Направо към основното съдържание
Agriculture and rural development

Земеделие

Преглед на информацията, свързана с биологичното земеделие, географските указания и схемите за качество, животинските и растителните продукти и други.

a flock of chickens
ЕС приема правни актове за регулиране на производството, износа и вноса на различни продукти от животински произход в европейските страни.
two young people standing in a field analysing data on a tablet

Системата за съвети в селското стопанство информира земеделските стопани относно правилата, уреждащи добрите селскостопански практики, които трябва да се прилагат от всички земеделски стопани в ЕС.

EU organic logo, radishes and an artichoke
Политика, правила, сертификати за биологична продукция, подкрепа и критерии за биологично земеделие.
supermarket shopper holding a bottle of olive oil
Сертификати за качество за селскостопански и други хранителни продукти, регистри, защита и контрол.

Млади селскостопански производители

Включени теми

Логото за биологични продукти осигурява последователност на визуалната идентичност на биологичните продукти, произвеждани в ЕС.

Връзки по темата

Бяха създадени обсерватории на пазара, за да се реагира по-ефективно на нестабилността на пазара и да се разбират по-добре неговите сигнали.

Новини