Přejít na hlavní obsah
Agriculture and rural development

Udržitelné zemědělství v EU

Zemědělství zaujímá ve společnosti, životním prostředí a hospodářství Evropské unie jedinečné postavení.

To je i jedním z důvodů, proč společná zemědělská politika (SZP) v zájmu dosažení udržitelného systému zemědělství v EU kombinuje sociální, hospodářské a environmentální přístupy.

Scene at a farmers' market - farmer hands vegetables to a customer

SZP podporuje venkovské komunity a umožňuje, aby zemědělství a lesnictví plnily důležité úkoly ve prospěch širší společnosti.

a female farmer standing in a cowshed
Zemědělství a lesnictví mohou zemědělcům, správcům lesů a EU jako celku poskytovat udržitelný ekonomický prospěch.
two people examining plants, one holds a digital device
Seznamte se s výzkumnými projekty a opatřeními EU na podporu inovací v zemědělství a ve venkovských oblastech, jakož i s možnostmi jejich financování.
a collage of trees, wood pellets and sheep
Jak EU podporuje lesnictví prostřednictvím fondů pro rozvoj venkova, nové strategie lesnictví do roku 2030 a inovací.
A hand holding a phone with a field of plants on the screen

Pravidla a opatření, kterými se reguluje a podporuje digitalizace zemědělství a venkova

Zelená dohoda pro Evropu

Naše témata

Související odkazy

V těchto plánech budou členské státy EU moci zohlednit své specifické potřeby v oblasti zemědělství a prezentovat, jakých výsledků chtějí dosáhnout ve vztahu k cílům EU v rámci nové SZP

Podpora zemědělských postupů, které přispívají ke splnění cílů EU v oblasti životního prostředí a klimatu

Akce

Aktuality