Skip to main content
Agriculture and rural development

EU:n maatalous ja kestävän kehityksen tavoitteet

Euroopan unionin maatalous- ja maaseudun kehittämispolitiikka on tärkeä osa sen panosta YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman 2030 toteuttamiseen.

Politiikan ytimessä ovat kestävän kehityksen tavoitteet. Ne ovat maailmanlaajuisesti sovittuja tavoitteita, jotka on määrä saavuttaa vuoteen 2030 mennessä.

Tavoitteessa 2 asetetaan kunnianhimoinen pyrkimys poistaa nälkä maailmasta. EU:n yhteinen maatalouspolitiikka (YMP) edistää sitä kahdella tavalla: YMP takaa turvallisten, ravitsevien ja kestävästi tuotettujen elintarvikkeiden saatavuuden kaikille eurooppalaisille, ja EU:n elintarvikevienti edistää elintarviketurvaa EU:n ulkopuolisissa maissa. Kehittyville alueille myönnetään myös erittäin suotuisat kauppaehdot, mikä tukee niiden oman maatalousteollisuuden kasvua.

EU:n maatalous- ja maaseudun kehittämispolitiikalla edistetään myös useita muita kestävän kehityksen tavoitteita, kuten 1 (köyhyyden poistaminen), 8 (ihmisarvoinen työ ja talouskasvu), 12 (vastuullinen tuotanto ja kuluttaminen) ja 15 (maanpäällinen elämä).

EU approach to sustainable development

Afrikan ja EU:n allianssi

EU:n ulkoiset toimet pyritään aina pitämään yhdenmukaisina kestävän kehityksen toimintaohjelman 2030 kanssa. Tämä näkyy myös eri aloitteissa, kuten Afrikan ja EU:n kestävien investointien ja työpaikkojen allianssissa. Vuonna 2018 perustetun allianssin tavoitteena on edistää työllisyyttä ja kestävää kasvua Afrikassa seuraavin toimin:

  • lisätään strategisia investointeja ja vahvistetaan yksityissektorin roolia työpaikkojen luomisessa
  • investoidaan ihmisiin investoimalla koulutukseen ja osaamiseen
  • kehitetään liiketoimintaympäristöä ja investointi-ilmastoa
  • hyödynnetään taloudellisen yhdentymisen ja kaupan koko potentiaali.

Allianssi täydentää Euroopan unionin ja Afrikan välistä pitkäaikaista poliittista kumppanuutta syventämällä keskinäisiä suhteita ja siirtymällä avunantajan ja avunsaajan suhteesta kohti tasa-arvoisten kumppanien liittoa.

Edistymisen seuranta

Komissiolla on useita verkkosivustoja, jotka käsittelevät EU:n panosta kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen. Tällainen on erityisesti Eurostatin kestävän kehityksen tavoitteita koskeva sivusto, jolla seurataan EU:n toimintaa indikaattoreiden, kaavioiden ja yksityiskohtaisen vuosikertomuksen avulla.

Vuosituhannen kehitystavoitteet

EU:n kestävän kehityksen tavoitteet perustuvat vuonna 2000 asetetuille YK:n vuosituhannen kehitystavoitteille, jotka päätettiin saavuttaa vuoteen 2015 mennessä. YK:n vuosituhatjulistus ja vuosituhannen kehitystavoitteet ovat lisänneet yleistä tietoisuutta ja poliittista tahtoa merkittävästi sekä auttaneet resurssien käyttöönotossa köyhyyden poistamiseksi. Yksi vuosien 2000–2015 tärkeimmistä saavutuksista oli maailmanlaajuisen köyhyyden puolittaminen. Tämän menestyksen pohjalta kestävän kehityksen tavoitteiden päämääriä pyritään laajentamaan entisestään, jotta voimme vastata yhteisiin maailmanlaajuisiin haasteisiin ja luoda paremman ja kestävämmän tulevaisuuden meille kaikille.