Skip to main content
Agriculture and rural development
Работен документ

Staff Working Document COM(2020) 846

Данни

Дата на публикуване
18 Декември 2020 г. (Последна актуализация на: 18 Декември 2020 г.)

Файлове

2 ФЕВРУАРИ 2021 Г.
Commission Staff Working Document c2020 (367) – Austria
English
(HTML)
Изтегляне
2 ФЕВРУАРИ 2021 Г.
Commission Staff Working Document SWD2020 (368) – Belgium
English
(HTML)
Изтегляне
2 ФЕВРУАРИ 2021 Г.
Commission Staff Working Document SWD2020 (369) – Bulgaria
English
(HTML)
Изтегляне
2 ФЕВРУАРИ 2021 Г.
Commission Staff Working Document SWD2020 (384) – Croatia
English
(HTML)
Изтегляне
2 ФЕВРУАРИ 2021 Г.
Commission Staff Working Document SWD2020 (370) – Cyprus
English
(HTML)
Изтегляне
2 ФЕВРУАРИ 2021 Г.
Commission Staff Working Document SWD2020 (393) – Czechia
English
(HTML)
Изтегляне
2 ФЕВРУАРИ 2021 Г.
Commission Staff Working Document SWD2020 (371) – Denmark
English
(HTML)
Изтегляне
2 ФЕВРУАРИ 2021 Г.
Commission Staff Working Document SWD2020 (375) – Estonia
English
(HTML)
Изтегляне
2 ФЕВРУАРИ 2021 Г.
Commission Staff Working Document SWD2020 (376) – Finland
English
(HTML)
Изтегляне
2 ФЕВРУАРИ 2021 Г.
Commission Staff Working Document SWD2020 (379) – France
English
(HTML)
Изтегляне
2 ФЕВРУАРИ 2021 Г.
Commission Staff Working Document SWD2020 (373) – Germany
English
(HTML)
Изтегляне
2 ФЕВРУАРИ 2021 Г.
Commission Staff Working Document SWD2020 (372) – Greece
English
(HTML)
Изтегляне
2 ФЕВРУАРИ 2021 Г.
Commission Staff Working Document SWD2020 (397) – Hungary
English
(HTML)
Изтегляне
2 ФЕВРУАРИ 2021 Г.
Commission Staff Working Document SWD2020 (396) – Italy
English
(HTML)
Изтегляне
2 ФЕВРУАРИ 2021 Г.
Commission Staff Working Document SWD2020 (395) – Lithuania
English
(HTML)
Изтегляне
2 ФЕВРУАРИ 2021 Г.
Commission Staff Working Document SWD2020 (385) – Luxembourg
English
(HTML)
Изтегляне
2 ФЕВРУАРИ 2021 Г.
Commission Staff Working Document SWD2020 (386) – Latvia
English
(HTML)
Изтегляне
2 ФЕВРУАРИ 2021 Г.
Commission Staff Working Document SWD2020 (387) – Malta
English
(HTML)
Изтегляне
2 ФЕВРУАРИ 2021 Г.
Commission Staff Working Document SWD2020 (388) – Netherlands
English
(HTML)
Изтегляне
2 ФЕВРУАРИ 2021 Г.
Commission Staff Working Document SWD2020 (389) – Poland
English
(HTML)
Изтегляне
2 ФЕВРУАРИ 2021 Г.
Commission Staff Working Document SWD2020 (398) – Portugal
English
(HTML)
Изтегляне
2 ФЕВРУАРИ 2021 Г.
Commission Staff Working Document SWD2020 (391) – Romania
English
(HTML)
Изтегляне
2 ФЕВРУАРИ 2021 Г.
Commission Staff Working Document SWD2020 (390) – Sweden
English
(HTML)
Изтегляне
2 ФЕВРУАРИ 2021 Г.
Commission Staff Working Document SWD2020 (392) – Slovakia
English
(HTML)
Изтегляне
2 ФЕВРУАРИ 2021 Г.
Commission Staff Working Document SWD2020 (394) – Slovenia
English
(HTML)
Изтегляне

Прояви

  • Конференции и срещи на високо равнище

EU Agri-Food Days

  • Вторник 5 Декември 2023 г., 09:30 ч. - Петък 8 Декември 2023 г., 15:30 ч. (CET)