Přejít na hlavní obsah
Agriculture and rural development

Ukazatele společné zemědělské politiky

Ukazatele výkonnosti

Podrobnosti a údaje o ukazatelích, které přispívají k posuzování výkonnosti SZP, jako je podpora příjmů ze zemědělské činnosti, tržní orientace a životní prostředí.

Kontextové ukazatele (2014–2019)

Informace o sociálně-ekonomických, odvětvových a environmentálních ukazatelích společné zemědělské politiky v letech 2014 až 2019.

Akce