Glavni sadržaj
Agriculture and rural development

Održiva poljoprivreda u EU-u

Poljoprivreda je veoma važna za društvo, brigu o okolišu i gospodarstvo Europske Unije.

Stoga se u zajedničkoj poljoprivrednoj politici (ZPP) kombiniraju društveni, gospodarski i ekološki pristup razvoju održivog sustava poljoprivrede u EU-u.

Scene at a farmers' market - farmer hands vegetables to a customer

ZPP-om se pruža podrška ruralnim zajednicama te se naglašava društveno važna uloga poljoprivrede i šumarstva.

Field with wild flower verge

U okviru ZPP-a utvrđene su mjere za borbu protiv klimatskih promjena, zaštitu prirodnih resursa i povećanje biološke raznolikosti u EU-u.

a female farmer standing in a cowshed
Poljoprivreda i šumarstvo mogu pružati održive gospodarske koristi poljoprivrednicima, upraviteljima šuma i EU-u u cjelini.
two people examining plants, one holds a digital device
Saznajte više o EU-ovim istraživačkim projektima i mjerama kojima se promiču inovacije u poljoprivredi i ruralnim područjima te o mogućnostima financiranja.
a collage of trees, wood pellets and sheep
Potpora EU-a šumarstvu u okviru fondova za ruralni razvoj, strategije za šume do 2030. i inovacija u šumarstvu.
A hand holding a phone with a field of plants on the screen

Pravila i mjere za reguliranje i podupiranje digitalizacije poljoprivrede i ruralnih područja.

Europski zeleni plan

Izdvojene teme

Druge poveznice

Tim planovima države članice EU-a moći će zadovoljiti specifične potrebe svoje poljoprivrede i ostvariti rezultate povezane s ciljevima EU-a u okviru novog ZPP-a.

Potpora poljoprivrednim praksama koje doprinose okolišnim i klimatskim ciljevima EU-a.

Događanja

Novosti