Põhisisu juurde
Agriculture and rural development

Tulemusnäitajad

Üksikasjad ja andmed näitajate kohta, mis aitavad hinnata ÜPP tulemuslikkust, näiteks põllumajanduse sissetulekutoetus, turule orienteeritus ja keskkond.

Taustanäitajad (2014–2019)

Teave ühise põllumajanduspoliitika sotsiaalmajanduslike, sektoripõhiste ja keskkonnanäitajate kohta ajavahemikus 2014–2019.

Üritused