Glavni sadržaj
Agriculture and rural development

Strateški planovi u okviru ZPP-a

U okviru ZPP-a za razdoblje 2023.–2027. primjenjuje se pristup koji se temelji na uspješnosti i rezultatima te na deset ciljeva, koji čine okosnicu strateških planova država članica EU-a u okviru ZPP-a. Ti planovi sadržavaju kombinaciju ciljanih intervencija kojima se odgovara na specifične potrebe i ostvaruju ciljevi na razini EU-a.

Ukratko

Zajednička poljoprivredna politika (ZPP) za razdoblje 2023. 2027. stupila je na snagu 1. siječnja 2023. To je i početak provedbe 28 odobrenih strateških planova u okviru ZPP-a u 27 država članica EU-a (svaka članica EU-a ima po jedan strateški plan, osim Belgije, koja ima jedan za Flandriju i jedan za Valoniju).

U studenome 2023. Europska komisija objavila je ocjenu ostvarenja ciljeva ZPP-a strateških planova u okviru ZPP-a. Izvješće se temelji na informacijama iz tih nacionalnih strateških planova te na kvalitativnoj procjeni mogućih učinaka odluka članica EU-a. U toj preliminarnoj ocjeni sažeti su kombinirani doprinosi intervencija koje države članice EU-a planiraju za ostvarivanje specifičnih ciljeva ZPP-a i šest ciljnih vrijednosti zelenog plana na razini EU-a o:

 • pravednijim prihodima za poljoprivrednike i održavanje dinamičnosti ruralnih područja;
 • okolišu i djelovanju u području klime;
 • socijalnoj održivosti i društvenim očekivanjima kao što je dobrobit životinja.

U izvješću se navode i područja u kojima su planovi mogli biti ambiciozniji ili se mogao primijeniti prikladniji pristup.

Ocjena

23. STUDENOGA 2023.
Report from the Commission to the European Parliament and the Council: "Summary of CAP Strategic Plans for 2023-27: joint effort and collective ambition"

Studije

Ocjena Komisije temelji se na studijama koje je provelo vanjsko tijelo:

Ocjena se temelji i na Komisijinu pregledu odobrenih strateških planova u okviru ZPP-a: 

Dodatne informacije dostupne su u prezentaciji o mapiranju i analizi strateških planova u okviru ZPP-a i informativnom članku (PDF).

Strateški planovi u okviru ZPP-a po zemljama

Poveznice vode na pregled strateškog plana u okviru ZPP-a svake države članice koji je Europska komisija odobrila, sa svim dokumentima koji se odnose na službeni postupak odobravanja.

CSP overview facts and figures
Opće publikacije26. lipnja 2023.
Approved 28 CAP Strategic Plans (2023-27)

This document provides a detailed overview of the 27 EU members’ key elements and choices in their approved national plans. It also responds to requests for information to summarise what plans contain and aim to deliver.

Kontekst

Svrha strateških planova u okviru ZPP-a

Države članice EU-a provode ZPP za razdoblje 2023.–2027. na temelju strateških planova u okviru ZPP-a na nacionalnoj razini. U svakom planu kombinira se mnogo ciljanih intervencija usmjerenih na posebne potrebe određene države članice EU-a i ostvaruju se opipljivi rezultati u odnosu na ciljeve na razini EU-a, uz dopridonos ciljevima europskog zelenog plana.

Tijekom postupka odobravanja Komisija je ocijenila jesu li strateški planovi u okviru ZPP-a država članica EU-a usklađeni sa zakonodavstvom i obvezama EU-a u području klime i okoliša, među ostalim s onima utvrđenima u strategiji „od polja do stola” i strategiji za bioraznolikost, te doprinose li njihovoj provedbi.

Komisija je podupirala države članice EU-a tijekom pripreme strateških planova u okviru ZPP-a kako bi:

 • u potpunosti iskoristile ZPP za razdoblje 2023.–2027. i njegove instrumente za potporu poljoprivrednicima u tranziciji prema većoj održivosti u prehrambenim sustavima
 • svaki strateški plan u okviru ZPP-a obuhvaćao intervencijsku strategiju u kojoj se objašnjava kako će država članica koja ga je izradila upotrebljavati instrumente ZPP-a za postizanje ciljeva ZPP-a u skladu s ciljevima zelenog plana.

Povezane informacije

Analiza ciljeva politike

Kronologija

 1. 1. siječnja 2023.

  Stupanje na snagu zajedničke poljoprivredne politike za razdoblje 2023. – 2027. s početkom provedbe strateških planova u okviru ZPP-a u 27 država članica EU-a.

 2. 14. prosinca 2022.

  Odobrenjem svih 28 strateških planova (po jedan za svaku državu članicu EU-a i dva za Belgiju) Komisija je označila početak novog razdoblja zajedničke poljoprivredne politike, koja će se početi primjenjivati 1. siječnja 2023.

 3. Do 31. svibnja 2022.

  Komisija je poslala dopise s opažanjima za svih 28 nacrta strateških planova u okviru ZPP-a koje su dostavile države članice EU-a. 

 4. 31. prosinca 2022.

  Rok do kojeg 27 država članica EU-a mora dostaviti svoje strateške planove u okviru ZPP-a.

 5. Do 31. prosinca 2020.

  Komisija je svakoj državi članici EU-a poslala prilagođene preporuke koje se odnose na njezin strateški plan za zajedničku poljoprivrednu politiku.

Pravna osnova

Postupak odobravanja temeljio se na kriterijima utvrđenima u Uredbi (EU) 2021/2115 o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice EU-a u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a).

Dokumenti

23. STUDENOGA 2023.
Factsheet: CAP Strategic Plans 2023-27
19. TRAVNJA 2023.
Overview of EU countries' CAP Strategic Plans interventions
14. PROSINCA 2022.
CAP 2023-27 – 28 CAP Strategic Plans at a glance
19. SRPNJA 2022.
Proposed CAP strategic plans – key facts and figures
1. TRAVNJA 2022.
Proposed CAP strategic plans - summary overview
18. PROSINCA 2020.
Komunikacija: Preporuke Komisije državama članicama u pogledu njihova strateškog plana za ZPP
18. PROSINCA 2020.
Annex: Commission recommendations to Member States as regards their strategic plan for the CAP
17. PROSINCA 2020.
Staff working document - Analysis of links between CAP reform and green deal
7. SVIBNJA 2020.
How the CAP 2023-27 will contribute to the European Green Deal