Skip to main content
Logotip Europske komisije
Agriculture and rural development

Najudaljenije regije i mali Egejski otoci

Pružanje potpore regijama koje se suočavaju s posebnim izazovima.