tagamiseks vajalike põhivajaduste rahuldamine jääb piirkonna edasise kasvu, jõukuse ja stabiilsuse eeltingimuseks. Käesolevas ülevaates esitatakse faktid ja arvud ELi kodulinnuliha ekspordi kohta Lääne-Aafrikasse ning kajastatakse sektori peamisi arengusuundi selles valdkonnas.

Eelmised väljaanded

Uudiskiri

Tellige e-posti teade, et olla kursis viimaste uuendustega.

Hoidke end kursis

Kaubandusstatistika

Euroopa Komisjon koostab mitmeid riigi- ja piirkonnapõhiseid teabelehti, et anda põhjalik ülevaade ELi põllumajanduslike toiduainetega kauplemisest kogu maailmas.

Teabelehed annavad ülevaate ELi põllumajanduslike toiduainete kaubandussuhetest vastavate riikide ja piirkondadega, keskendudes peamistele põllumajanduslikele ja kaubandusnäitajatele, kirjeldades ekspordi ja impordi tasakaalu ning esitades kaubanduse jaotuse tootekategooriate kaupa.

Uuringud

Euroopa Komisjon ja tema partnerid viivad korrapäraselt läbi uuringuid, et hinnata rahvusvaheliste kaubanduslepingute mõju põllumajandusele. Iga kaubanduslepingu puhul koostab komisjon enne läbirääkimiste alustamist mõjuhinnangu, samuti hindab ta läbirääkimiste jooksul lepingut kestlikkuse aspektist. Komisjon korraldab ka kumulatiivseid mõju-uuringuid, et analüüsida allkirjastamisel või läbirääkimisel olevate eri lepingute kombineeritud mõju.