Skip to main content
Logotip Europske komisije
Agriculture and rural development

Analiza trgovine i međunarodne politike

Informacije o prikupljenim statističkim podacima, trgovinske analize i analize politika, izvješća i studije o praćenju koji se koriste za ostvarivanje ciljeva ZPP-a

Pregled

Međunarodna dimenzija sastavni je dio zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) jer je održavanje zdrave bilance uvoza i izvoza presudno za očuvanje stabilnosti unutarnjeg tržišta.

Kako bi se zajamčilo ostvarenje ciljeva ZPP-a Europska komisija prikuplja statistike i izrađuje analize u području trgovine poljoprivrednim proizvodima i razvoja poljoprivredno-prehrambenih politika na međunarodnoj razini.

Najnovije informacije objavljuju se jednom mjesečno u biltenu „Praćenje trgovine poljoprivredno-prehrambenim proizvodima u EU-u”, dok se temeljita analiza promjena trgovinskih tokova tijekom godine objavljuje jednom godišnje u izvješću „Praćenje politike u području trgovine poljoprivrednim proizvodima”.

U tim se publikacijama analiziraju trendovi i promjene u trgovini poljoprivredno-prehrambenim proizvodima te navode glavni sudionici i proizvodi. Uz njih se objavljuju i informativni članci u kojima se prikazuje detaljna slika trgovinskih odnosa EU-a u poljoprivredno-prehrambenom sektoru i navode najvažnija kretanja na međunarodnom tržištu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.

Europska komisija i njezini partneri izrađuju studije i analize o trgovinskim politikama koje utječu na poljoprivredu.

Sve navedene statistike i analize pokazuju da EU nudi raznovrsne konkurentne proizvode na svim razinama poljoprivrednog vrijednosnog lanca i ima središnju ulogu u međunarodnoj trgovini poljoprivredno-prehrambenim proizvodima.

Praćenje trgovine poljoprivredno-prehrambenim proizvodima u EU-u

Bilten „Praćenje trgovine poljoprivredno-prehrambenim proizvodima u EU-u” donosi najnovije informacije iz tog područja. U biltenu se ističu najnoviji statistički podaci o trgovinskim odnosima i kategorijama proizvoda, donose bitne novosti i trendovi.

Monitoring EU agri-food trade: latest edition
English
(1.2 MB - PDF)
Preuzimanje

Prethodna izdanja biltena

Praćenje poljoprivredne i trgovinske politike

Praćenje poljoprivredne i trgovinske politike godišnja je publikacija u kojoj se iznosi dubinska analiza glavnih pitanja povezanih s poljoprivrednom i trgovinskom politikom te općenito s trgovinom poljoprivrednim proizvodima. Publikacija sadržava detaljni pregled međunarodnog stanja u području trgovine poljoprivredno-prehrambenim proizvodima, s naglaskom na glavne proizvode i partnere.

Monitoring agri-trade policy: agri-food trade in 2020
English
(2.6 MB - PDF)
Preuzimanje

Pandemija bolesti COVID-19 prouzročila je 2020. jednu od najvećih recesija u globalnoj gospodarskoj aktivnosti i svjetskoj trgovini. Gospodarstvo EU-a smanjilo se za 6 %, izvoz za 9 %, a uvoz za 12 %. Unatoč tome, trgovina poljoprivredno-prehrambenim proizvodima u EU-u povećala se te sada iznosi 306 milijardi EUR. Uvoz poljoprivredno-prehrambenih proizvoda povećao se za 0,5 %, a izvoz za 1,4 %, čime je ojačan položaj EU-a kao svjetskog predvodnika u međunarodnoj trgovini poljoprivredno-prehrambenim proizvodima.

Monitoring agri-trade policy – 2021: EU poultry exports to West Africa
English
(1000.2 KB - PDF)
Preuzimanje

Zapadnoafrička regija brzo se razvija, a broj stanovnika raste. Osiguravanje osnovnih potreba za uravnoteženom prehranom i dalje je preduvjet za daljnji rast, blagostanje i stabilnost u regiji. U ovom se sažetku iznose činjenice i brojke o izvozu peradi iz EU-a u zapadnu Afriku te ključne novosti u tom sektoru.

Prethodna izdanja

Bilten

Pretplatite se na e-bilten kako biste primali novosti.

Budite u tijeku

Statistički podaci o trgovini

Europska komisija priprema informativne članke za svaku zemlju i regiju kako bi pružila sveobuhvatan pregled trgovine poljoprivredno-prehrambenim proizvodima u EU-u u kontekstu globalne trgovine.

U informativnim člancima prikazuju se trgovinski odnosi između EU-a i drugih zemalja i regija u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, ističu se najvažniji poljoprivredni i trgovinski pokazatelji, iznosi bilanca izvoza i uvoza te navode podaci o trgovini po kategorijama proizvoda.

Studije

Europska komisija u suradnji sa svojim partnerima redovito provodi studije za procjenu učinka međunarodnih trgovinskih sporazuma na poljoprivredu. Za svaki trgovinski sporazum Komisija provodi procjenu učinka prije otvaranja pregovora te više procjena učinka na održivost tijekom pregovora. Komisija provodi i kumulativne procjene učinka radi analize kombiniranog učinka sporazumâ koji su u postupku potpisivanja ili pregovora.