Direct la conținutul principal
Agriculture and rural development

Cereri de înregistrare de noi produse cu IG

Aviz important

Solicitanților li se recomandă să excludă din cerere toate datele cu caracter personal (inclusiv nume, numere de telefon și adrese de e-mail personale). Se consideră că datele personale incluse au fost furnizate conform unui proces legal și pot fi prelucrate corespunzător în scopul gestionării unei cereri de IG, urmând a fi publicate. 

Produse agricole

Formularul de document unic pentru înregistrarea unui produs agricol ca denumire de origine protejată (DOP) și indicație geografică protejată (IGP), precum și formularul pentru caietul de sarcini al unei specialități tradiționale garantate (STG) sunt disponibile în anexele la Regulamentul (UE) nr. 668/2014.

Modificarea caietului de sarcini al produsului

Formularele de modificare a caietului de sarcini al unei DOP și al unei IGP în sectorul alimentar, precum și STG sunt disponibile în anexele la Regulamentul (UE) 2022/892.

Documentele și informațiile necesare vor fi comunicate Comisiei Europene după cum urmează:

  • pentru autoritățile competente din țările UE, prin intermediul sistemelor digitale puse la dispoziție de Comisie (e-Ambrosia)
  • pentru autoritățile competente și producătorii din țări terțe, precum și pentru persoanele fizice sau juridice care au un interes legitim în temeiul Regulamentului (UE) 2024/1143, prin e-mail la adresa AGRI-GEOGRAPHICAL-INDICATIONSatec [dot] europa [dot] eu (AGRI-GEOGRAPHICAL-INDICATIONS[at]ec[dot]europa[dot]eu), utilizând formularele necesare.
5 DECEMBRIE 2022
National competent authorities – food sector
6 IULIE 2023
Guide to applicants: How to compile the single document

 

Produse vitivinicole

Formularele pentru documentul unic de înregistrare a unui produs vitivinicol ca denumire de origine protejată (DOP) sau ca indicație geografică protejată (IG) sunt disponibile în anexa la Regulamentul (UE) 2019/34.

Modificarea caietului de sarcini al produsului

Formularele de modificare a caietului de sarcini al unei DOP și al unei IGP pentru produse vitivinicole sunt disponibile în anexele la Regulamentul (UE) 2019/34.

Documentele și informațiile necesare vor fi comunicate Comisiei după cum urmează:

1. în cazul autorităților competente din țările UE, prin intermediul sistemelor de informare puse la dispoziție de Comisie (e-Ambrosia) în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) 2017/1183 și cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1185

2. pentru autoritățile competente și organizațiile profesionale reprezentative din țări terțe, precum și pentru persoanele fizice sau juridice care au un interes legitim în temeiul acestui regulament, prin e-mail (AGRI-GEOGRAPHICAL-INDICATIONSatec [dot] europa [dot] eu (AGRI-GEOGRAPHICAL-INDICATIONS[at]ec[dot]europa[dot]eu)), utilizând formularele de mai jos.

Pentru a obține informații cu privire la:

  • modalitățile concrete de accesare a sistemelor de informare,
  • metodele de comunicare
  • modul în care trebuie puse la dispoziție informațiile solicitate

autoritățile și persoanele vizate de prezentul regulament contactează Comisia prin e-mail: AGRI-CONTACT-E-Ambrosiaatec [dot] europa [dot] eu (AGRI-CONTACT-E-Ambrosia[at]ec[dot]europa[dot]eu).

10 NOIEMBRIE 2020
Guide to applicants – How to compile wine PDO/PGI applications
20 MAI 2021
National competent authorities – wine sector
29 NOIEMBRIE 2019
Preparation of a single Document

 

Băuturi spirtoase

Formularele pentru documentul unic de înregistrare a indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase sunt disponibile în anexa la Regulamentul (UE) 2021/1236.

Modificarea caietului de sarcini al produsului

Formularele de modificare a caietului de sarcini privind indicațiile geografice ale băuturilor spirtoase sunt, de asemenea, disponibile în anexele la Regulamentul (UE) 2021/1236.

Documentele și informațiile necesare vor fi comunicate Comisiei după cum urmează:

  • pentru autoritățile competente din țările UE, prin intermediul sistemelor digitale puse la dispoziție de Comisie (e-Ambrosia)
  • pentru autoritățile competente și producătorii din țări terțe, precum și pentru persoanele fizice sau juridice care au un interes legitim în temeiul Regulamentului (UE) 2019/787, prin e-mail la adresa AGRI-GEOGRAPHICAL-INDICATIONSatec [dot] europa [dot] eu (AGRI-GEOGRAPHICAL-INDICATIONS[at]ec[dot]europa[dot]eu), utilizând formularele necesare.
20 MAI 2021
National competent authorities – spirits sector