Gå til hovedindholdet
Agriculture and rural development

Bæredygtigt landbrug i EU

Landbruget indtager en enestående, central position i EU's samfund, miljø og økonomi.

Den fælles landbrugspolitik bygger på tre hovedmål, der skal føre til bæredygtigt landbrug i EU: 

  • økonomisk bæredygtighed 
  • miljømæssig bæredygtighed 
  • bedrifternes sociale bæredygtighed  

For at nå disse tre mål iværksætter EU-landene en lang række målrettede aktiviteter, der skal opfylde de enkelte landes specifikke behov og udgør de strategiske planer under den fælles landbrugspolitik. Via disse planer yder EU indkomststøtte til landbrugere, hjælper dem i omstillingen til bæredygtig produktion og bidrager til at komme i mål med ambitionerne for den europæiske grønne pagt.

Field with wild flower verge

Den fælles landbrugspolitik tager sigte på at bekæmpe klimaændringer, beskytte naturressourcer og styrke biodiversiteten i EU.

a female farmer standing in a cowshed
Landbrug og skovbrug kan give bæredygtigt økonomisk udbytte til landbrugere, skovforvaltere og EU som helhed.
two people examining plants, one holds a digital device
Få mere at vide om EU's forskningsprojekter og tiltag til at fremme innovation i landbruget og i landdistrikterne samt om forskellige finansieringsmuligheder.
a collage of trees, wood pellets and sheep
EU støtter skovbruget gennem fonde til udvikling af landdistrikterne, skovstrategien for 2030 og innovation inden for skovbrug.
A hand holding a phone with a field of plants on the screen

Regler og foranstaltninger, der regulerer og understøtter digitalisering af landbrug og landdistrikter.

En europæisk grøn pagt

I fokus

Relaterede links

Vi skal gøre EU's fødevareforsyningskæde fra jord til bord mere bæredygtig for at få et bedre, sundere og mere miljøvenligt fødevaresystem

Støtte til landbrugsmetoder, der bidrager til EU's miljø- og klimamål.

Arrangementer

  • Udstillinger
  • fredag 26. juli 2024, 09:00 - mandag 29. juli 2024, 18:30 (CEST)
  • Libramont-Chevigny, Belgium
  • Eksternt arrangement